Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Podział kosztów pomiędzy współrejestrującymi o różnych wymaganiach w zakresie danych 1 (6) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Podział kosztów indywidualnego badania 1 (4) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji zawierającej rozpuszczalnik stabilizujący 1 (3) Maj 2017 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji stanowiącej „mieszaninę izomerów” 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji produkowanej w różnych gatunkach 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Sposób identyfikacji substancji z pogranicza substancji jedno- i wieloskładnikowej 1 (2) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Jak zaplanować rejestrację 1 (11) Maj 2017 r. Annankatu 18, Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Pozostań na rynku – zarejestruj swoje chemikalia 1 2 Cel niniejszej prezentacji Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) opracowała niniejszą prezentację wraz z...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Porada negocjacyjna Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia. Poniższe porady, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji Poradnik na temat rejestracji (1,303.5k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu P O R A D N I K Poradnik dotyczący rejestracji ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Zachęcamy i służymy pomocą! Proszę zapoznać się z naszymi poradami „krok po kroku” dostępnymi w 23 językach UE na stronie internetowej: echa.europa.eu/pl/reach-2018. ...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (64.2k)
Zachęcamy i służymy pomocą! Proszę zapoznać się z naszymi poradami „krok po kroku” dostępnymi w 23 językach UE na stronie internetowej: echa.europa.eu/pl/reach-2018. ...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Przygotowanie do utworzenia nowego SIEF Przygotowanie do utworzenia nowego SIEF Przygotowanie do stworzenia nowego SIEF
Dla każdej wstępnie zarejestrowanej substancji utworzono stronę wstępnego SIEF w systemie REACH-IT. Na tej stronie znajdują się dane kontaktowe innych przedsiębiorstw, które...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Publikacja informacji pochodzących z dokumentacji Publikacja informacji pochodzących z dokumentacji Publikacja informacji zawartych w dokumentacji
ECHA publikuje na swojej stronie internetowej informacje pochodzące z dokumentacji rejestracyjnych. Są one zatem udostępniane nieodpłatnie wszystkim obywatelom Europy, przez co...
Similar Results Similar Results
17/11/16
Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia do decyzji Od przedłożenia dokumentacji do decyzji
Po przedłożeniu dokumentacja przechodzi przez następujące etapy: 1. Weryfikacja reguł biznesowych Weryfikacja reguł biznesowych ma na celu sprawdzenie, czy dokumentacja może...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej
Po przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej przy użyciu programu IUCLID należy przedłożyć ją ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT. REACH-IT jest głównym systemem...
Similar Results Similar Results
15/11/16
REACH 2018 – przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej – panele REACH 2018 – przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej – panele Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej
Pierwsze kroki Przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej Od przedłożenia do decyzji Wsparcie REACH-IT Odkryj REACH-IT – Poznaj układ strony Niezbędna lektura Broszura...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Czy osiągam próg jednej tony rocznie? - Pytania i odpowiedzi Czy osiągam próg jednej tony rocznie? - Pytania i odpowiedzi Czy osiągam próg jednej tony rocznie?
Pytania i odpowiedzi Jak należy obliczać wielkość obrotu? Co należy zrobić, gdy stwierdzi się, że ilość substancji przekroczyła 100 ton rocznie? Ile wynosi opłata rejestracyjna?
Similar Results Similar Results
04/11/16
wymogi informacyjne – 1 do 10 ton – tekst główny wymogi informacyjne – 1 do 10 ton – tekst główny Wymagania w zakresie informacji: Od 1 do 10 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję wytwarzaną lub importowaną w ilości od 1 do 10 ton rocznie, należy przedstawić informacje na temat jej właściwości fizykochemicznych,...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Poradnik praktyczny Jak stosować alternatywy dla badań na zwierzętach w celu wypełnienia wymagań w zakresie informacji przy rejestracji REACH Wersja 2.0 – lipiec...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Praktyczny przewodnik dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH Jak spełniać wymogi informacyjne w przypadku tonażu 1-10 oraz 10-100 ton rocznie Wersja 1.0 -...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną w REACH-IT
Jeżeli jesteś uczestnikiem rejestrującym i zgadzasz się ze wszystkimi informacjami przedłożonymi przez wiodącego rejestrującego w twoim imieniu, możesz przygotować swoją...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID Jak utworzyć dokumentację rejestracyjną za pomocą IUCLID
Poniżej przedstawiono główne czynności, które należy wykonać podczas tworzenia dokumentacji rejestracyjnej za pomocą IUCLID.   1. Pobierz i zainstaluj IUCLID Można pobrać IUCLID...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID Czym jest IUCLID?
