Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-naslednji roki-besedilo zgoraj BPR-naslednji roki-besedilo zgoraj Naslednji roki
Naslednji roki so navedeni kot pomoč podjetjem pri upoštevanju svojih obveznosti iz uredbe o biocidnih proizvodih (BPR) in delegirane uredbe Komisije o programu za preverjanje....
Similar Results Similar Results
12/02/19
Besedilo na vrhu: Roki za predložitev vlog za izdajo dovoljenja Unije Besedilo na vrhu: Roki za predložitev vlog za izdajo dovoljenja Unije
V spodnji preglednici so navedeni roki za predložitev vlog za izdajo dovoljenja Unije, ki morajo biti izpolnjeni, da ostanejo obstoječi proizvodi na trgu. Pri vrstah proizvodov...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Podaljšanje nacionalnega dovoljenja – Postopek evalvacije medsebojnega priznavanja Podaljšanje nacionalnega dovoljenja – Postopek evalvacije medsebojnega priznavanja Postopek evalvacije za izdajo dovoljenja na podlagi medsebojnega priznavanja
Postopek evalvacije se začne, ko pristojni organ države članice validira vlogo za podaljšanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod (ali družino biocidnih proizvodov), ki...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Postopek evalvacije za podaljšanje nacionalnega dovoljenja Postopek evalvacije za podaljšanje nacionalnega dovoljenja Postopek evalvacije za izdajo nacionalnega dovoljenja
Postopek evalvacije se začne, ko pristojni organ države članice prejme vlogo za podaljšanje nacionalnega dovoljenja za biocidni proizvod (ali družino biocidnih proizvodov). Ta...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Uredba o biocidnih proizvodih – Predložitev dokumentacije za podaljšanje nacionalnega dovoljenja Uredba o biocidnih proizvodih – Predložitev dokumentacije za podaljšanje nacionalnega dovoljenja Predložitev dokumentacije
Vloge za podaljšanje nacionalnega dovoljenja, vključno z vlogami, za katere velja medsebojno priznavanje ali ki se izdajo na podlagi medsebojnega priznavanja, se predložijo prek...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Uredba o biocidnih proizvodih – Podaljšanje nacionalnega dovoljenja Uredba o biocidnih proizvodih – Podaljšanje nacionalnega dovoljenja Podaljšanje nacionalnega dovoljenja in dovoljenja na podlagi medsebojnega priznavanja
V uredbi o biocidnih proizvodih je podaljšanje nacionalnega dovoljenja opredeljeno kot „Vloga s strani ali v imenu imetnika dovoljenja, ki želi podaljšati nacionalno dovoljenje...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Dovoljenja za enake biocidne proizvode Dovoljenja za enake biocidne proizvode Avtorizacija za isti biocidni proizvod
Da bi izpolnili potrebe podjetij in zmanjšali njihovo upravno breme, je bila z uredbo o enakih biocidnih proizvodih (Uredba 414/2013, kakor je bila spremenjena z Uredbo...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Razumevanje Uredbe o biocidnih proizvodih Razumevanje Uredbe o biocidnih proizvodih Razumevanje uredbe o biocidnih proizvodih
Uredba o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012) ureja uporabo in dajanje na trg biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Izdajanje dovoljenj za biocidne proizvode Izdajanje dovoljenj za biocidne proizvode Izdaja dovoljenj za biocidne proizvode
Za vse biocidne proizvode je treba pridobiti dovoljenje, preden so lahko dostopni na trgu. Podjetja lahko glede na proizvod in število držav, v katerih ga želijo prodajati,...
Similar Results Similar Results
27/10/16
Uredba o biocidnih proizvodih - vsebina 1 o raziskavah in razvoju Uredba o biocidnih proizvodih - vsebina 1 o raziskavah in razvoju BPR - Raziskave in razvoj
Vsi poskusi in preskusi, ki se izvajajo za namene raziskav in razvoja ter pri katerih se uporabljajo biocidni proizvodi, za katere ni bilo izdano dovoljenje, in njihove...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Postopek evalvacije
Diagram prikazuje pregled postopka ocenjevanja dokumentacije.
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Seznam za prenos (izvleček iz R4BP2) Spodnja datoteka, ki je na voljo za prenos, vsebuje odobritve proizvodov v skladu z Direktivo 98/8/ES (direktivo o biocidnih proizvodih) in...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Postopek prijave
Diagram prikazuje pregled poenostavljenega postopka za izdajo dovoljenja.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Predložitev dokumentacije
Diagram prikazuje pregled postopka predložitve dokumentacije.
Similar Results Similar Results
25/11/13
Uredba o biocidnih proizvodih – dovoljenje za biocidni proizvod – družina biocidnih proizvodov Uredba o biocidnih proizvodih – dovoljenje za biocidni proizvod – družina biocidnih proizvodov Družina izdelkov
Družina biocidnih proizvodov je skupina biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za podobne namene in vsebujejo aktivne snovi z enakimi specifikacijami. Družina biocidnih...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Uredba o biocidnih proizvodih – aktivna snov – poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja Uredba o biocidnih proizvodih – aktivna snov – poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja Poenostavljena avtorizacija
Poenostavljeni postopek za izdajo dovoljenja je namenjen spodbujanju uporabe biocidnih proizvodov, ki so manj škodljivi za okolje ter zdravje ljudi in živali. Da je biocidni...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Uredba o biocidnih proizvodih – Izdaja dovoljenj za biocidne proizvode – dovoljenje Unije Uredba o biocidnih proizvodih – Izdaja dovoljenj za biocidne proizvode – dovoljenje Unije Avtorizacija Unije
Uredba o biocidnih proizvodih (BPR) uvaja možnost dovoljenja za določene biocidne proizvode na ravni Unije. To omogoča podjetjem, da biocidne proizvode dajo na trg v celotni...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Uredba o biocidnih proizvodih – Izdaja dovoljenj za biocidne proizvode – nacionalno dovoljenje in medsebojno priznavanje Uredba o biocidnih proizvodih – Izdaja dovoljenj za biocidne proizvode – nacionalno dovoljenje in medsebojno priznavanje Nacionalna avtorizacija
Nacionalno dovoljenje Podjetja, ki načrtujejo prodajo izdelkov v eni od držav članic EU, morajo zanje predložiti vlogo za dovoljenje v tej državi. To storijo z vložitvijo vloge...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display