Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-skadenzi li ġejjin-toptext BPR-skadenzi li ġejjin-toptext Skadenzi li ġejjin
L-iskadenzi segwenti huma elenkati biex jgħinu lill-kumpaniji biex ikunu konformi mal-obbligi tagħhom skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) u r-Regolament dwar...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Dati ta' skadenza għall-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni toptext Dati ta' skadenza għall-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni toptext
It-tabella ta’ hawn taħt telenka d-dati ta’ skadenza għall-applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni, li huma neċessarji biex il-prodotti eżistenti jinżammu fis-suq....
Similar Results Similar Results
16/12/16
it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali - proċess ta’ evalwazzjoni ta’ rikonoxximent reċiproku. it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali - proċess ta’ evalwazzjoni ta’ rikonoxximent reċiproku. Proċess ta' evalwazzjoni ta' rikonoxximent reċiproku
Ladarba l-MSCA ta’ referenza tkun ivvalidat l-applikazzjoni għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali ta’ prodott bijoċidali (jew familja ta' prodotti bijoċidali), mogħtija...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Proċess ta’ evalwazzjoni għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali Proċess ta’ evalwazzjoni għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali Proċess ta' evalwazzjoni ta' awtorizzazzjoni nazzjonali
Ladarba l-MSCA riċeventi tkun aċċettat l-applikazzjoni għat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali ta’ prodott bijoċidali (jew familja ta' prodotti bijoċidali), jibda l-proċess...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - Preżentazzjoni tad-dossier għal tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali BPR - Preżentazzjoni tad-dossier għal tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali Il-preżentazzjoni tad-dossier
L-applikazzjonijiet tat-tiġdid tal-awtorizzazzjoni nazzjonali, inklużi dawk soġġetti għal jew mogħtija permezz tar-rikonoxximent reċiproku, jiġu ppreżentati permezz tal-R4BP 3....
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - Tiġdid ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali BPR - Tiġdid ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali Tiġdid ta' awtorizzazzjoni nazzjonali u rikonoxximent reċiproku
Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali jiddefinixxi t-tiġdid ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali bħala “applikazzjoni minn jew f’isem detentur tal-awtorizzazzjoni li jixtieq...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali li huma l-istess Awtorizzazzjoni għall-prodott bijoċidali li huma l-istess Awtorizzazzjoni għall-istess prodott bijoċidali
Sabiex jiġu ssodisdati l-ħtiġijiet tal-kumpaniji u jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi tagħhom, ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali li huma l-Istess (Regolament 414/2013,...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Nifmhu l-BPR Nifmhu l-BPR Fehim tal-BPR
Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR), Regolament (UE) 528/2012) jikkonċerna t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prodotti bijoċidali, li jintużaw għall-protezzjoni...
Similar Results Similar Results
02/11/16
L-Awtorizzazzjoni ta’ prodotti bijoċidali L-Awtorizzazzjoni ta’ prodotti bijoċidali Awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali
Il-prodotti bijoċidali kollha jridu jiksbu awtorizzazzjoni qabel ma jkunu jistgħu jitqiegħdu fis-suq. Il-kumpaniji jistgħu jagħżlu bejn diversi proċessi alternattivi, skont...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-riċerka-żvilupp-kontenut1 BPR-riċerka-żvilupp-kontenut1 BPR - Riċerka u żvilupp
Kwalunkwe test u esperiment imwettaq għal għanijiet ta' riċerka u żvilupp li juża prodotti bijoċidali mhux awtorizzati u s-sustanzi attivi tagħhom (mhux approvati) għandu jiġi...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Proċess ta' valutazzjoni
Din il-grafika tagħti ħarsa ġenerali tal-proċess ta' evalwazzjoni tad-dossier.
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Lista li Titniżżel (Estratt minn R4BP2) Il-fajl li jitniżżel hawn taħt fih dawk l-awtorizzazzjonijiet tal-prodotti skont id-Direttiva 98/8/KE (Id-Direttiva dwar il-Prodotti...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Proċedura ta' applikazzjoni
Din il-grafika tagħti ħarsa ġenerali tal-proċedura tal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni simplifikata.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - familja tal-prodott BPR - ABP - familja tal-prodott Familja tal-prodott
Familja ta' prodotti bijoċidali hija grupp ta' prodotti bijoċidali li jintużaw għal skopijiet simili u fihom sustanzi attivi bl-istess speċifikazzjonijiet. Familja ta' prodotti...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - AS - proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata BPR - AS - proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata Awtorizzazzjoni ssimplifikata
Proċedura ta' awtorizzazzjoni simplifikata għandha l-għan li tħeġġeġ l-użu ta' prodotti bijoċidali li jagħmlu anqas ħsara lill-ambjent, is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. Biex...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - overview BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - overview Preżentazzjoni ta' dossier
L-applikazzjonijiet huma ppreżentati permezz tal-R4BP 3 fil-forma ta' fajl IUCLID.
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR-ABP- Awtorizzazzjoni mill-Unjoni BPR-ABP- Awtorizzazzjoni mill-Unjoni Awtorizzazzjoni tal-Unjoni
Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) jintroduċi l-possibbiltà li jkun hemm ċerti prodotti bijoċidali awtorizzati f'livell tal-Unjoni. Dan jippermetti lil kumpaniji...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR-ABP- awtorizzazzjoni nazzjonali u rikonoxximent reċiproku BPR-ABP- awtorizzazzjoni nazzjonali u rikonoxximent reċiproku Awtorizzazzjoni nazzjonali
Awtorizzazzjoni nazzjonali Kumpaniji li jippjanaw li jbigħu l-prodotti tagħhom fi Stat Membru wieħed tal-UE għandhom japplikaw għal awtorizzazzjoni tal-prodott f'dak il-pajjiż....
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display