Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR – kommende frister – toptekst BPR – kommende frister – toptekst Kommende tidsfrister
Følgende frister er anført for at hjælpe virksomhederne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til forordningen om biocidholdige produkter (BPR) og forordningen om...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Frister for ansøgninger om EU-godkendelse Frister for ansøgninger om EU-godkendelse
Oversigten nedenfor viser fristerne for ansøgninger om EU-godkendelse, som er nødvendige for at bevare eksisterende produkter på markedet. Produkttyper med fed er produkter, som...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Fornyelse af national godkendelse – Den gensidige anerkendelsesproces Fornyelse af national godkendelse – Den gensidige anerkendelsesproces Vurderingsproces for gensidig anerkendelse
Når referencemedlemsstatens kompetente myndighed har valideret ansøgningen til fornyelse af den nationale godkendelse af et biocidholdigt produkt (eller en familie af...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Vurderingsprocessen til fornyelse af national godkendelse Vurderingsprocessen til fornyelse af national godkendelse Vurderingsproces for national godkendelse
Når den modtagende medlemsstats kompetente myndighed har accepteret ansøgningen om fornyelse af den nationale godkendelse af et biocidholdigt produkt (eller en familie af...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidforordningen – Indsendelse af dossier til fornyelse af national godkendelse Biocidforordningen – Indsendelse af dossier til fornyelse af national godkendelse Indsendelse af dossierer
Ansøgninger om fornyelse af national godkendelse, herunder de, der er omfattet af eller udstedt ved gensidig anerkendelse, indsendes gennem R4BP 3. En IUCLID-fil kan være...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidforordningen – fornyelse af national godkendelse Biocidforordningen – fornyelse af national godkendelse Fornyelse af national godkendelse og gensidig anerkendelse
Biocidforordningen definerer fornyelse af en national godkendelse som "en ansøgning, der foretages af eller på vegne af en godkendelsesindehaver, der ønsker at søge om fornyelse...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter Godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter Godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter
For at imødekomme virksomhedernes behov og reducere deres administrative arbejdsbyrde indføres der med forordningen om godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Understanding BPR Understanding BPR Om BPR
Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Godkendelse af biocidholdige produkter Godkendelse af biocidholdige produkter Godkendelse af biocidholdige produkter
Alle biocidholdige produkter skal godkendes, før de kan markedsføres. Virksomhederne kan vælge mellem forskellige procesformer, afhængigt af deres produkt og det antal lande, de...
Similar Results Similar Results
27/10/16
Indhold - forskning og udvikling med biocidholdige produkter1 Indhold - forskning og udvikling med biocidholdige produkter1 BPR - Forskning og udvikling
Ethvert forsøg og eksperiment, som med henblik på forskning og udvikling udføres med ikke-godkendte biocidholdige produkter, herunder deres (ikke-godkendte) aktivstoffer, skal...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Vurderingsproces
Grafen viser et overblik over dossieret for bedømmelsesprocessen
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Liste, som kan downloades (uddrag af R4BP2) Nedenstående fil, som kan downloades, indeholder de produkter, der er godkendt i henhold til direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) og...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Ansøgningsprocedure
Denne graf viser et overblik over ansøgningsproceduren for en forenklet godkendelse.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Indsendelse af dossier
Grafen viser et overblik over dossieret for indsendelsesprocessen.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR – ABP – produktfamilie BPR – ABP – produktfamilie Familie af produkter
En familie af biocidholdige produkter er en gruppe af biocidholdige produkter, som anvendes til de samme formål og indeholder aktivstoffer med de samme specifikationer. En...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR – AS – forenklet godkendelsesprocedure BPR – AS – forenklet godkendelsesprocedure Forenklet godkendelsesprocedure
En forenklet godkendelsesprocedure har til formål at fremme anvendelse af biocidholdige produkter, der er mindre skadelige for miljøet samt for menneskers og dyrs sundhed. For...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - Union authorisation BPR - ABP - Union authorisation EU-godkendelse
Biocidforordningen (BPR) indfører muligheden for at få visse biocidholdige produkter godkendt på EU-plan. Dette giver virksomhederne mulighed for at markedsføre deres...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - ABP - national authorisation and mutual recognition BPR - ABP - national authorisation and mutual recognition National godkendelse
National godkendelse Virksomheder, der påtænker at sælge deres produkter i én EU-medlemsstat, skal ansøge om godkendelse af produktet i det pågældende land. Dette gøres ved at...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display