Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Kostnadsdelning mellan medregistranter med olika datakrav 1 (5) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Kostnadsdelning för en enskild undersökning 1 (4) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som innehåller ett stabiliserande lösningsmedel 1 (3) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som består av en ”blandning av isomerer” 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som framställs i olika kvaliteter 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur man identifierar ett ämne som är gränsfall mellan mono- och multikomponentämne 1 (2) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hur du planerar din registrering 1 (11) maj 2017 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland | Tfn +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Stanna kvar på marknaden – registrera dina kemikalier 1 2 Syftet med denna presentation Denna presentation, med noteringar, har utarbetats av Echa, Europeiska...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Länk till råd om vad du bör göra och inte göra Länk till råd om vad du bör göra och inte göra Praktiska råd för att dela data
Råd vid förhandling Gör ditt yttersta för att nå en överenskommelse. De här råden visar hur du bör gå tillväga och vad du bör undvika när du förhandlar . Råd om vad du bör göra...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Vägledning om registrering Vägledning om registrering Vägledning om registrering (1,078.1k)
V Ä G L E D N I N G Vägledning om registrering November 2016 Version 3.0 Vägledning om registrering ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Den goda nyheten är att vi finns här för att hjälpa dig! Ta en titt på våra steg-för-steg-råd på 23 EU-språk på: echa.europa.eu/sv/reach-2018. Vi kontaktar dig igen före...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (63.4k)
Den goda nyheten är att vi finns här för att hjälpa dig! Ta en titt på våra steg-för-steg-råd på 23 EU-språk på: echa.europa.eu/sv/reach-2018. Vi kontaktar dig igen före...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Bilda ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) Bilda ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF) Förbered dig för att bilda ett nytt forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF)
För varje ämne du har förhandsregistrerat läggs en sida upp för ett förhands-SIEF i Reach-IT. På sidan för förhands-SIEF hittar du kontaktuppgifter till de andra företag som har...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Publicering av information från underlag Publicering av information från underlag Publicering av information från underlag
Echa publicerar information som ingår i registreringsunderlagen på sin webbplats. Denna information finns sedan tillgänglig för alla europeiska medborgare, så att de kan få...
Similar Results Similar Results
17/11/16
Från inlämning till beslut Från inlämning till beslut Från inlämning till beslut
Ditt underlag kommer att genomgå följande steg efter inlämningen: 1. Kontroll av verksamhetsregler Kontrollen av verksamhetsregler säkerställer att ditt underlag kan behandlas...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Lämna in ditt registreringsunderlag Lämna in ditt registreringsunderlag Inlämning av registreringsunderlaget
Om du har utarbetat ditt registreringsunderlag i IUCLID måste du lämna in det till Echa genom Reach-IT. Reach-IT är det centrala it-systemet för företag för en säker inlämning,...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Reach 2018 – lämna in ditt registreringsunderlag – paneler Reach 2018 – lämna in ditt registreringsunderlag – paneler Skicka in ditt registreringsunderlag
Komma igång Lämna in ditt registreringsunderlag Från inlämning till beslut Reach-IT-stöd Upptäck Reach-IT – Utforska utformningen Viktig läsning Faktablad: Reach-IT – vad...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Når jag gränsen på ett ton per år? – Frågor och svar Når jag gränsen på ett ton per år? – Frågor och svar Når jag gränsen på ett ton per år?
Frågor och svar Hur beräknar jag volymen? Vad ska jag göra om volymen har överskridit 100 ton per år? Vad kostar det att göra en registrering?
