Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Afwijking van de uitsluitingscriteria - afwijzing van aansprakelijkheid Afwijking van de uitsluitingscriteria - afwijzing van aansprakelijkheid Raadpleging over afwijking van de uitsluitingscriteria
Hoe dien ik een bijdrage voor de openbare raadpleging in? De openbare raadpleging duurt 60 dagen. Belanghebbenden die willen deelnemen aan de openbare raadpleging moeten hun...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR- Wijzigingen van elementen van het beoordelingsprogramma PPR- Wijzigingen van elementen van het beoordelingsprogramma Bestaande werkzame stof
Wijzigingen van elementen van het beoordelingsprogramma Wijziging van deelnemer voor een combinatie van stof/productsoort Aansluiting bij of vervanging van deelnemers met...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-aanstaande deadlines BPR-aanstaande deadlines Aanstaande deadlines
De volgende lijst van uiterste termijnen is bedoeld om bedrijven te helpen aan hun verplichtingen te voldoen krachtens de Biocidenverordening en de Verordening systematisch...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Goedkeuring van werkzame stoffen - algemene bepalingen Goedkeuring van werkzame stoffen - algemene bepalingen Goedkeuring van werkzame stoffen
Werkzame stoffen moeten worden goedgekeurd voordat een toelating kan worden verleend voor een biocide die deze stoffen bevat. De werkzame stoffen worden eerst geëvalueerd door...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR - Wijziging bijlage I - beoordelingsprocedure BPR - Wijziging bijlage I - beoordelingsprocedure Beoordelingsprocedure
De beoordelingsprocedure begint wanneer een aanvraag voor wijziging van bijlage I bij de BPR door de beoordelende bevoegde autoriteit als geldig wordt beschouwd. De beoordelende...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - Wijziging bijlage I - dossierindiening BPR - Wijziging bijlage I - dossierindiening Indiening dossier
Bedrijven moeten hun aanvragen indienen via R4BP 3. Een IUCLID-bestand is vereist. Dit diagram geeft een overzicht van dossierindieningsprocedure voor de wijziging van bijlage...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Wat houdt de biocidenverordening in? Wat houdt de biocidenverordening in? Wat houdt de biocidenverordening in?
De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruiken van biociden die mensen, dieren, materialen of voorwerpen...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biociden worden in situ ontstane werkzame stoffen genoemd als ze zijn ontstaan uit een of meerdere precursor(en) op de plaats waar ze worden gebruikt. De toelating van...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nieuwe werkzame stof Nieuwe werkzame stof Nieuwe werkzame stof
Bedrijven moeten verzoeken tot goedkeuring van een werkzame stof aanvragen door een dossier in te dienen bij ECHA. Nadat ECHA het verzoek heeft gevalideerd, voert de...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR - wijziging bijlage I BPR - wijziging bijlage I Wijziging bijlage I
Werkzame stoffen die in biociden aanwezig kunnen zijn en die in aanmerking komen voor een vereenvoudigde autorisatieprocedure In bijlage I bij de Biocidenverordening (BPR) staan...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR - goedgekeurde leveranciers BPR - goedgekeurde leveranciers Goedgekeurde leveranciers
De Biocidenverordening (BPR) streeft naar een eerlijke verdeling van de kosten van de gegevens betreffende werkzame stoffen. Bedrijven die nog geen eigen dossier over een...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-onderzoek-ontwikkeling-content1 BPR-onderzoek-ontwikkeling-content1 BPR - Onderzoek en ontwikkeling
Alle proeven en experimenten die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden worden uitgevoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-toegelaten biociden en de...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Dossierindiening
Stappen De indiening van een dossier verloopt in meerdere stappen. Elke stap moet volledig zijn afgerond vooraleer tot de volgende kan worden overgegaan. Het is belangrijk dat...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Beoordelingsproces
Deze grafiek geeft een overzicht van de procedure voor beoordeling van een dossier
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display