Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
Nadcházející lhůty vyplývající z nařízení BPR – horní text Nadcházející lhůty vyplývající z nařízení BPR – horní text Nadcházející lhůty
Tento soupis lhůt má pomoci podnikům při plnění povinností vyplývajících z nařízení o biocidních přípravcích (BPR) a nařízení o programu přezkumu (RPR). AS = účinná látka PT =...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Lhůty pro žádosti o povolení Unie (text v horní části stránky) Lhůty pro žádosti o povolení Unie (text v horní části stránky)
V tabulce pod tímto textem jsou uvedeny lhůty pro žádosti o povolení Unie, které jsou nutné k tomu, aby stávající přípravky mohly být i nadále dodávány na trh. Typy přípravků...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Obnovení vnitrostátního povolení – postup hodnocení dokumentace v případě vzájemného uznávání Obnovení vnitrostátního povolení – postup hodnocení dokumentace v případě vzájemného uznávání Postup hodnocení dokumentace v případě vzájemného uznávání
Jakmile referenční příslušný orgán členského státu schválí žádost o obnovení vnitrostátního povolení biocidního přípravku (nebo kategorie biocidních přípravků) uděleného...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Postup hodnocení dokumentace v případě obnovení vnitrostátního povolení Postup hodnocení dokumentace v případě obnovení vnitrostátního povolení Postup hodnocení dokumentace v případě vnitrostátního povolení
Jakmile přijímající příslušný orgán členského státu přijme žádost o obnovení vnitrostátního povolení biocidního přípravku (nebo kategorie biocidních přípravků), začíná postup...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – předložení dokumentace v souvislosti s obnovením vnitrostátního povolení BPR – předložení dokumentace v souvislosti s obnovením vnitrostátního povolení Předkládání dokumentace
Žádosti o obnovení vnitrostátního povolení, včetně těch, která podléhají vzájemnému uznávání nebo byla udělena jeho prostřednictvím, jsou předkládány prostřednictvím registru...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – obnovení vnitrostátního povolení BPR – obnovení vnitrostátního povolení Obnovení vnitrostátního povolení a vzájemného uznávání
Nařízení o biocidních přípravcích definuje obnovení vnitrostátního povolení jako „žádost předloženou držitelem povolení, který chce požádat o obnovení vnitrostátního povolení...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Same biocidal products authorisation Same biocidal products authorisation Povolování stejných biocidních přípravků
S cílem splnit potřeby podniků a snížit jejich administrativní zátěž nařízení o stejných biocidních přípravcích (nařízení č. 414/2013 ve znění nařízení 2016/1802) stanoví...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Porozumění nařízení o biocidních přípravcích Porozumění nařízení o biocidních přípravcích Porozumění nařízení o biocidních přípravcích (BPR)
Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků, které se používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Povolování biocidních přípravků Povolování biocidních přípravků Povolování biocidních přípravků
Všechny biocidní přípravky musí získat povolení ještě předtím, než mohou být uvedeny na trh. Společnosti si mohou vybrat mezi několika alternativními postupy v závislosti na...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-výzkum-vývoj-obsah1 BPR-výzkum-vývoj-obsah1 BPR - Výzkum a vývoj
Veškeré zkoušky a pokusy prováděné pro účely výzkumu a vývoje za použití nepovolených biocidních přípravků a jejich (neschválených) účinných látek je třeba zaznamenat, a pokud...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Postup hodnocení
Tento graf zobrazuje postup vyhodnocení dokumentace
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Seznam ke stažení (výtah z registru R4BP2) Níže uvedený soubor ke stažení obsahuje povolení přípravků dle směrnice 98/8/ES (směrnice o biocidních přípravcích) a nařízení (EU) č....
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Postup při podávání žádosti
Tento graf zobrazuje postup zpracování žádosti v případě zjednodušeného postupu povolování.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Předkládání dokumentace
Tento graf zobrazuje postup předložení dokumentace.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - kategorie přípravků BPR - ABP - kategorie přípravků Kategorie přípravků
Kategorie biocidních přípravků je skupina biocidních přípravků, které se používají pro podobné účely a obsahují účinné látky se stejnou specifikací. Kategorie biocidních...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - AS - zjednodušený postup povolování BPR - AS - zjednodušený postup povolování Zjednodušené povolování
Cílem zjednodušeného postupu povolování je podpořit používání biocidních přípravků, které jsou méně škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat. Biocidní přípravek...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - Povolování biocidních přípravků - povolení Unie BPR - Povolování biocidních přípravků - povolení Unie Povolení Unie
Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) zavádí možnost povolovat určité biocidní přípravky na úrovni Unie. Společnostem to umožní uvést své biocidní přípravky na trh v celé...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR - Povolování biocidních přípravků - vnitrostátní povolení a vzájemné uznávání BPR - Povolování biocidních přípravků - vnitrostátní povolení a vzájemné uznávání Vnitrostátní povolení
Vnitrostátní povolení Společnosti, které plánují prodávat své přípravky v jednom členském státě EU, musí v dané zemi podat žádost o povolení přípravku. Podají tedy žádost o...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display