IUCLID to oprogramowanie do zbierania, przechowywania, utrzymywania i wymiany danych dotyczących swoistych i niebezpiecznych właściwości substancji chemicznych. ECHA współtworzy...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Wykaz zgodnie z załącznikiem III Wykaz zgodnie z załącznikiem III Wykaz zgodnie z załącznikiem III
ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Poradnik praktyczny: Jak zgłaszać (Q)SAR Poradnik praktyczny: Jak zgłaszać (Q)SAR Poradnik praktyczny: Jak zgłaszać (Q)SAR (905.2k)
Poradnik praktyczny: Jak używać i zgłaszać (Q)SAR Wersja 3.1 - lipiec 2016 r. 2 Poradnik praktyczny - jak używać i zgłaszać (Q)SAR 3.1 Poradnik...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Czy muszę dokonać rejestracji? Czy muszę dokonać rejestracji? Czy muszę dokonać rejestracji?
sprawdzić, czy to Państwo mają obowiązek dokonania rejestracji, czy też inny podmiot w Państwa łańcuchu dostaw. 1. Jaka jest Państwa tożsamość jako rejestrującego? Mogą...
Similar Results Similar Results
16/08/16
Poniższe porady na temat tego, co robić i czego się wystrzegać, mogą Państwu pomóc zwieńczyć powodzeniem negocjacje w sprawie udostępniania danych. Co robić? Czego nie robić?...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań główny Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań główny Kwestie praktyczne do rozważenia przed podjęciem badań
  Badania zazwyczaj zamawia się w pakiecie. Zaletą jest wówczas to, że badania są wykonywane przez ekspertów z dotrzymaniem ram czasowych oraz zgodnie z wymaganymi standardami...
Similar Results Similar Results
19/07/16
jak unikać zbędnych badań na zwierzętach główny 1 jak unikać zbędnych badań na zwierzętach główny 1 Jak unikać zbędnych badań na zwierzętach
Na mocy REACH badania na kręgowcach (np. szczurach, innych ssakach lub rybach) mogą być wykorzystywane do wypełnienia obowiązków informacyjnych związanych z rejestracją jedynie...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Zbieranie informacji na temat zastosowań główny Zbieranie informacji na temat zastosowań główny Zbieranie informacji na temat zastosowań
  W dokumentacji rejestracyjnej należy opisać, w jaki sposób Państwa substancja jest stosowana w Państwa łańcuchu dostaw. Informacje te można uzyskać z wielu źródeł, którymi...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Strategia zbierania danych główny Strategia zbierania danych główny Strategia zbierania danych
Dane w celu rejestracji Państwa substancji należy zbierać w czterech etapach wymienionych poniżej. Należy uzgodnić ze współrejestrującymi podział pracy lub zlecenie uzyskania...
Similar Results Similar Results
12/07/16
grupowanie substancji i podejście przekrojowe wskazówki grupowanie substancji i podejście przekrojowe wskazówki Grupowanie substancji i podejście przekrojowe
Wskazówki W celu sprawdzenia pewności przyjęcia podejścia przekrojowego należy skorzystać z ram oceny podejścia przekrojowego ECHA. Należy przedstawić uzasadnienie wynikające z...
Similar Results Similar Results
12/07/16
metody in vitro wskazówki metody in vitro wskazówki Metody in vitro
Wskazówki Należy przedstawić jasny i szczegółowy opis wyników, warunków badania i interpretacji wyników. Jest to istotne, jeśli badanie wykorzystuje się jako badanie kluczowe...
Similar Results Similar Results
12/07/16
modele qsar wskazówki modele qsar wskazówki Modele QSAR
Wskazówki Modele (Q)SAR można stosować w odniesieniu do właściwości fizykochemicznych i niektórych właściwości związanych z toksycznością dla środowiska i z losami w środowisku....
Similar Results Similar Results
12/07/16
ciężar dowodów wskazówki ciężar dowodów wskazówki Ciężar dowodów
Wskazówki Prawidłowe podejście oparte na ciężarze dowodów obejmuje minimum dwa oddzielne rekordy badań dotyczące danej właściwości – również w przypadku korzystania z wartości...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Dostosowanie do standardowych wymagań informacyjnych Dostosowanie do standardowych wymagań informacyjnych Dostosowanie do wymogów w zakresie standardowych informacji
Dostosowanie oznacza, że zamiast wykonywania testu można przedstawić uzasadnienie oparte na pewnych zasadach ogólnych bądź szczególnych. Na ogół dostosowania można wykonywać z...