Similar Results Similar Results
04/11/16
inforeq 1 to 10 tonnes main inforeq 1 to 10 tonnes main Informationskrav: 1–10 ton per år
För att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i en mängd mellan 1 och 10 ton per år behöver du lämna in uppgifter om dess fysikalisk-kemiska, toxikologiska och...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Praktisk vägledning Hur du använder alternativ till djurförsök för att uppfylla dina informationskrav för Reach-registrering Version 2.0 - Juli 2016 2 ...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Praktisk vägledning för chefer för små och medelstora företag (SMF) och Reach-samordnare Hur du uppfyller dina informationskrav vid mängderna 1–10 och 10–100 ton per...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Hur du skapar ditt registreringsunderlag i Reach-IT Hur du skapar ditt registreringsunderlag i Reach-IT Hur du skapar ditt registreringsunderlag i REACH-IT
Om du är en deltagande registrant och du är överens om all den information som ingetts av den ledande registranten för din räkning, då kan du upprätta hela ditt...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID Hur du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID
De här är de viktigaste stegen att följa när du skapar ditt registreringsunderlag med IUCLID.   1. Ladda ned och installera IUCLID Du kan ladda ned IUCLID gratis från IUCLID:s...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Vad är IUCLID? Vad är IUCLID? Vad är IUCLID?
IUCLID är en programvaruapplikation som används för att samla in, lagra, underhålla och utbyta data om kemiska ämnens inneboende och farliga egenskaper. Echa är medutvecklare av...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Registret enligt bilaga III Registret enligt bilaga III Registret enligt bilaga III
Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Praktisk vägledning: Hur man rapporterar (Q)SAR Praktisk vägledning: Hur man rapporterar (Q)SAR Praktisk vägledning: Hur man rapporterar (Q)SAR (761.6k)
Praktisk vägledning Tillämpning och redovisning av (Q)SAR Version 3.1 – juli 2016 2 Praktisk vägledning – Tillämpning och redovisning av (Q)SAR 3.1 ...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Do I need to register? Do I need to register? Behöver jag registrera?
Du måste ta reda på om det är du eller någon annan i din distributionskedja som har skyldighet att registrera ett visst ämne. 1. Vilken identitet har du som registrant? Du kan...
Similar Results Similar Results
16/08/16
De här råden visar hur du bör gå tillväga och vad du bör undvika när du förhandlar om datadelning. Gör så här Gör inte så här ✓ Var pålitlig, konsekvent och öppen i alla...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Praktiska saker att tänka på innan testning – huvudtext Praktiska saker att tänka på innan testning – huvudtext Praktiska saker att tänka på innan testning
Tester brukar normalt kontrakteras ut som ett paket. Fördelen är att testerna utförs av experter på ett tidseffektivt sätt och i enlighet med erforderliga kvalitetsstandarder...
Similar Results Similar Results
19/07/16
hur man undviker onödiga djurförsök – huvudtext 1 hur man undviker onödiga djurförsök – huvudtext 1 Hur man undviker onödiga djurförsök
Enligt Reach kan försök på ryggradsdjur (t.ex. råttor, andra däggdjur eller fiskar) användas endast som en sista utväg för att uppfylla informationskrav för registrering. För...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Insamling av information om användningar – huvudtext Insamling av information om användningar – huvudtext Insamling av information om användningar
  Du måste rapportera i registreringsunderlaget hur ditt ämne används i din leverantörskedja. För att få fram denna information kan du använda flera källor, till exempel:...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Strategi för insamling av dina data – huvudtext Strategi för insamling av dina data – huvudtext Strategi för insamling av dina data
Följ dessa fyra steg för att samla in data för registrering av ditt ämne. Kom överens med dina medregistranter om hur ni ska dela upp arbetet eller om ni ska lägga ut en del...
Similar Results Similar Results
12/07/16
gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen – tips gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen – tips Gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen
Tips Använd Echas ramverk för bedömning av jämförelser med strukturlika ämnen (Read-Across Assessment Framework, RAAF) för att kontrollera robustheten för din anpassning enligt...
Similar Results Similar Results
12/07/16
in vitro-metoder – tips in vitro-metoder – tips In vitro-metoder
Tips Presentera en tydlig och detaljerad beskrivning av resultaten, testvillkoren och tolkningen av resultaten. Detta är viktigt om studien används som en huvudstudie eller som...
