Search

Results for tag Biocidal Products Committee
Most relevant Last modified
Комитет по биоцидите — линк Комитет по биоцидите — линк Комитет по биоцидите
Комитетът по биоцидите подготвя становищата на ECHA, свързани с няколко процеса съгласно РБ. Окончателните решения се взимат от Европейската комисия. Процесите са: Заявления за...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Showing 1 result.

Categories Display