Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Biocidförordningen-kommande tidsfrister-topptext Biocidförordningen-kommande tidsfrister-topptext Kommande tidsfrister
Följande tidsfrister listas för att hjälpa företagen att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med biocidförordningen och förordningen om granskningsprogram. AS = verksamt ämne...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Tidsfrister för ansökningar om unionsgodkännande övre text Tidsfrister för ansökningar om unionsgodkännande övre text
I nedanstående tabell står tidsfristerna för ansökningar om unionsgodkännande, som behövs för att befintliga produkter ska finnas kvar på marknaden. Produkttyperna i fetstil...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Förnyat nationellt produktgodkännande – Utvärderingsprocess för ömsesidigt erkännande Förnyat nationellt produktgodkännande – Utvärderingsprocess för ömsesidigt erkännande Utvärderingsprocess för ömsesidigt erkännande
Efter att den behöriga myndigheten i referensmedlemsstaten har validerat ansökan om förnyat nationellt godkännande av en biocidprodukt (eller en biocidproduktfamilj) som...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Utvärderingsprocess för förnyat nationellt produktgodkännande Utvärderingsprocess för förnyat nationellt produktgodkännande Utvärderingsprocess för nationellt tillstånd
Efter att den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten har accepterat ansökan om förnyat nationellt godkännande av en biocidprodukt (eller en biocidproduktfamilj)...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidförordningen – Inlämning av registreringsunderlag för förnyat nationellt produktgodkännande Biocidförordningen – Inlämning av registreringsunderlag för förnyat nationellt produktgodkännande Inlämning av underlag
Ansökningarna om förnyat nationellt produktgodkännande, inräknat de som omfattas av eller beviljas genom ömsesidigt erkännande, ska lämnas in genom R4BP 3. En IUCLID-fil kan...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidförordningen - Förnyat nationellt produktgodkännande Biocidförordningen - Förnyat nationellt produktgodkännande Förnyelse av nationellt tillstånd och ömsesidigt erkännande
I förordningen om biocidprodukter definieras förnyat nationellt produktgodkännande som ”en ansökan från innehavaren av produktgodkännandet eller på dennes vägnar om förnyat...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Godkännande av likadana biocidprodukter Godkännande av likadana biocidprodukter Godkännande för samma biocidprodukt
För att tillmötesgå företagens behov och minska deras administrativa börda finns det genom förordningen om ett förfarande för produktgodkännande av likadana biocidprodukter...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Att förstå förordningen om biocidprodukter Att förstå förordningen om biocidprodukter Om förordningen om biocidprodukter
Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Godkännande av biocidprodukter Godkännande av biocidprodukter Godkännande av biocidprodukter
Alla biocidprodukter måste godkännas innan de får göras tillgängliga på marknaden. Företagen kan välja mellan flera alternativa processer beroende på produkten och i hur många...
Similar Results Similar Results
27/10/16
Biocidförordningen-forskning-utveckling-innehåll1 Biocidförordningen-forskning-utveckling-innehåll1 BPR - Forskning och utveckling
Alla försök och experiment som utförs i forsknings- och utvecklingssyfte där icke godkända biocidprodukter och deras (icke godkända) verksamma ämnen används ska protokollföras...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Utvärderingsprocess
Det här diagrammet visar hur utvärderingen av registreringsunderlaget går till
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Hämtningsbar förteckning (utdrag från R4BP2) Den hämtningsbara filen nedan innehåller de produktgodkännanden enligt direktiv 98/8/EG (biociddirektivet) och förordning (EU) nr...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Ansökningsförfarande
Det här diagrammet visar hur ansökningsförfarandet går till vid förenklat godkännandeförfarande.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Inlämning av underlag
Det här diagrammet visar steg för steg hur inlämningen av registreringsunderlag går till.
Similar Results Similar Results
25/11/13
Förordningen om biocidprodukter – Godkännande av biocidprodukter – Produktfamilj Förordningen om biocidprodukter – Godkännande av biocidprodukter – Produktfamilj Produktfamilj
En biocidproduktfamilj är en grupp biocidprodukter som används för liknande ändamål och innehåller verksamma ämnen med samma specifikationer. En biocidproduktfamilj har också en...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Förordningen om biocidprodukter – Godkännande av biocidprodukter – Förenklat godkännande Förordningen om biocidprodukter – Godkännande av biocidprodukter – Förenklat godkännande Förenklat godkännande
Ett förenklat godkännandeförfarande ska uppmuntra till att använda biocidprodukter som är mindre skadliga för miljön och för människors och djurs hälsa. För att komma på fråga...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Biocidförordningen - godkännande av biocidprodukter - unionsgodkännande Biocidförordningen - godkännande av biocidprodukter - unionsgodkännande Unionsgodkännande
Förordningen om biocidprodukter inför möjligheten att få vissa biocidprodukter godkända på unionsnivå. Detta tillåter företag att släppa ut sina biocidprodukter på hela...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Biocidförordningen - godkännande av biocidprodukter - nationellt godkännande och ömsesidigt erkännande Biocidförordningen - godkännande av biocidprodukter - nationellt godkännande och ömsesidigt erkännande Nationellt godkännande
Nationellt godkännande Företag som planerar att sälja sina produkter i en av EU:s medlemsstater måste ansöka om produktgodkännande i det landet. För att göra det lämnar de in en...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display