Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Eltérés a kizárási kritériumoktól - felelősségkizáró nyilatkozat Eltérés a kizárási kritériumoktól - felelősségkizáró nyilatkozat Konzultáció a kizárási kritériumoktól való eltérésről
Hogyan lehet részt venni a nyilvános konzultációban? A nyilvános konzultáció 60 napig tart. A nyilvános konzultációban részt vevő érdekelt harmadik feleknek biztonságos webes...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR - A felülvizsgálati program egyes elemeit érintő változások PPR - A felülvizsgálati program egyes elemeit érintő változások Létező hatóanyag
A felülvizsgálati program egyes elemeit érintő változások Résztvevő változása egy adott hatóanyag-/terméktípus-kombináció vonatkozásában A résztvevőkhöz közös megegyezéssel...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-közelgő határidők-főszöveg BPR-közelgő határidők-főszöveg Közelgő határidők
A határidők alábbi felsorolása segít a vállalatoknak a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) és a felülvizsgálati programról szóló rendelet (RPR) szerinti kötelezettségeik...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Hatóanyagok jóváhagyása – általános előírások Hatóanyagok jóváhagyása – általános előírások Hatóanyagok jóváhagyása
Mielőtt egy biocid termék engedélyezhető lenne, a benne lévő hatóanyagot jóvá kell hagyni. A hatóanyagot először az értékelést végző tagállam illetékes hatóság bírálja el, az...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR – I. melléklet módosítása – értékelési eljárás BPR – I. melléklet módosítása – értékelési eljárás Értékelési folyamat
Az értékelés folyamata akkor kezdődik, amikor a biocid termékekről szóló rendelet I. mellékletének módosítása iránti kérelem érvényességét az értékelő illetékes hatóság...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – I. melléklet módosítása – dokumentáció benyújtása BPR – I. melléklet módosítása – dokumentáció benyújtása Dokumentáció benyújtása
A vállalatok az R4BP 3 rendszeren keresztül nyújtják be a kérelmet. Szükség van egy IUCLID-fájlra. Ez az ábra áttekintést ad az I. melléklet módosítására irányuló dokumentáció...
Similar Results Similar Results
16/12/16
A biocid termékekre vonatkozó rendelet (BPR, 528/2012/EU rendelet) a biocid termékek forgalmazásával és felhasználásával foglalkozik. Ezeket a termékeket az emberek, állatok,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
A biocid hatóanyagokat akkor nevezik in-situ előállított hatóanyagoknak, ha azokat a felhasználás helyén egy vagy több prekurzorból állítják elő. Az ilyen anyag jóváhagyásához...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Új hatóanyag Új hatóanyag Új hatóanyag
A vállalatoknak az ECHA-hoz benyújtott dokumentáció útján kell kérelmezniük egy-egy hatóanyag jóváhagyását. Miután az ECHA ellenőrizte az érvényességet, az értékelést végző...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – Az I. melléklet módosítása BPR – Az I. melléklet módosítása Az I. melléklet módosítása
Azon hatóanyagok, amelyeket a biocid termékek tartalmazhatnak, egyszerűsített engedélyezési eljárás alá tartozhatnak A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) I. melléklete...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – jóváhagyott szállítók BPR – jóváhagyott szállítók Jóváhagyott beszállítók
A biocid termékekről szóló rendelet (BPR) célja annak biztosítása, hogy a hatóanyagokra vonatkozó adatokkal kapcsolatos költségek igazságos módon kerüljenek megosztásra. Azon...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-research-development-content1 BPR-research-development-content1 BPR - Kutatás és fejlesztés
Minden olyan kutatási vagy fejlesztési céllal végzett vizsgálatról vagy kísérletről nyilvántartást kell vezetni, amelynek során nem engedélyezett biocid termékeket és azok (nem...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Dokumentáció benyújtása
Lépések A dokumentáció benyújtása több lépésben történik. Az egyes lépéseket be kell fejezni ahhoz, hogy a kérelem tovább haladhasson a következő lépésre. A kérelmezőnek...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Értékelési folyamat
Ez az ábra áttekintést nyújt a dokumentáció értékelésének folyamatáról
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display