Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
PPR - Tibdil ta’ elementi tal-Programm ta’ Reviżjoni PPR - Tibdil ta’ elementi tal-Programm ta’ Reviżjoni Sustanza attiva eżistenti
Tibdil ta’ elementi tal-Programm ta’ Reviżjoni Bidla f’parteċipant għal kombinazzjoni sustanza/tip ta’ prodott Sħubija ma’ jew sostituzzjoni ta’ parteċipanti skont ftehim...
Similar Results Similar Results
12/04/19
Sustanzi attivi li jissodisfaw il-kriterji ta’ esklużjoni segwenti normalment m’għandhomx jiġu approvati: il-kategoriji 1A jew 1B ta’ sustanzi karċinoġeni, mutaġeni u...
Similar Results Similar Results
12/02/19
BPR-skadenzi li ġejjin-toptext BPR-skadenzi li ġejjin-toptext Skadenzi li ġejjin
L-iskadenzi segwenti huma elenkati biex jgħinu lill-kumpaniji biex ikunu konformi mal-obbligi tagħhom skont ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) u r-Regolament dwar...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Approvazzjoni ta’ sustanza attiva - dispożizzjonijiet ġenerali Approvazzjoni ta’ sustanza attiva - dispożizzjonijiet ġenerali Approvazzjoni ta' sustanzi attivi
Sustanzi attivi jeħtieġu li jiġu approvati qabel ma tkun tista’ tingħata awtorizzazzjoni għal xi prodott bijoċidali li jkunu fihom. Is-sustanzi attivi l-ewwel jiġu vvalutati...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR - Emenda tal-Anness I - proċess ta’ evalwazzjoni BPR - Emenda tal-Anness I - proċess ta’ evalwazzjoni Proċess ta' evalwazzjoni
Il-proċess ta’ evalwazzjoni jibda meta applikazzjoni għal emenda tal-Anness I għall-BPR titqies bħal valida mill-awtorità kompetenti għat-twettiq tal-evalwazzjoni. L-awtorità...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - Emenda tal-Anness I - preżentazzjoni tad-dossier BPR - Emenda tal-Anness I - preżentazzjoni tad-dossier Il-preżentazzjoni tad-dossier
Il-kumpaniji se jippreżentaw l-applikazzjonijiet permezz ta' R4BP 3. Huwa meħtieġ fajl IUCLID. Din il-graff tagħti ħarsa ġenerali tal-preżentazzjoni tad-dossier għall-emenda...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Nifmhu l-BPR Nifmhu l-BPR Fehim tal-BPR
Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR), Regolament (UE) 528/2012) jikkonċerna t-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prodotti bijoċidali, li jintużaw għall-protezzjoni...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Sustanzi bijoċidali attivi huma msejħa sustanzi attivi ġġenerati in situ jekk ikunu ġġenerati minn prekursur wieħed jew iżjed fil-post tal-użu. L-approvazzjoni ta' sustanza bħal...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Sustanza attiva ġdida Sustanza attiva ġdida Mustanza attiva ġdida
Il-kumpaniji għandhom japplikaw għal approvazzjoni ta' sustanza attiva billi jissottomettu dossier lill-ECHA. Wara li jkun twettaq kontroll tal-validazzjoni mill-Aġenzija,...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – Emenda tal-Anness I BPR – Emenda tal-Anness I Emenda ta' Anness I
Sustanzi attivi li jistgħu jkunu fi prodotti bijoċidali eliġibbli għal proċedura ta' awtorizzazzjoni ssimplifikata L-Anness I tar-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR)...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR - fornituri approvati BPR - fornituri approvati Fornituri approvati
Ir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali (BPR) għandu l-għan li jara li l-ispejjeż tad-data fuq is-sustanzi attivi jinqasmu b’mod ġust. Kumpaniji li ma jkunux diġà ppreżentaw...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-riċerka-żvilupp-kontenut1 BPR-riċerka-żvilupp-kontenut1 BPR - Riċerka u żvilupp
Kwalunkwe test u esperiment imwettaq għal għanijiet ta' riċerka u żvilupp li juża prodotti bijoċidali mhux awtorizzati u s-sustanzi attivi tagħhom (mhux approvati) għandu jiġi...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Il-preżentazzjoni tad-dossier
Passi Is-sottomissjoni tad-dossier hija maqsuma f'diversi passi. Kull pass irid jitlesta qabel mal-applikazzjoni tkun tista' tgħaddi għall-pass li jmiss. Huwa importanti li...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Proċess ta' valutazzjoni
Din il-grafika tagħti ħarsa ġenerali tal-proċess ta' evalwazzjoni tad-dossier
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display