Similar Results Similar Results
11/07/16
wymogi informacyjne – 10 do 100 ton – tekst główny wymogi informacyjne – 10 do 100 ton – tekst główny Wymagania w zakresie informacji: Od 10 do 100 ton rocznie
Aby zarejestrować substancję wytwarzaną lub importowaną w ilości od 10 do 100 ton rocznie, należy przedstawić informacje na temat jej właściwości fizykochemicznych,...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Jakie informacje są wymagane – tekst górny Jakie informacje są wymagane – tekst górny Potrzebne informacje
Aby przygotować się do rejestracji, trzeba najpierw zrozumieć, jakie informacje należy zebrać w celu wykazania bezpiecznego stosowania substancji. Następnie należy przedstawić...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane – ostatnie aktualizacje Substancje zarejestrowane
Dane pochodzą z dokumentacji rejestracyjnej przedłożonej do ECHA do dnia wskazanego jako data ostatniej aktualizacji. Całkowity zakres wielkości obrotu jest określany na...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Tworzenie SIEF i udostępnianie danych Tworzenie SIEF i udostępnianie danych Tworzenie SIEF i udostępnianie danych (272.5k)
ANNANKATU 18, P .O . BO X 400, F I -00121 HELS INKI , F INLANDIA | ECHA.EUROPA.EU R E A C H Arkusz informacyjny SIEF, udostępnianie danych i wspólne ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 – Podejmij wspólne kroki organizacyjne ze współrejestrującymi REACH 2018 – Podejmij wspólne kroki organizacyjne ze współrejestrującymi Nawiązanie kontaktu ze współrejestrującymi
Organizacja współpracy pomiędzy współrejestrującymi Jeżeli Państwa substancja nie została jeszcze zarejestrowana, muszą Państwo uzgodnić ze współrejestrującymi zasady współpracy...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Współpraca ze współrejestrującymi Współpraca ze współrejestrującymi Współpraca ze współrejestrującymi
Jako potencjalny rejestrujący mogą Państwo spotkać się z dwiema sytuacjami: Jeżeli nie dokonano jeszcze rejestracji, należy podjąć wspólne kroki organizacyjne z potencjalnymi...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Jak zmienić identyfikator Państwa substancji
ECHA oferuje usługę zmiany identyfikatorów chemicznych zarejestrowanej substancji. Jeżeli substancję zidentyfikowano nieprawidłowo, można zwrócić się do ECHA o zmianę głównych...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Ustalenie identyczności substancji ze współrejestrującymi Ustalenie identyczności substancji ze współrejestrującymi Określanie identyczności substancji
Przedsiębiorstwa produkujące i importujące tę samą substancję muszą dokonać wspólnej rejestracji. W przeciwnym razie nie powinny jej dokonywać. Jak można ustalić czy substancje...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Czy moja substancja wymaga rejestracji? Czy moja substancja wymaga rejestracji? Czy moja substancja wymaga rejestracji?
Po określeniu tożsamości Państwa substancji należy sprawdzić, czy musi zostać poddana rejestracji, czy też jest z niej zwolniona. Na stronie internetowej ECHA można sprawdzić,...
Similar Results Similar Results
18/06/15
bowiązki w zakresie rejestracji bowiązki w zakresie rejestracji Państwa obowiązki w zakresie rejestracji
Istnieją trzy określające, czy muszą Państwo zarejestrować swoją substancję, czy też nie. Należy sprawdzić każdy z tych w odniesieniu do każdej swojej substancji: Państwa rola w...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/D/29/2010, ZMIENIONĄ DECYZJĄ MB/21/2012, W SPRAWIE KLASYFIKACJI USŁUG, ZA KTÓRE POBIERANE BĘDĄ OPŁATY (98.9k)
1 (4) Decyzja zarządu nr 14/2015 Do wiadomości publicznej (dokument referencyjny: MB/43/2014) 4 czerwca 2015 r. DECYZJA...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Jak poprawić swoją dokumentację – wprowadzenie Jak poprawić swoją dokumentację – wprowadzenie Jak ulepszyć swoją dokumentację
Z biegiem lat ECHA opublikowała szerokie spektrum informacji i narzędzi pomagających rejestrującym przygotować dokumentację wysokiej jakości. Ponadto ECHA aktywnie komunikuje...
Similar Results Similar Results
17/09/14
LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA (135.8k)
1 GRUPA KONTAKTOWA DYREKTORÓW WYDANIE PIERWSZE (4 czerwca 2014 r.) LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA DOBREGO KONSULTANTA I. Wewnętrzne prace...
Similar Results Similar Results
14/07/14

Categories Display