Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Kontakt z Radą Odwoławczą Kontakt z Radą Odwoławczą Kontakt
Adres biura: Annankatu 18 00120 Helsinki Finlandia Dokumenty procesowe można składać na recepcji ECHA. Na kopercie lub w liście przewodnim należy napisać: „Registry of the Board...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Rada Odwoławcza – lista kontrolna przy składaniu odwołania Rada Odwoławcza – lista kontrolna przy składaniu odwołania Rada Odwoławcza – lista kontrolna przy składaniu odwołania (254.9k)
1 (1) Ta lista kontrolna jest narzędziem praktycznym i nie jest wyczerpująca. Zaleca się, aby wnoszący odwołanie korzystał z niej, sprawdzając treść odwołania. Z listy...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Rada Odwoławcza – funkcja i obowiązki
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Rada Odwolawcza
Rada Odwoławcza jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w sprawie odwołań wnoszonych od niektórych decyzji Agencji podejmowanych na mocy rozporządzenia REACH oraz...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza
Istnieje możliwość wniesienia do Rady Odwoławczej ECHA odwołania od niektórych decyzji ECHA wymienionych w art. 91 rozporządzenia REACH oraz w art. 77 rozporządzenia w sprawie...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Rada Odwoławcza Europejskiej Agencji Chemikaliów Niezależny przegląd decyzji ECHA Rada Odwoławcza Europejskiej Agencji Chemikaliów Niezależny przegląd decyzji ECHA Rada Odwoławcza Europejskiej Agencji Chemikaliów Niezależny przegląd decyzji ECHA (905.3k)
Rada Odwoławcza Europejskiej Agencji Chemikaliów Niezależny przegląd decyzji ECHA ECHA-17-P-02-PL © European Chemicals Agency, 2017 ED-02-17-834-PL-N -...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Praktyczne instrukcje dla stron postępowań odwoławczych przed Radą Odwoławczą Europejskiej Agencji Chemikaliów Praktyczne instrukcje dla stron postępowań odwoławczych przed Radą Odwoławczą Europejskiej Agencji Chemikaliów Praktyczne instrukcje dla stron postępowań odwoławczych przed Radą Odwoławczą Europejskiej Agencji Chemikaliów (857.1k)
Praktyczne instrukcje dla stron postępowania odwoławczego przed Radą Odwoławczą Europejskiej Agencji Chemikaliów 28.02.2017 SPIS TREŚCI A. WSTĘP...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnej prezentacji swojego stanowiska w toku procedury. W związku z powyższym Rada Odwoławcza przeprowadza przesłuchanie,...
Similar Results Similar Results
26/01/16
W niniejszej sekcji znajduje się ogólna charakterystyka Rady Odwoławczej i informacje o procedurze odwołań.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Decyzje
Decyzje są publikowane w języku angielskim i języku sprawy.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Formularz pisma procesowego [PDF]* Tabela zalaczników [PDF]* Lista dowodów [PDF]* Lista kontrolna [PDF]* * Klauzula o wylaczeniu odpowiedzialnosci: Jest to tlumaczenie...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Rada Odwoławcza – tabela załączników Rada Odwoławcza – tabela załączników Rada Odwoławcza – tabela załączników (497.6k)
Data Zaleca się korzystanie z niniejszego formularza w związku z przedłożeniem dokumentu procesowego z ZAŁĄCZNIKAMI lub DOWODAMI Radzie Odwoławczej...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Rada Odwoławcza – lista dowodów Rada Odwoławcza – lista dowodów Rada Odwoławcza – lista dowodów (340.9k)
Data Należy pamiętać, że niniejszemu formularzowi LISTY DOWODÓW zawsze powinien towarzyszyć opisany dowód. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 28...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Strona 1 z stron (łączna liczba przedłożonych stron) Data: Zaleca się korzystanie z niniejszego formularza pisma procesowego w związku z...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Skład Rady Odwoławczej
Lista członków Rady Odwoławczej i zastępców/członków dodatkowych
Similar Results Similar Results
17/06/13
DECYZJA W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA KWOT I ZALICZEK DO ZAPŁATY W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZED RADĄ ODWOŁAWCZĄ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW DECYZJA W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA KWOT I ZALICZEK DO ZAPŁATY W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZED RADĄ ODWOŁAWCZĄ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW DECYZJA W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA KWOT I ZALICZEK DO ZAPŁATY W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM PRZED RADĄ ODWOŁAWCZĄ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW (69.4k)
1 Limassol, 17 grudnia 2009 r. Dokument: MB/77/2009/D DECYZJA W SPRAWIE ZASAD OBLICZANIA KWOT I ZALICZEK WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z...
Similar Results Similar Results
02/12/11
DECYZJA RADY ODWOŁAWCZEJ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM DECYZJA RADY ODWOŁAWCZEJ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM DECYZJA RADY ODWOŁAWCZEJ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM (42.3k)
DECYZJA RADY ODWOŁAWCZEJ EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANIEM DOWODÓW W...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display