Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR – termene viitoare – text introductiv BPR – termene viitoare – text introductiv Termene viitoare
Termenele menționate mai jos au rolul de a ajuta întreprinderile să își respecte obligațiile care le revin conform Regulamentului privind produsele biocide (BPR) și al...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Termenele de depunere a cererilor de autorizare la nivelul Uniunii Termenele de depunere a cererilor de autorizare la nivelul Uniunii
Tabelul de mai jos prezintă termenele de depunere a cererilor de autorizare la nivelul Uniunii, care sunt necesare pentru ca produsele existente să rămână pe piață. Tipurile de...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Reînnoirea autorizației naționale – Procedura de evaluare a recunoașterii reciproce Reînnoirea autorizației naționale – Procedura de evaluare a recunoașterii reciproce Procedura de evaluare a recunoașterii reciproce
După ce ACSM-ul de referință validează cererea de reînnoire a autorizației naționale a unui produs biocid (sau a unei familii de produse biocide) acordate prin recunoaștere...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Procedura de evaluare pentru reînnoirea autorizației naționale Procedura de evaluare pentru reînnoirea autorizației naționale Procedura de evaluare a autorizării naționale
După ce ACSM-ul destinatar a acceptat cererea de reînnoire a autorizației naționale a unui produs biocid (sau a unei familii de produse biocide), începe procedura de evaluare....
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – Transmiterea dosarului de reînnoire a autorizației naționale BPR – Transmiterea dosarului de reînnoire a autorizației naționale Transmiterea dosarului
Cererile de reînnoire a autorizațiilor naționale, inclusiv a celor care fac obiectul recunoașterii reciproce sau care au fost acordate prin această procedură, se depun prin...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – Reînnoirea autorizației naționale BPR – Reînnoirea autorizației naționale Autorizarea națională și reînnoirea recunoașterii reciproce
Regulamentul privind produsele biocide definește reînnoirea unei autorizații naționale ca „cerere formulată de titularul autorizației sau în numele acestuia care urmărește...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Autorizarea acelorași produse biocide Autorizarea acelorași produse biocide Autorizarea aceluiași produs biocid
Pentru a răspunde la nevoile întreprinderilor și pentru a le reduce poverile administrative, Regulamentul privind aceleași produse biocide (Regulamentul 414/2013, modificat de...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Înțelegerea Regulamentului privind produsele biocide Înțelegerea Regulamentului privind produsele biocide Înţelegerea Regulamentului privind produsele biocide
Regulamentul privind produsele biocide [Biocidal Products Regulation – BPR, Regulamentul (UE) nr. 528/2012] vizează introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, care...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Autorizarea produselor biocide Autorizarea produselor biocide Autorizarea produselor biocide
Toate produsele biocide trebuie autorizate înainte de a putea fi introduse pe piață. Întreprinderile pot alege între mai multe proceduri alternative, în funcție de produsul lor...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-cercetare-dezvoltare-conţinut1 BPR-cercetare-dezvoltare-conţinut1 BPR - Cercetare şi dezvoltare
Orice teste şi experimente efectuate în scopuri de cercetare şi dezvoltare cu utilizarea de produse biocide neautorizate şi substanţele active (neaprobate) ale acestora trebuie...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Procesul de evaluare
Graficul prezintă o imagine de ansamblu a procedurii de evaluare a dosarului
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Listă descărcabilă (extras din R4BP2) Fișierul descărcabil de mai jos conține autorizațiile pentru produse acordate în conformitate cu Directiva 98/8/CE (Directiva privind...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Procedură de autorizare
Graficul prezintă o imagine de ansamblu a procedurii de cerere de autorizare simplificată.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Transmiterea dosarului
Graficul prezintă o imagine de ansamblu a procesului de transmitere a dosarului.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - APB - familia de produse BPR - APB - familia de produse Familia produsului
O familie de produse biocide este un grup de produse biocide care sunt utilizate în scopuri similare şi conţin substanţe active cu aceleaşi specificaţii. O familie de produse...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - AS - procedură de autorizare simplificată BPR - AS - procedură de autorizare simplificată Autorizare simplificată
O procedură de autorizare simplificată are drept scop încurajarea utilizării produselor biocide care sunt mai puţin dăunătoare pentru mediu, pentru sănătatea umană şi a...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - Autorizația Uniunii BPR - ABP - Autorizația Uniunii Autorizare UE
Regulamentul privind produsele biocide (Biocidal Products Regulation - BPR) introduce posibilitatea ca anumite produse biocide să fie autorizate la nivelul Uniunii....
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - autorizația națională și recunoașterea reciprocă BPR - ABP - autorizația națională și recunoașterea reciprocă Autorizare naţională
Autorizația națională Întreprinderile care intenționează să își vândă produsele într-un stat membru al UE trebuie să solicite autorizarea produsului în statul membru respectiv....
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display