Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
PPR – tarkastusohjelman osatekijöiden muutokset PPR – tarkastusohjelman osatekijöiden muutokset Vanha tehoaine
Tarkastusohjelman osatekijöiden muutokset Tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän osanottajan muutos Osanottajien liittyminen tai korvaaminen keskinäisellä sopimuksella...
Similar Results Similar Results
12/04/19
Hyväksymättä jättämisen perusteisiin sovellettavat poikkeukset Hyväksymättä jättämisen perusteisiin sovellettavat poikkeukset Julkinen kuuleminen, joka koskee hyväksymättä jättämisen kriteereihin sovellettavia poikkeuksia
Tehoaineita, jotka täyttävät seuraavat hyväksymättä jättämisen perusteet, ei yleensä tule hyväksyä: syöpää aiheuttavat aineet, perimää vaurioittavat ja lisääntymismyrkyllisten...
Similar Results Similar Results
12/02/19
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Tulevat määräajat
Seuraavassa ilmoitettujen määräaikojen on tarkoitus auttaa yrityksiä noudattamaan biosidiasetuksen ja tarkastusohjelmaa koskevan asetuksen mukaisia velvoitteitaan. TA = tehoaine...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Tehoaineen hyväksyminen – yleiset säännökset Tehoaineen hyväksyminen – yleiset säännökset Tehoaineiden hyväksyntä
Tehoaineet on hyväksyttävä, ennen kuin niitä sisältävälle biosidituotteelle voidaan myöntää lupa. Tehoaineet arvioi ensin arvioivan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, ja...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – arviointimenettely Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – arviointimenettely Arviointimenettely
Arviointimenettely alkaa, kun arvioiva toimivaltainen viranomainen katsoo biosidivalmisteasetuksen liitteen I muutosta koskevan hakemuksen päteväksi. Arvioivalla...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – Asiakirja-aineiston toimittaminen Biosidivalmisteasetus – Liitettä I koskeva muutos – Asiakirja-aineiston toimittaminen Asiakirja-aineiston toimittaminen
Yritykset toimittavat hakemukset R4BP 3 -sovelluksen kautta. Hakemuksen on oltava IUCLID-tiedosto. Tässä kaaviossa esitetään asiakirja-aineiston toimittaminen liitteen I...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidivalmisteasetuksen ymmärtäminen Biosidivalmisteasetuksen ymmärtäminen Biosidiasetuksen ymmärtäminen
Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012) koskee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biosidivalmisteen tehoaineet ovat paikalla (in situ) tuotettuja, jos ne saadaan yhdestä tai useasta prekursorista käyttöpaikassa. Tällaisen aineen hyväksyminen edellyttää...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Uusi tehoaine Uusi tehoaine Uusi tehoaine
Yritysten on haettava tehoaineen hyväksymistä toimittamalla asiakirja-aineisto kemikaalivirastoon. Kun kemikaalivirasto on validoinut hakemuksen, toimivaltainen viranomainen...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biosidivalmisteasetus – liitteen I muuttaminen Biosidivalmisteasetus – liitteen I muuttaminen Liitettä I koskeva muutos
Biosidivalmisteen sisältämiin tehoaineisiin voidaan soveltaa yksinkertaistettua lupamenettelyä. Biosidivalmisteasetuksen liitteessä I on alkuvaiheessa luettelo tehoaineista,...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biosidivalmisteasetus – hyväksytyt toimittajat Biosidivalmisteasetus – hyväksytyt toimittajat Hyväksytty toimittaja
Biosidivalmisteasetuksen (BPR) tavoitteena on varmistaa, että tehoaineita koskevien tietojen kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti. Yritykset, jotka ovat jo toimittaneet oman...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Biosidivalmisteasetus-tutkimus-kehitys-sisältö1 Biosidivalmisteasetus-tutkimus-kehitys-sisältö1 BPR - Tutkimus ja kehittäminen
Kaikki tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavat testit ja kokeet, joissa käytetään sellaisia biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita, joita ei ole hyväksytty, on...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Asiakirja-aineiston toimittaminen
Vaiheet Asiakirja-aineiston toimittaminen etenee useiden vaiheiden kautta. Kukin vaihe on päätettävä, ennen kuin hakemus voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. On tärkeää, että...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Arviointiprosessi
Tämä kaavakuva esittää lyhyesti asiakirja-aineiston arviointiprosessin
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display