Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Atkāpe no izslēgšanas kritērijiem – atruna Atkāpe no izslēgšanas kritērijiem – atruna Apspriedes par atkāpi no izslēgšanas kritērijiem
Kā iesniegt viedokli sabiedriskajā apspriešanā? Sabiedriskā apspriešana ilgst 60 dienas. Ieinteresētās trešās personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskajā apspriešanā,...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – pārskatīšanas programmas elementu izmaiņas PPR – pārskatīšanas programmas elementu izmaiņas Esošās aktīvās vielas
Pārskatīšanas programmas elementu izmaiņas Dalībnieka nomaiņa attiecībā uz vielas/ produkta veida kombināciju Dalībnieku pievienošana vai aizstāšana pēc savstarpējas...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR – plānotie termiņi BPR – plānotie termiņi Plānotie termiņi
Šie termiņi ir uzskaitīti, lai palīdzētu uzņēmumiem izpildīt to pienākumus saskaņā ar Biocīdu regulu (BPR) un Pārskatīšanas programmas regulu (RPR). AV = aktīvā viela PV =...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Aktīvo vielu apstiprināšana – vispārīgie noteikumi Aktīvo vielu apstiprināšana – vispārīgie noteikumi Aktīvo vielu apstiprināšana
Pirms licences piešķiršanas biocīdam ir jāapstiprina tā sastāvā esošās aktīvās vielas. Vispirms dalībvalsts kompetentā iestāde veic šīm aktīvām vielām novērtēšanu un pēc tam...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Biocīdu regula — I pielikuma grozījums — novērtēšanas process Biocīdu regula — I pielikuma grozījums — novērtēšanas process Novērtēšanas process
Novērtēšanas process sākas brīdī, kad kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, atzīst pieteikuma par grozījuma izdarīšanu Biocīdu regulas I pielikumā atbilstību. Kompetentās...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocīdu regula (BR) – I pielikuma grozījums – dokumentācijas iesniegšana Biocīdu regula (BR) – I pielikuma grozījums – dokumentācijas iesniegšana Dokumentācijas iesniegšana
Uzņēmumi iesniegs pieteikumus, izmantojot R4BP 3. Ir nepieciešama IUCLID datne. Šajā shēmā ir sniegts pārskats par dokumentācijas iesniegšanu I pielikuma grozījumam. Posmi...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Galvenā informācija par BR Galvenā informācija par BR Galvenā informācija par Biocīdu regulu
Biocīdu regula (BR, Regula (ES) Nr. 528/2012) attiecas uz tādu biocīdu laišanu tirgū un lietošanu, ko izmanto cilvēku, dzīvnieku, materiālu vai izstrādājumu aizsardzībai pret...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocīdās aktīvās vielas tiek dēvētas par in situ radītām aktīvām vielām, ja izmantošanas vietā tās tiek radītas no vienas vai vairākām izcelsmes vielām. Lai šādu vielu...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Jauna aktīvā viela Jauna aktīvā viela Jauna aktīva viela
Uzņēmumiem ir jāpiesakās aktīvās vielas apstiprināšanai, iesniedzot ECHA dokumentāciju. Pēc tam, kad ECHA ir veikusi ticamības pārbaudi, kompetentā iestāde, kas veic...
Similar Results Similar Results
17/12/15
<i>BPR</i> – I pielikuma grozījums BPR – I pielikuma grozījums I pielikuma grozījums
Vienkāršotai atļaujas piešķiršanas procedūrai atbilstīgas aktīvās vielas, kuras var saturēt biocīdi Biocīdu regulas (BPR) I pielikumā ir uzskaitītas sākotnēji aktīvās vielas,...
Similar Results Similar Results
17/12/15
<i>BPR</i> – apstiprinātie piegādātāji BPR – apstiprinātie piegādātāji Apstiprinātie piegādātāji
Biocīdu regulas (BPR) mērķis ir pārliecināties, ka aktīvo vielu datu izmaksas ir sadalītas godīgi. Uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savu dokumentāciju par aktīvajām vielām...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-research-development-content1 BPR-research-development-content1 BPR - Pētniecība un izstrāde
Jebkuri izmēģinājumi un eksperimenti, kas veikti pētniecības un attīstības nolūkos, kuros izmanto neatļautus biocīdus vai to (neapstiprinātas) aktīvās vielas, ir jāreģistrē un...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Dokumentācijas iesniegšana
Posmi Dokumentācijas iesniegšana notiek vairākos posmos. Ikvienam posmam jābūt pabeigtam, pirms virzīt pieteikumu uz nākamo posmu. Pieteikuma iesniedzējam jāpārliecinās par...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Izvērtēšanas process
Šajā zīmējumā ir dots pārskats par dokumentācijas vērtēšanas procesu
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display