Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Contact the Board of Appeal Contact the Board of Appeal Kontakt
Adresa ureda Annankatu 18 00120 Helsinki Finland Podnesci se mogu podnijeti ECHA-inoj recepciji. Molimo navedite „Registry of the Board of Appeal" („Tajništvo Žalbene komisije")...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Kontrolni popis za podnošenje žalbe Kontrolni popis za podnošenje žalbe Kontrolni popis za podnošenje žalbe (153.0k)
1 (1) Ovaj kontrolni popis je praktični alat i nije sveobuhvatan. Podnositelju žalbe preporučuje se koristiti ga za provjeru sadržaja žalbe. Ovaj kontrolni popis trebao bi...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Žalbena komisija – njezina uloga i odgovornosti
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Žalbena komisija
Žalbena komisija odgovorna je za odluke o žalbama podnesenim protiv određenih odluka Agencije donesenih na temelju Uredbe REACH i Uredbe o biocidnim pripravcima. Premda je...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Appeal procedure Appeal procedure Žalbeni postupak
Na neke ECHA-ine odluke, navedene u članku 91. Uredbe REACH, može se uložiti žalba pred ECHA-inim Odborom za žalbe. Pravila koja se primjenjuju na postupke žalbe iznesena su u...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Žalbena komisija Europske agencije za kemikalije Neovisna revizija ECHA-inih odluka Žalbena komisija Europske agencije za kemikalije Neovisna revizija ECHA-inih odluka Žalbena komisija Europske agencije za kemikalije Neovisna revizija ECHA-inih odluka (903.5k)
Žalbena komisija Europske agencije za kemikalije Neovisna revizija ECHA-inih odluka ECHA-17-P-02-HR © European Chemicals Agency, 2017 ED-02-17-834-HR-N -...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Praktične upute za stranke u žalbenom postupku pred Žalbenom komisijom Europske agencije za kemikalije Praktične upute za stranke u žalbenom postupku pred Žalbenom komisijom Europske agencije za kemikalije Praktične upute za stranke u žalbenom postupku pred Žalbenom komisijom Europske agencije za kemikalije (795.2k)
Praktične upute strankama u žalbenom postupku pred Odborom za žalbe Europske agencije za kemikalije 28.02.2017 SADRŽAJ A. UVOD...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Hearings Hearings Rasprave
Stranke u žalbenom postupku imaju pravo na usmeno izlaganje tijekom postupka. Sukladno tome, Žalbena komisija će održati raspravu po vlastitoj prosudbi ili onda kada podnositelj...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Board of Appeal Board of Appeal Žalbena komisija
Ovdje je opisan način rada Žalbene komisije i objašnjen žalbeni postupak.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Odluke
Postupovne odluke objavljuju se na jeziku slučaja.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Obrazac [PDF] Pregled priloga [PDF] Popis dokaza [PDF] Kontrolni popis [PDF]
Similar Results Similar Results
19/05/14
Pregled priloga Pregled priloga Pregled priloga (609.0k)
Datum: Preporučuje se korištenje ovog obrasca pri podnošenju proceduralnog dokumenta s PRILOZIMA ili DOKAZIMA Žalbenoj komisiji Europske agencije za...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Popis dokaza Popis dokaza Popis dokaza (427.7k)
Datum: Molimo da primite na znanje kako ovom POPISU DOKAZA uvijek treba priložiti opisane dokaze. Više informacija potražite u 28. odjeljku Praktičnih...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Board of Appeal - Cover letter Board of Appeal - Cover letter Board of Appeal - Cover letter (623.1k)
Stranica 1 od stranica (ukupan broj predanih stranica) Datum: Preporučuje se korištenje ovog obrasca pri podnošenju proceduralnog dokumenta Žalbenoj...
Similar Results Similar Results
22/07/13
ODLUKA O PRAVILIMA ZA IZRAČUN IZNOSA I PREDUJMOVA KOJI SE ISPLAĆUJU VEZANO UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU PRED ŽALBENOM KOMISIJO ODLUKA O PRAVILIMA ZA IZRAČUN IZNOSA I PREDUJMOVA KOJI SE ISPLAĆUJU VEZANO UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU PRED ŽALBENOM KOMISIJO ODLUKA O PRAVILIMA ZA IZRAČUN IZNOSA I PREDUJMOVA KOJI SE ISPLAĆUJU VEZANO UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU PRED ŽALBENOM KOMISIJO (124.6k)
1 Limasol, 17. prosinca 2009. Dokument: MB/77/2009/D ODLUKA O PRAVILIMA ZA IZRAČUN IZNOSA I PREDUJMOVA KOJI SE ISPLAĆUJU VEZANO UZ DAVANJE...
Similar Results Similar Results
09/07/13
ODLUKA ŽALBENE KOMISIJE EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O PROVEDBI PRAVILA O TROŠKOVIMA VEZANIM UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU ODLUKA ŽALBENE KOMISIJE EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O PROVEDBI PRAVILA O TROŠKOVIMA VEZANIM UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU ODLUKA ŽALBENE KOMISIJE EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O PROVEDBI PRAVILA O TROŠKOVIMA VEZANIM UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU (94.9k)
ODLUKA ŽALBENE KOMISIJE EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE O PROVEDBI PRAVILA O TROŠKOVIMA VEZANIM UZ DAVANJE ISKAZA U ŽALBENOM POSTUPKU ŽALBENA KOMISIJA EUROPSKE...
Similar Results Similar Results
09/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Sastav Žalbene komisije
Popis članova Žalbene komisije i zamjenskih/dodatnih članova
Similar Results Similar Results
17/06/13
Showing 17 results.

Categories Display