Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Sazinieties ar Apelācijas padomi Sazinieties ar Apelācijas padomi Kontakti
Adrese apmeklētājiem: Annankatu 18 00120 Helsinki Somija Procesuālos dokumentus var iesniegt ECHA uzņemšanā. Lūdzu norādīt uz aploksnes vai pieteikuma vēstules „Registry of the...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Apelācijas padome – kontrolsaraksts apelācijas iesniegšanas atbalstam Apelācijas padome – kontrolsaraksts apelācijas iesniegšanas atbalstam Apelācijas padome – kontrolsaraksts apelācijas iesniegšanas atbalstam (256.5k)
1 (1) Šis kontrolsaraksts ir praktisks rīks un tas nav pārāk sarežģīts. To apelācijas iesniedzējam ieteicams izmantot, lai pārbaudītu apelācijas pieteikuma saturu. Šis...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Apelācijas padomes loma un pienākumi
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Apelācijas Padome
Apelācijas padome ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu par apelācijām pret noteiktiem Aģentūras lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi REACH regulai un Biocīdu regulai. Lai gan...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Apelācijas procedūra Apelācijas procedūra Apelācijas procedūra
Par noteiktiem ECHA lēmumiem, kas norādīti REACH regulas 91. pantā un Biocīdu regulas 77. pantā, var iesniegt apelāciju ECHA Apelācijas padomei. Noteikumi, kas piemērojami...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padome ECHA lēmumu neatkarīga izskatīšana Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padome ECHA lēmumu neatkarīga izskatīšana Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padome ECHA lēmumu neatkarīga izskatīšana (903.8k)
Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padome ECHA lēmumu neatkarīga izskatīšana ECHA-17-P-02-LV © European Chemicals Agency, 2017 ED-02-17-834-LV-N -...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Praktiskie norādījumi personām par apelācijas procedūrām Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomē Praktiskie norādījumi personām par apelācijas procedūrām Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomē Praktiskie norādījumi personām par apelācijas procedūrām Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomē (823.4k)
Praktiski norādījumi apelācijas procedūras pusēm Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomē 28.02.2017 SATURS A. IEVADS...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Hearings Hearings Sēdes
Apelācijas prāvas pusēm ir tiesības šīs procedūras laikā mutiski izklāstīt faktus. Tādējādi Apelācijas padome notur sēdi, ja uzskata to par nepieciešamu, vai pēc apelācijas...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Šajā iedaļā sniegts pārskats par Apelācijas padomi un informācija par apelācijas procedūru.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Lēmumi
Lēmumi tiek publicēti angļu valodā un valodā, kādā ir sastādīta lieta.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Pieteikuma veidlapa [PDF]* Pielikumu tabula [PDF]* Pieradijumu saraksts [PDF]* Kontrolsaraksts [PDF]* * Atruna: Šis ir sakotneji anglu valoda publiceta dokumenta darba...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Apelācijas padome – pielikumu tabula Apelācijas padome – pielikumu tabula Apelācijas padome – pielikumu tabula (488.5k)
Datums Šo veidlapu ir ieteicams izmantot, iesniedzot procesuālu dokumentu ar PIELIKUMU vai PIERĀDĪJUMU Eiropas Ķimikāliju aģentūras Apelācijas padomei...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Apelācijas padome – pierādījumu lapa Apelācijas padome – pierādījumu lapa Apelācijas padome – pierādījumu lapa (345.2k)
Datums Lūdzu, ievērojiet, ka šim PIERĀDĪJUMU SARAKSTAM (EVIDENCE SHEET) ir jāpievieno aprakstītie pierādījumi. Vairāk informācijas skatīt praktisko...
Similar Results Similar Results
22/07/13
1. lapa no lapām (iesniegto lapu kopējais skaits) Datums: Šo pieteikuma veidlapu ir ieteicams izmantot, iesniedzot procesuālu dokumentu...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Apelācijas padomes sastāvs
Apelācijas padomes locekļu un vietnieku/papildu locekļu saraksts
Similar Results Similar Results
17/06/13
LĒMUMS PAR NOTEIKUMIEM PAR SUMMU UN AVANSU APRĒĶINĀŠANU, KAS MAKSĀJAMI SAISTĪBĀ AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESOS EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMĒ LĒMUMS PAR NOTEIKUMIEM PAR SUMMU UN AVANSU APRĒĶINĀŠANU, KAS MAKSĀJAMI SAISTĪBĀ AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESOS EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMĒ LĒMUMS PAR NOTEIKUMIEM PAR SUMMU UN AVANSU APRĒĶINĀŠANU, KAS MAKSĀJAMI SAISTĪBĀ AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESOS EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMĒ (71.1k)
1 Limasolā (Limassol) 2009. gada 17. decembrī Dok.: MB/77/2009/D LĒMUMS PAR NOTEIKUMIEM PAR SUMMU UN AVANSU APRĒĖINĀŠANU, KAS MAKSĀJAMI...
Similar Results Similar Results
02/12/11
EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMES LĒMUMS PAR TĀDU IZMAKSU ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMIEM, KAS SAISTĪTAS AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESĀ EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMES LĒMUMS PAR TĀDU IZMAKSU ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMIEM, KAS SAISTĪTAS AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESĀ EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMES LĒMUMS PAR TĀDU IZMAKSU ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMIEM, KAS SAISTĪTAS AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESĀ (43.2k)
EIROPAS ĖIMIKĀLIJU AĂENTŪRAS APELĀCIJAS PADOMES LĒMUMS PAR TĀDU IZMAKSU ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMIEM, KAS SAISTĪTAS AR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU APELĀCIJAS PROCESĀ ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display