Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Odstopanje od merila za izključitev – izjava o omejitvi odgovornosti Odstopanje od merila za izključitev – izjava o omejitvi odgovornosti Posvetovanje o odstopanju od meril za izključitev
Kako predložiti prispevek za javno posvetovanje? Javno posvetovanje traja 60 dni. Zainteresirane strani, ki želijo prispevati k javnemu posvetovanju, morajo predložiti prispevek...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – Spremembe elementov programa preverjanja PPR – Spremembe elementov programa preverjanja Obstoječe aktivne snovi
Spremembe elementov programa preverjanja Sprememba udeleženca za kombinacijo snovi/vrst proizvodov Pridružitev ali nadomestitev udeležencev na podlagi medsebojnega sporazuma...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-naslednji roki-besedilo zgoraj BPR-naslednji roki-besedilo zgoraj Naslednji roki
Naslednji roki so navedeni kot pomoč podjetjem pri upoštevanju svojih obveznosti iz uredbe o biocidnih proizvodih (BPR) in delegirane uredbe Komisije o programu za preverjanje....
Similar Results Similar Results
12/02/19
Odobritev aktivne snovi – splošne določbe Odobritev aktivne snovi – splošne določbe Odobritev aktivnih snovi
Aktivne snovi morajo biti odobrene, preden se lahko izda dovoljenje za biocidni proizvod, ki jih vsebuje. Aktivne snovi najprej oceni ocenjevalni pristojni organ države članice,...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Uredba o biocidnih proizvodih – sprememba Priloge I – postopek evalvacije Uredba o biocidnih proizvodih – sprememba Priloge I – postopek evalvacije Postopek evalvacije
Postopek evalvacije se začne, ko je vloga za spremembo Priloge I k uredbi o biocidnih proizvodih po mnenju ocenjevalnega pristojnega organa veljavna. Ocenjevalni pristojni organ...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Uredba o biocidnih proizvodih – sprememba Priloge I – predložitev dokumentacije Uredba o biocidnih proizvodih – sprememba Priloge I – predložitev dokumentacije Predložitev dokumentacije
Podjetja bodo predložila vloge prek registra R4BP 3. Potrebna je datoteka programa IUCLID. Graf prikazuje pregled predložitve dokumentacije za spremembo Priloge I. Koraki...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Razumevanje Uredbe o biocidnih proizvodih Razumevanje Uredbe o biocidnih proizvodih Razumevanje uredbe o biocidnih proizvodih
Uredba o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012) ureja uporabo in dajanje na trg biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocidne aktivne snovi se imenujejo aktivne snovi, nastale na kraju samem, če so nastale na kraju uporabe iz ene ali več predhodnih sestavin. Za odobritev takšne snovi je...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nova aktivna snov Nova aktivna snov Nova aktivna snov
Podjetja vložijo vlogo za odobritev aktivne snovi s predložitvijo dokumentacije agenciji ECHA. Potem, ko ECHA preveri validacijo, ocenjevalni pristojni organ v roku enega leta...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Uredba BPR – sprememba Priloge I Uredba BPR – sprememba Priloge I Sprememba Priloge I
Aktivne snovi, ki jih biocidni proizvodi, upravičeni do poenostavljenega postopka izdaje dovoljenja, lahko vsebujejo Seznam v Prilogi I k Uredbi o biocidnih proizvodih (v...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Uredba BPR – odobreni dobavitelji Uredba BPR – odobreni dobavitelji Odobreni dobavitelji
Cilj uredbe o biocidnih proizvodih (uredba BPR) je zagotoviti pravično delitev stroškov za podatke o aktivnih snoveh. Podjetja, ki na podlagi direktive o biocidnih proizvodih...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Uredba o biocidnih proizvodih - vsebina 1 o raziskavah in razvoju Uredba o biocidnih proizvodih - vsebina 1 o raziskavah in razvoju BPR - Raziskave in razvoj
Vsi poskusi in preskusi, ki se izvajajo za namene raziskav in razvoja ter pri katerih se uporabljajo biocidni proizvodi, za katere ni bilo izdano dovoljenje, in njihove...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Predložitev dokumentacije
Koraki Postopek predložitve dokumentacije je sestavljen iz več korakov. Vsak korak mora biti zaključen, preden lahko vloga preide na naslednji korak. Pomembno je, da vlagatelj...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Postopek evalvacije
Diagram prikazuje pregled postopka ocenjevanja dokumentacije
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display