Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Hyväksymättä jättämisen perusteisiin sovellettavat poikkeukset Hyväksymättä jättämisen perusteisiin sovellettavat poikkeukset Julkinen kuuleminen, joka koskee hyväksymättä jättämisen kriteereihin sovellettavia poikkeuksia
Tehoaineita, jotka täyttävät seuraavat hyväksymättä jättämisen perusteet, ei yleensä tule hyväksyä: syöpää aiheuttavat aineet, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkyllisten...
Similar Results Similar Results
12/02/19
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Tulevat määräajat
Seuraavassa ilmoitettujen määräaikojen on tarkoitus auttaa yrityksiä noudattamaan biosidiasetuksen ja tarkastusohjelmaa koskevan asetuksen mukaisia velvoitteitaan. TA = tehoaine...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Tehoaineen hyväksyminen – yleiset säännökset Tehoaineen hyväksyminen – yleiset säännökset Tehoaineiden hyväksyntä
Tehoaineet on hyväksyttävä, ennen kuin niitä sisältävälle biosidituotteelle voidaan myöntää lupa. Tehoaineet arvioi ensin arvioivan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, ja...
Similar Results Similar Results
19/12/18
PPR – tarkastusohjelman osatekijöiden muutokset PPR – tarkastusohjelman osatekijöiden muutokset Vanha tehoaine
Tarkastusohjelman osatekijöiden muutokset Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän osanottajan muutos Osanottajien liittyminen tai korvaaminen keskinäisellä sopimuksella...
Similar Results Similar Results
25/04/18
Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – arviointimenettely Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – arviointimenettely Arviointimenettely
Arviointimenettely alkaa, kun arvioiva toimivaltainen viranomainen katsoo biosidivalmisteasetuksen liitteen I muutosta koskevan hakemuksen päteväksi. Arvioivalla...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – Asiakirja-aineiston toimittaminen Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – Asiakirja-aineiston toimittaminen Asiakirja-aineiston toimittaminen
Yritykset toimittavat hakemukset R4BP 3 -sovelluksen kautta. Hakemuksen on oltava IUCLID-tiedosto. Tässä kaaviossa esitetään asiakirja-aineiston toimittaminen liitteen I...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidivalmisteasetuksen ymmärtäminen Biosidivalmisteasetuksen ymmärtäminen Biosidiasetuksen ymmärtäminen
Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012) koskee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biosidivalmisteen tehoaineet ovat paikalla (in situ) tuotettuja, jos ne saadaan yhdestä tai useasta prekursorista käyttöpaikassa. Tällaisen aineen hyväksyminen edellyttää...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Uusi tehoaine Uusi tehoaine Uusi tehoaine
Yritysten on haettava tehoaineen hyväksymistä toimittamalla asiakirja-aineisto kemikaalivirastoon. Kun kemikaalivirasto on validoinut hakemuksen, toimivaltainen viranomainen...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biosidivalmisteasetus – liitteen I muuttaminen Biosidivalmisteasetus – liitteen I muuttaminen Liitettä I koskeva muutos
Biosidivalmisteen sisältämiin tehoaineisiin voidaan soveltaa yksinkertaistettua lupamenettelyä. Biosidivalmisteasetuksen liitteessä I on alkuvaiheessa luettelo tehoaineista,...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biosidivalmisteasetus – hyväksytyt toimittajat Biosidivalmisteasetus – hyväksytyt toimittajat Hyväksytty toimittaja
Biosidivalmisteasetuksen (BPR) tavoitteena on varmistaa, että tehoaineita koskevien tietojen kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti. Yritykset, jotka ovat jo toimittaneet oman...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biosidivalmisteasetus-tutkimus-kehitys-sisältö1 Biosidivalmisteasetus-tutkimus-kehitys-sisältö1 BPR - Tutkimus ja kehittäminen
Kaikki tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavat testit ja kokeet, joissa käytetään sellaisia biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita, joita ei ole hyväksytty, on...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Asiakirja-aineiston toimittaminen
Vaiheet Asiakirja-aineiston toimittaminen etenee useiden vaiheiden kautta. Kukin vaihe on päätettävä, ennen kuin hakemus voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. On tärkeää, että...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Arviointiprosessi
Tämä kaavakuva esittää lyhyesti asiakirja-aineiston arviointiprosessin
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display