Similar Results Similar Results
12/07/16
qsar-modeller – tips qsar-modeller – tips QSAR-modeller
Tips Använd kvantitativa struktur-aktivitetssamband (QSAR) för fysikalisk-kemiska egenskaper och för vissa egenskaper som gäller miljötoxicitet och spridning och nedbrytning i...
Similar Results Similar Results
12/07/16
sammanvägd bedömning – tips sammanvägd bedömning – tips Sammanvägd bedömning
Tips En korrekt metod för sammanvägd bedömning inkluderar, som minst, två separata studieposter för egenskapen – även vid användning av skolexempelvärden. Ett enstaka värde från...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Adaptations to standard information requirements Adaptations to standard information requirements Anpassningar av standardinformationskraven
En anpassning innebär att du lämnar in en motivering baserad antingen på vissa allmänna eller specifika regler, istället för att utföra ett försök. Vanligtvis kan anpassningar...
Similar Results Similar Results
11/07/16
För att registrera ett ämne som tillverkas eller importeras i en mängd mellan 10 och 100 ton per år behöver du lämna in information om dess fysikalisk-kemiska, toxikologiska och...
Similar Results Similar Results
11/07/16
what info you need top text what info you need top text Vilken information du behöver
För att kunna påbörja registreringen behöver du förstå vilken information du måste samla in för att visa att ditt ämne är säkert att använda. Du rapporterar sedan denna...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Registrerade ämnen – senast uppdaterade Registrerade ämnen – senast uppdaterade Registrerade ämnen
Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts...
Similar Results Similar Results
15/04/16
ANNEGATAN 18, BOX 400, F I -00121 HELSINGFORS, F INLAND:ECHA.EUROPA. EU R E A C H Faktablad SIEF, gemensamt inlämnande och utnyttjande av data ECHA-16-FS-01-SV ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
Reach 2018 – Samarbeta med dina medregistranter Reach 2018 – Samarbeta med dina medregistranter Samarbeta med andra registranter
Organisering av arbete mellan medregistranter Om det ännu inte finns någon registrering för ditt ämne måste du komma överens med dina medregistranter om hur ni ska arbeta och...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Att samarbeta med dina medregistranter Att samarbeta med dina medregistranter Att samarbeta
Som potentiell registrant kan du ställas inför två situationer: Om ingen registrering lämnats in ännu behöver du ta kontakt med dina potentiella medregistranter så att ni...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Så ändrar du ämnets identitetsbeteckning
Echa tillhandahåller en tjänst som låter dig ändra de kemiska identitetsbeteckningarna för ditt registrerade ämne. Du kan begära att Echa ändrar den viktigaste kemiska...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Bekräfta att ni som medregistranter har likvärdiga ämnen Bekräfta att ni som medregistranter har likvärdiga ämnen Fastställ ämneslikvärdighet
Företag som tillverkar och importerar samma ämne måste lämna in sina registreringar gemensamt. Om de inte har samma ämne ska de inte lämna in sina registreringar gemensamt. Hur...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Does my substance need to be registered? Does my substance need to be registered? Behöver mitt ämne registreras?
När du känner till ditt ämnes identitet måste du kontrollera om det omfattas av registreringsplikt. Du kan börja med att kontrollera på Echas webbplats om ämnet redan är...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Your registration obligations Your registration obligations Dina registreringsskyldigheter
Tre faktorer avgör om du behöver registrera ditt ämne eller inte. Du måste ta hänsyn till var och en av dessa faktorer för varje ämne du hanterar. Din roll i...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (53.8k)
1 (3) Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - inledning Så här förbättrar du ditt registreringsunderlag - inledning Hur du kan förbättra ditt underlag
Under åren har Echa publicerat ett brett spektrum av information och verktyg för att hjälpa registranter att ta fram registreringsunderlag av hög kvalitet. Echa informerar också...
Similar Results Similar Results
17/09/14
CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT (169.4k)
1 DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP FÖRSTA VERSIONEN (4 juni 2014) CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT I. Interna förberedelser II. Personliga kriterier...
Similar Results Similar Results
04/07/14

Categories Display