Search

Results for tag Biocidal Products Committee
Most relevant Last modified
Biocīdu komiteja – saite Biocīdu komiteja – saite Biocīdu komiteja
Biocīdu komiteja (BPC) sagatavo ECHA atzinumus saistībā ar vairākiem BPR procesiem. Galīgos lēmumus pieņem Eiropas Komisija. Ir šādi procesi: pieteikumi aktīvo vielu...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Showing 1 result.

Categories Display