Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
PPR – Modificarea elementelor programului de reexaminare PPR – Modificarea elementelor programului de reexaminare Substanța activă existentă
Modificarea elementelor programului de reexaminare Schimbarea unui participant pentru o combinație substanță/tip de produs Alăturarea la participanții existenți sau înlocuirea...
Similar Results Similar Results
12/04/19
În mod normal, substanțele active care îndeplinesc următoarele criterii de excludere nu trebuie să fie aprobate: substanțele cancerigene, mutagene și toxice pentru reproducere...
Similar Results Similar Results
12/02/19
BPR – termene viitoare – text introductiv BPR – termene viitoare – text introductiv Termene viitoare
Termenele menționate mai jos au rolul de a ajuta întreprinderile să își respecte obligațiile care le revin conform Regulamentului privind produsele biocide (BPR) și al...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Aprobarea substanțelor active – dispoziții generale Aprobarea substanțelor active – dispoziții generale Aprobarea substanţelor active
Substanțele active trebuie aprobate înainte de autorizarea unui produs biocid care le conține. Substanțele active sunt mai întâi evaluate de autoritatea competentă din statul...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR – Modificarea anexei I – Procedura de evaluare BPR – Modificarea anexei I – Procedura de evaluare Procedura de evaluare
Procedura de evaluare începe atunci când o cerere de modificare a anexei I la BPR este considerată valabilă de către autoritatea competentă responsabilă de evaluare. Autoritatea...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – Modificarea anexei I – Transmiterea dosarului BPR – Modificarea anexei I – Transmiterea dosarului Transmiterea dosarului
Întreprinderile depun cererile prin R4BP 3. Este necesar un fișier IUCLID. Acest grafic oferă o privire de ansamblu asupra procedurii de transmitere a dosarului pentru...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Înțelegerea Regulamentului privind produsele biocide Înțelegerea Regulamentului privind produsele biocide Înţelegerea Regulamentului privind produsele biocide
Regulamentul privind produsele biocide [Biocidal Products Regulation – BPR, Regulamentul (UE) nr. 528/2012] vizează introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, care...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Substanțele active biocide sunt denumite substanțe active generate in situ dacă sunt generate dintr-unul sau mai mulți precursori la locul de utilizare. Aprobarea acestor...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Substanță activă nouă Substanță activă nouă Substanță activă nouă
Întreprinderile trebuie să solicite aprobarea unei substanțe active prin transmiterea unui dosar către ECHA. După validarea de către agenție, autoritatea competentă de evaluare...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – Modificarea anexei I BPR – Modificarea anexei I Modificarea anexei I
Substanțele active pe care le pot conține produsele biocide eligibile pentru procedura de autorizare simplificată Anexa I la Regulamentul privind produsele biocide (BPR) conține...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – furnizori aprobați BPR – furnizori aprobați Furnizori autorizaţi
Regulamentul privind produsele biocide (BPR) își propune să asigure repartizarea echitabilă a costului datelor referitoare la substanțele active. Întreprinderile care nu și-au...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-cercetare-dezvoltare-conţinut1 BPR-cercetare-dezvoltare-conţinut1 BPR - Cercetare şi dezvoltare
Orice teste şi experimente efectuate în scopuri de cercetare şi dezvoltare cu utilizarea de produse biocide neautorizate şi substanţele active (neaprobate) ale acestora trebuie...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Depunerea dosarelor
Paşi Transmiterea dosarului se realizează în câteva etape. Fiecare etapă trebuie încheiată pentru a putea trece la următoarea etapă a cererii. Este important ca solicitantul să...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Procesul de evaluare
Graficul prezintă o imagine de ansamblu a procedurii de evaluare a dosarului
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display