Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Contact the Board of Appeal Contact the Board of Appeal Kontaktadresser
Besøgsadresse Annankatu 18 00120 Helsinki Finland Procesdokumenter kan afleveres i ECHA's reception. Angiv venligst "Registry of the Board of Appeal" på kuverten eller...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Klageudvalget - tjekliste til støtte for indgivelsen af klager Klageudvalget - tjekliste til støtte for indgivelsen af klager Klageudvalget - tjekliste til støtte for indgivelsen af klager (268.8k)
1 (1) Denne tjekliste er et praktisk værktøj og er ikke udtømmende. Det anbefales, at klageren benytter den med henblik på at tjekke indholdet at klageskriftet. Tjeklisten...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Klageudvalget – rolle og ansvarsområder
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Klageudvalget
Klageudvalget træffer afgørelser vedrørende klager, der indgives over visse afgørelser truffet af agenturet i henhold til REACH-forordningen og forordningen om biocidholdige...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Klageprocedure Klageprocedure Klageprocedure
Visse afgørelser truffet af ECHA, som anført i artikel 91 i REACH-forordningen og artikel 77 i forordningen om biocidholdige produkter, kan indbringes for ECHA's Klageudvalg....
Similar Results Similar Results
04/10/17
Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg Uafhængig prøvelse af ECHA’s afgørelser Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg Uafhængig prøvelse af ECHA’s afgørelser Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg Uafhængig prøvelse af ECHA’s afgørelser (940.4k)
Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg Uafhængig prøvelse af ECHA’s afgørelser ECHA-17-P-02-DA © European Chemicals Agency, 2017 ED-02-17-834-DA-N...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Praktiske anvisninger til parterne i klagesager for Det Europæiske Kemikalieagenturs klageudvalg Praktiske anvisninger til parterne i klagesager for Det Europæiske Kemikalieagenturs klageudvalg Praktiske anvisninger til parterne i klagesager for Det Europæiske Kemikalieagenturs klageudvalg (644.4k)
Praktiske anvisninger til parterne i klagesager for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg 28.02.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Hearings Hearings Høringer
Parterne i klagesager har ret til at fremlægge deres synspunkter mundtligt under proceduren. Klageudvalget vil således afholde en høring, såfremt det anser det for nødvendigt,...
Similar Results Similar Results
26/01/16
Dette afsnit indeholder en oversigt over Klageudvalget og oplysninger om klageproceduren.
Similar Results Similar Results
08/09/15
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Afgørelser
Afgørelserne offentliggøres på engelsk og på sagssproget.
Similar Results Similar Results
20/05/14
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Omslagsformular [PDF] * Bilagsfortegnelse [PDF]* Bevisangivelse [PDF] * Tjekliste [PDF] * * Ansvarsfraskrivelse: Dette er en oversættelse til arbejdsbrug af et dokument, som...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Klageudvalget - tabelbilag Klageudvalget - tabelbilag Klageudvalget - tabelbilag (473.2k)
Dato Det anbefales at benytte denne formular i forbindelse med indgivelsen af et procesdokument med BILAG eller BEVISER til Det Europæiske...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Klageudvalget - bevisangivelse Klageudvalget - bevisangivelse Klageudvalget - bevisangivelse (377.2k)
Dato Bemærk venligst, at denne BEVISANGIVELSE altid skal ledsages at det beskrevne bevis. Flere oplysninger findes i pkt. 28 i praktiske anvisninger.. ...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Side 1 af sider (det samlede antal sider, der indgives) Dato: Det anbefales at benytte denne omslagsformular i forbindelse med indgivelsen...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Klageudvalgets sammensætning
Liste over medlemmer af Klageudvalget og suppleanter/yderligere medlemmer
Similar Results Similar Results
17/06/13
AFGØRELSE VEDRØRENDE REGLER OM BEREGNINGEN AF DE BELØB OG FORSKUD, DER SKAL BETALES I FORBINDELSE MED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG AFGØRELSE VEDRØRENDE REGLER OM BEREGNINGEN AF DE BELØB OG FORSKUD, DER SKAL BETALES I FORBINDELSE MED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG AFGØRELSE VEDRØRENDE REGLER OM BEREGNINGEN AF DE BELØB OG FORSKUD, DER SKAL BETALES I FORBINDELSE MED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER FOR DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG (41.5k)
1 Limassol, den 17. december 2009 Dok: MB/77/2009/D BESTYRELSENS AFGØRELSE VEDRØRENDE REGLER OM BEREGNINGEN AF DE BELØB OG FORSKUD, DER...
Similar Results Similar Results
02/12/11
AFGØRELSE TRUFFET AF DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR OMKOSTNINGER VED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER AFGØRELSE TRUFFET AF DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR OMKOSTNINGER VED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER AFGØRELSE TRUFFET AF DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR OMKOSTNINGER VED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER (21.1k)
AFGØRELSE TRUFFET AF DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS KLAGEUDVALG OM GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR OMKOSTNINGER VED BEVISOPTAGELSE I KLAGESAGER ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display