Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Kontakt na odvolaciu radu Kontakt na odvolaciu radu Kontakty
Adresa sídla Annankatu 18 00120 Helsinki Fínsko Procesné dokumenty možno podať na recepcii agentúry ECHA. Na obálku alebo sprievodný list uveďte „Registry of the Board of...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Odvolacia rada - kontrolný zoznam pre podporu podávania odvolania Odvolacia rada - kontrolný zoznam pre podporu podávania odvolania Odvolacia rada - kontrolný zoznam pre podporu podávania odvolania (257.6k)
1 (1) Tento kontrolný zoznam je praktický nástroj, ktorý neobsahuje všetky informácie. Odporúča sa, aby ho odvolávajúci sa použil na kontrolu obsahu odvolania. Tento...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Odvolacia rada – úloha a povinnosti
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Odvolacia rada
Odvolacia rada je zodpovedná za rozhodovanie o odvolaniach podaných proti niektorým rozhodnutiam agentúry, ktoré boli prijaté podľa nariadenia REACH a nariadenia o biocídnych...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Odvolací postup Odvolací postup Odvolací postup
Proti niektorým rozhodnutiam agentúry ECHA, ktoré sú uvedené v článku 91 nariadenia REACH a v článku 77 nariadenia o biocídnych výrobkoch, možno podať odvolanie odvolacej rade...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry Nezávislé preskúmanie rozhodnutí agentúry ECHA Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry Nezávislé preskúmanie rozhodnutí agentúry ECHA Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry Nezávislé preskúmanie rozhodnutí agentúry ECHA (904.8k)
Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry Nezávislé preskúmanie rozhodnutí agentúry ECHA ECHA-17-P-02-SK © European Chemicals Agency, 2017 ...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Praktické pokyny pre účastníkov odvolacieho konania pred odvolacou radou Európskej chemickej agentúry Praktické pokyny pre účastníkov odvolacieho konania pred odvolacou radou Európskej chemickej agentúry Praktické pokyny pre účastníkov odvolacieho konania pred odvolacou radou Európskej chemickej agentúry (753.7k)
Praktické pokyny pre účastníkov odvolacieho konania pred Odvolacou radou Európskej chemickej agentúry 28.02.2017 OBSAH A. ÚVOD...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Účastníci odvolacieho konania majú počas tohto postupu právo na ústne vyjadrenie. Odvolacia rada potom uskutoční pojednávanie, ak sa domnieva, že je to nevyhnutné, alebo ak to...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Táto sekcia poskytuje prehľadné informácie o odvolacej rade a informácie o odvolacom postupe.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Rozhodnutia
Rozhodnutia sa uverejňujú v angličtine a v jazyku konania.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Sprievodný formulár [PDF]* Tabulka príloh [PDF]* Formulár pre dôkazy [PDF]* Kontrolný zoznam [PDF] * * Odmietnutie zodpovednosti: Toto je pracovné znenie dokumentu, ktorý bol...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Odvolacia rada – tabuľkové prílohy Odvolacia rada – tabuľkové prílohy Odvolacia rada – tabuľkové prílohy (476.9k)
Dátum Odporúča sa, aby sa tento formulár použil pri predkladaní procesného dokumentu s PRÍLOHAMI alebo DÔKAZMI odvolacej rade Európskej chemickej...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Odvolacia rada – karta dôkazov Odvolacia rada – karta dôkazov Odvolacia rada – karta dôkazov (343.4k)
Dátum Pripomíname, že tento FORMULÁR PRE DÔKAZY by vždy mal byť sprevádzaný opisom dôkazov. Viac informácií nájdete v odseku 28 praktických pokynov. ...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Strana 1 z strán (celkový počet predložených strán) Dátum: Odporúča sa, aby sa tento sprievodný formulár použil pri predkladaní procesného...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Zloženie odvolacej rady
Zoznam členov odvolacej rady a náhradníkov/ďalších členov
Similar Results Similar Results
17/06/13
ROZHODNUTIE O PRAVIDLÁCH VÝPOČTU SÚM A ZÁLOH, KTORÉ SA MAJÚ ZAPLATIŤ V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM DÔKAZOV V ODVOLACOM KONANÍ PRED ODVOLACOU RADOU ROZHODNUTIE O PRAVIDLÁCH VÝPOČTU SÚM A ZÁLOH, KTORÉ SA MAJÚ ZAPLATIŤ V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM DÔKAZOV V ODVOLACOM KONANÍ PRED ODVOLACOU RADOU ROZHODNUTIE O PRAVIDLÁCH VÝPOČTU SÚM A ZÁLOH, KTORÉ SA MAJÚ ZAPLATIŤ V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM DÔKAZOV V ODVOLACOM KONANÍ PRED ODVOLACOU RADOU (62.1k)
1 Limassol 17. december 2009 Dok.: MB/77/2009/D ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY O PRAVIDLÁCH PRE VÝPOČET SÚM A ZÁLOH, KTORÉ SA MAJÚ ZAPLATIŤ ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
ROZHODNUTIE ODVOLACEJ RADY EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY O ZAVEDENÍ PRAVIDIEL O TROVÁCH TÝKAJÚCICH SA VYKONÁVANIA DÔKAZOV PRI ODVOLACOM KONANÍ ROZHODNUTIE ODVOLACEJ RADY EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY O ZAVEDENÍ PRAVIDIEL O TROVÁCH TÝKAJÚCICH SA VYKONÁVANIA DÔKAZOV PRI ODVOLACOM KONANÍ ROZHODNUTIE ODVOLACEJ RADY EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY O ZAVEDENÍ PRAVIDIEL O TROVÁCH TÝKAJÚCICH SA VYKONÁVANIA DÔKAZOV PRI ODVOLACOM KONANÍ (41.6k)
ROZHODNUTIE ODVOLACEJ RADY EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY O VYKONÁVACÍCH PREDPISOCH TÝKAJÚCICH SA NÁKLADOV V SÚVISLOSTI SO ZABEZPEČENÍM DÔKAZOV V ODVOLACOM...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display