Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Kontakta överklagandenämnden Kontakta överklagandenämnden Kontakt
Besöksadress Annegatan 18 00120 Helsingfors Finland Inlagor kan lämnas in vid kemikaliemyndighetens reception. Märk kuvertet eller följebrevet med "Registry of the Board of...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Överklagandenämnden - checklista för inlämning av överklagande Överklagandenämnden - checklista för inlämning av överklagande Överklagandenämnden - checklista för inlämning av överklagande (264.1k)
1 (1) Denna checklista är ett praktiskt verktyg och omfattar inte all information. Det rekommenderas att klaganden använder den för att kontrollera överklagandets innehåll. ...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Överklagandenämnden – roll och ansvar
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Överklagandenämnden
Överklagandenämnden ansvarar för att besluta i fråga om överklaganden mot vissa beslut som Europeiska kemikaliemyndigheten fattar i enlighet med Reachförordningen och...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Förfarande för överklagande Förfarande för överklagande Förfarande för överklagande
Vissa av Europeiska kemikaliemyndighetens beslut, vilka anges i artikel 91 i Reachförordningen och artikel 77 i biocidförordningen, kan överklagas till myndighetens...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd En oberoende prövning av ECHAs beslut Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd En oberoende prövning av ECHAs beslut Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd En oberoende prövning av ECHAs beslut (903.8k)
Europeiska kemi- kaliemyndighetens överklagandenämnd En oberoende prövning av ECHAs beslut ECHA-17-P-02-SV © European Chemicals Agency, 2017 ...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Anvisningar om förfarandet för parter i överklagandeärenden hos överklagandenämnden i Europeiska Kemikaliemyndigheten Anvisningar om förfarandet för parter i överklagandeärenden hos överklagandenämnden i Europeiska Kemikaliemyndigheten Anvisningar om förfarandet för parter i överklagandeärenden hos överklagandenämnden i Europeiska Kemikaliemyndigheten (730.6k)
Praktiska anvisningar för parter i överklagandeförfaranden vid Europeiska kemikaliemyndighetens överklagandenämnd 28.02.2017 INNEHÅLL A. INLEDNING...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Parterna i överklagandeförfaranden har rätt att yttra sig muntligt under förfarandet. Överklagandenämnden håller en förhandling om den anser att detta behövs eller om klaganden...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Detta avsnitt ger en översikt över överklagandenämnden och information om överklagandeförfarandet.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Beslut
Besluten offentliggörs på engelska och på handläggningsspråket.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Försättsblad [PDF]* Bilageförteckning [PDF]* Bevisningsblankett [PDF]* Checklista [PDF]* * Ansvarsfriskrivning: Detta är en arbetsöversättning av ett dokument som...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Överklagandenämnden - tabellbilagor Överklagandenämnden - tabellbilagor Överklagandenämnden - tabellbilagor (478.7k)
Datum Det rekommenderas att detta formulär används när en inlaga med BILAGOR eller BEVISNING lämnas in till Europeiska kemikaliemyndighetens...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Överklagandenämnden - blankett för bevismaterial Överklagandenämnden - blankett för bevismaterial Överklagandenämnden - blankett för bevismaterial (334.4k)
Datum Observera att detta BEVISNINGSBLANKETT alltid bör åtföljas av den beskrivna bevisningen. Se punkt 28 i de praktiska anvisningarna för ytterligare...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Sida 1 av sidor (sammanlagt antal inlämnade sidor) Datum: Det rekommenderas att detta försättsblad används när inlagor lämnas in till Europeiska...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Överklagandenämndens sammansättning
Förteckning över ledamöter i överklagandenämnden samt suppleanter/ytterligare ledamöter
Similar Results Similar Results
17/06/13
BESLUT OM REGLER FÖR BERÄKNING AV BELOPP OCH FÖRSKOTT SOM SKALL BETALAS MED AVSEENDE PÅ UPPTAGANDE AV VITTNESMÅL I HANDLINGAR INFÖR ÖVERKLAGANDENÄMNDEN I DEN EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN BESLUT OM REGLER FÖR BERÄKNING AV BELOPP OCH FÖRSKOTT SOM SKALL BETALAS MED AVSEENDE PÅ UPPTAGANDE AV VITTNESMÅL I HANDLINGAR INFÖR ÖVERKLAGANDENÄMNDEN I DEN EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN BESLUT OM REGLER FÖR BERÄKNING AV BELOPP OCH FÖRSKOTT SOM SKALL BETALAS MED AVSEENDE PÅ UPPTAGANDE AV VITTNESMÅL I HANDLINGAR INFÖR ÖVERKLAGANDENÄMNDEN I DEN EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN (40.9k)
1 Limassol den 17 december 2009 Dok.: MB/77/2009/D BESLUT OM REGLER FÖR BERÄKNING AV BELOPPEN OCH FÖRSKOTTEN SOM SKA BETALAS FÖR...
Similar Results Similar Results
02/12/11
BESLUT AV EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS ÖVERKLAGANDENÄMNDEN RÖRANDE TILLÄMPNING AV REGLER FÖR KOSTNADER I SAMBAND MED UPPTAGANDE AV VITTNESMÅL I ÖVERKLAGANDEHANDLINGAR BESLUT AV EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS ÖVERKLAGANDENÄMNDEN RÖRANDE TILLÄMPNING AV REGLER FÖR KOSTNADER I SAMBAND MED UPPTAGANDE AV VITTNESMÅL I ÖVERKLAGANDEHANDLINGAR BESLUT AV EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS ÖVERKLAGANDENÄMNDEN RÖRANDE TILLÄMPNING AV REGLER FÖR KOSTNADER I SAMBAND MED UPPTAGANDE AV VITTNESMÅL I ÖVERKLAGANDEHANDLINGAR (20.9k)
BESLUT AV ÖVERKLAGANDENÄMNDEN VID EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN OM TILLÄMPNING AV REGLER GÄLLANDE KOSTNADERNA FÖR BEVISUPPTAGNING VID ÖVERKLAGANDE ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display