Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
RPR – Ændringer af elementer i vurderingsprogrammet RPR – Ændringer af elementer i vurderingsprogrammet Eksisterende aktivt stof
Ændringer af elementer i vurderingsprogrammet Ændring af deltager for en stof/produkttype-kombination Tilslutning til eller udskiftning af deltagere efter fælles overenskomst...
Similar Results Similar Results
12/04/19
Aktivstoffer, som opfylder følgende udelukkelseskriterier, bør normalt ikke godkendes: stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1A og 1B i...
Similar Results Similar Results
12/02/19
BPR – kommende frister – toptekst BPR – kommende frister – toptekst Kommende tidsfrister
Følgende frister er anført for at hjælpe virksomhederne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til forordningen om biocidholdige produkter (BPR) og forordningen om...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Godkendelse af aktivstoffer - generelle bestemmelser Godkendelse af aktivstoffer - generelle bestemmelser Godkendelse af aktivstoffer
Aktivstoffer skal være godkendt, før der kan udstedes en godkendelse for et biocidholdigt produkt, der indeholder sådanne aktivstoffer. Aktivstoffer bliver først vurderet af...
Similar Results Similar Results
19/12/18
Biocidforordningen – ændring af bilag I – evalueringsproces Biocidforordningen – ændring af bilag I – evalueringsproces Vurderingsproces
Evalueringsprocessen starter, når en ansøgning om ændring af bilag I til biocidforordningen anses for gyldig af den kompetente vurderingsmyndighed. Den kompetente...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biocidforordningen – ændring af bilag I – indsendelse af dossier Biocidforordningen – ændring af bilag I – indsendelse af dossier Indsendelse af dossierer
Virksomhederne indsender ansøgningen gennem R4BP 3. Der behøves en IUCLID-fil. Dette diagram viser en oversigt over indsendelsen af et dossier vedrørende ændring af bilag I. ...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Understanding BPR Understanding BPR Om BPR
Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocidholdige aktivstoffer kaldes in situ-genererede aktivstoffer, hvis de er genereret af en eller flere prækursorer på anvendelsesstedet. Godkendelsen af et sådant stof kræver...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nyt aktivstof Nyt aktivstof Nyt aktivstof
Virksomheder skal ansøge om godkendelse af et aktivstof ved at indgive et dossier til ECHA. Når ECHA har gennemført valideringskontrollen, foretager den kompetente...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – Ændring af bilag I BPR – Ændring af bilag I Ændring af bilag I
Aktivstoffer, der kan være indeholdt i biocidholdige produkter, som kan omfattes af forenklede godkendelsesprocedurer Bilag I til forordningen om biocidholdige produkter (BPR)...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR – godkendte leverandører BPR – godkendte leverandører Godkendte leverandører
Forordningen om biocidholdige produkter (BPR) har til formål at sikre, at omkostningerne til data om aktivstoffer fordeles retfærdigt. Virksomheder, der ikke allerede har...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Indhold - forskning og udvikling med biocidholdige produkter1 Indhold - forskning og udvikling med biocidholdige produkter1 BPR - Forskning og udvikling
Ethvert forsøg og eksperiment, som med henblik på forskning og udvikling udføres med ikke-godkendte biocidholdige produkter, herunder deres (ikke-godkendte) aktivstoffer, skal...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Indsendelse af dossierer
Trin Indsendelsesdossieret forløber over adskillige trin, hvor et trin skal fuldføres, før ansøgningen kan gå videre til det næste. Det er vigtigt, at ansøgeren sikrer sig, at...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Vurderingsproces
Grafen viser et overblik over dossieret for bedømmelsesprocessen
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display