Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Odstupanje od kriterija za isključivanje – izjava o odricanju od odgovornosti Odstupanje od kriterija za isključivanje – izjava o odricanju od odgovornosti Savjetovanje o odstupanju od kriterija za isključenje
Kako doprinijeti javnoj raspravi? Javna rasprava traje 60 dana. Zainteresirane treće strane koje žele doprinijeti javnoj raspravi trebaju podnijeti relevantne informacije pomoću...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR – promjene elemenata programa pregleda PPR – promjene elemenata programa pregleda Postojeće aktivne tvari
Promjene elemenata programa pregleda Promjena sudionika za kombinaciju tvari/vrste proizvoda Uključivanje ili zamjena sudionika međusobnim dogovorom Potencijalni sudionik...
Similar Results Similar Results
12/04/19
BPR-nadolazeći rokovi – gornji tekst BPR-nadolazeći rokovi – gornji tekst Nadolazeći rokovi
Sljedeći rokovi navedeni su kako bi poduzeća lakše ispunila svoje obveze u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (BPR) i Uredbom o programu revizija (RPR). AS = aktivna tvar...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Odobrenje aktivne tvari – opće odredbe Odobrenje aktivne tvari – opće odredbe Odobrenje aktivnih tvari
Aktivne tvari trebaju biti odobrene prije autorizacije biocidnih proizvoda koji sadržavaju te tvari. Aktivne tvari prvo procjenjuje nadležno ocjenjivačko tijelo države članice,...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Uredba o biocidnim proizvodima – izmjena Priloga I. – postupak ocjene Uredba o biocidnim proizvodima – izmjena Priloga I. – postupak ocjene Postupak evaluacije
Postupak ocjenjivanja započinje kada nadležno ocjenjivačko tijelo utvrdi da je zahtjev za izmjenu Priloga I. Uredbi o biocidnim proizvodima važeći. Nadležno ocjenjivačko tijelo...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Uredba o biocidnim proizvodima – izmjena Priloga I. –podnošenje dosjea Uredba o biocidnim proizvodima – izmjena Priloga I. –podnošenje dosjea Podnošenje dosjea
Poduzeća podnose prijave putem sustava R4BP 3. Potrebna je datoteka iz alata IUCLID. Ovaj grafikon prikazuje pregled podnošenja dosjea za izmjenu Priloga I. Koraci Podnošenje...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Razumijevanje Uredbe o biocidnim pripravcima (UBP) Razumijevanje Uredbe o biocidnim pripravcima (UBP) Razumijevanje BPR-a
Uredbom o biocidnim pripravcima (UBP, Uredba (EU) 528/2012) uređuje se stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka koji se rabe za zaštitu ljudi, životinja, materijala...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocidne aktivne tvari nazivaju se „in situ" proizvedene aktivne tvari ako su proizvedene iz jednog ili više prekursora na mjestu uporabe. Odobravanje takve tvari zahtijeva...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nova aktivna tvar Nova aktivna tvar Nova aktivna tvar
Poduzeća moraju podnijeti zahtjev za odobrenje aktivne tvari podnošenjem dokumentacije ECHA-i. Nakon što ECHA obavi provjeru valjanosti, nadležno ocjenjivačko tijelo provodi...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Uredba BPR – izmjene Priloga I. Uredba BPR – izmjene Priloga I. Izmjena Priloga I.
Aktivne tvari koje mogu sadržavati biocidni proizvodi koji ispunjavaju uvjete za pojednostavljeni postupak odobrenja U Prilogu I. Uredbi o biocidnim proizvodima (Uredba BPR)...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Uredba BPR – odobreni dobavljači Uredba BPR – odobreni dobavljači Odobreni dobavljači
Cilj Uredbe o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) jest osigurati da se troškovi podataka o aktivnim tvarima pravedno raspodjeljuju. Poduzeća koja još nisu dostavila vlastitu...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) - istraživanje - razvoj - sadržaj 1 Uredba o biocidnim proizvodima (BPR) - istraživanje - razvoj - sadržaj 1 BPR - Istraživanje i razvoj
Svi testovi i pokusi u svrhe istraživanja i razvoja u kojima se koriste biocidni proizvodi bez odobrenja i njihove (neodobrene) aktivne tvari moraju biti evidentirani te će...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Podnošenje dosjea
Koraci Podnošenje dokumentacije sastoji se od nekoliko koraka. Svaki od njih mora se dovršiti prije nego se pređe u sljedeći korak. Važno je da svaki podnositelj zahtjeva...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Proces evaluacije
Slika prikazuje pregled postupka ocjenjivanja dokumentacije
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display