Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Het delen van de kosten van een individueel onderzoek 1 (4) mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax: +358...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die een stabiliserend oplosmiddel bevat? 1 (3) Mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die uit een 'mengsel van isomeren' bestaat? 1 (2) Mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die in verschillende kwaliteiten geproduceerd wordt? 1 (3) Mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Hoe moet een stof geïdentificeerd worden die een grensgeval is tussen stoffen met één bestanddeel en stoffen met verscheidene bestanddelen? 1 (2) Mei 2017 ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Het plannen van uw registratie 1 (11) mei 2017 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax: +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Blijf op de markt – registreer uw chemische stoffen 1 2 Doel van deze presentatie Deze presentatie met opmerkingen is opgesteld door ECHA, het Europees Agentschap...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Link Wat wel en wat niet te doen Link Wat wel en wat niet te doen Praktisch advies voor het delen van gegevens
Onderhandelingsadvies Stel alles in het werk om tot overeenstemming te komen. Deze adviezen over wat wel en wat niet te doen, kunnen u helpen uw onderhandelingen te doen...
Similar Results Similar Results
12/05/17
Richtsnoer over registratie Richtsnoer over registratie Richtsnoer over registratie (1,164.9k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu R I C H T S N O E R Richtsnoer voor registratie ...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Het goede nieuws is dat wij er zijn om u te helpen! Bekijk ons stapsgewijze advies, dat in 23 talen beschikbaar is op: echa.europa.eu/nl/reach-2018. Vóór Pasen nemen wij...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (63.0k)
Het goede nieuws is dat wij er zijn om u te helpen! Bekijk ons stapsgewijze advies, dat in 23 talen beschikbaar is op: echa.europa.eu/nl/reach-2018. Vóór Pasen nemen wij...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Bereid u voor op het vormen van een nieuw SIEF Bereid u voor op het vormen van een nieuw SIEF Bereid u voor op het vormen van een nieuw SIEF
Voor elke stof die u gepreregistreerd hebt, is in REACH-IT een pre-SIEF-pagina aangemaakt. Op de pre-SIEF-pagina vindt u de contactgegevens van de andere bedrijven die een...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Publicatie van informatie uit dossiers Publicatie van informatie uit dossiers Publicatie van informatie uit dossiers
ECHA publiceert informatie uit de registratiedossiers op zijn website. Deze is dan vrij beschikbaar voor alle Europese burgers, zodat zij zich op de hoogte kunnen stellen van de...
Similar Results Similar Results
17/11/16
Van indiening to besluit Van indiening to besluit Van indiening tot besluit
Na indiening doorloopt uw dossier de volgende stappen: 1. Controle van bedrijfsregels Met de controle van bedrijfsregels wordt zeker gesteld dat uw dossier kan worden verwerkt...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Uw registratiedossier indienen Uw registratiedossier indienen Indiening van uw registratiedossier
Als u uw registratiedossier in IUCLID hebt opgesteld, moet u het bij ECHA indienen via REACH-IT. REACH-IT is het centrale IT-systeem voor bedrijven om op een veilige manier hun...
Similar Results Similar Results
15/11/16
REACH 2018 - dien uw registratiedossier in - panels REACH 2018 - dien uw registratiedossier in - panels Dien uw registratiedossier in
Aan de slag Uw registratiedossier indienen Van indiening to besluit Ondersteuning door REACH-IT Ontdek REACH-IT – Kijk hoe het is ingedeeld Essentiële informatie...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Bereik ik de drempel van één ton per jaar? - Vragen en antwoorden Bereik ik de drempel van één ton per jaar? - Vragen en antwoorden Bereik ik de drempel van één ton per jaar?
Vragen en antwoorden Hoe bereken ik de hoeveelheid? Wat moet ik doen wanneer ik vaststel dat de drempel van 100 ton per jaar is overschreden? Hoeveel bedraagt de vergoeding...
Similar Results Similar Results
04/11/16
inforeq 1 tot en met 10 ton hoofd inforeq 1 tot en met 10 ton hoofd Informatie-eisen: 1 tot 10 ton per jaar
Om een stof te registreren die is vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid tussen de 1 en 10 ton per jaar moet u informatie aanleveren over de fysisch-chemische,...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Wegwijzer Het gebruik van alternatieven voor dierproeven om aan de informatie-eisen voor REACH- registratie te voldoen Versie 2.0 – juli 2016 2 Wegwijzer: Het...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Wegwijzer voor managers in het midden- en kleinbedrijf en REACH-coördinatoren Hoe u moet voldoen aan uw informatievereisten bij tonnages van 1-10 en 10-100 ton per...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Hoe maakt u uw registratiedossier aan in REACH-IT Hoe maakt u uw registratiedossier aan in REACH-IT Hoe maakt u uw registratiedossier aan in REACH-IT?
Als u een mederegistrant bent en u instemt met al de informatie die de hoofdregistrant namens u heeft verstrekt, kunt u uw registratiedossier volledig opstellen in REACH-IT. U...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Hoe maakt u uw registratiedossier aan met IUCLID Hoe maakt u uw registratiedossier aan met IUCLID Hoe maakt u uw registratiedossier aan met IUCLID?
Hierna volgen de voornaamste stappen die u moet doorlopen om uw registratiedossier met IUCLID aan te maken.   1. IUCLID downloaden en installeren U kunt IUCLID gratis downloaden...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Wat is IUCLID? Wat is IUCLID? Wat is IUCLID?
IUCLID is een softwareapplicatie voor het vastleggen, opslaan, onderhouden en uitwisselen van gegevens over intrinsieke en gevaarlijke eigenschappen van chemische stoffen. ECHA...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Inventaris met betrekking tot bijlage III Inventaris met betrekking tot bijlage III Inventaris met betrekking tot bijlage III
ECHA heeft een inventaris gemaakt van stoffen die waarschijnlijk voldoen aan de criteria van bijlage III bij de REACH-verordening. De inventaris is bedoeld als hulpmiddel voor...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Wegwijzer: Verslag doen van (Q)SAR's Wegwijzer: Verslag doen van (Q)SAR's Wegwijzer: Verslag doen van (Q)SAR's (772.1k)
1Wegwijzer Gebruiken en melden van (Q)SAR's Versie 3.1 – Oktober 2016 2 Wegwijzer voor het gebruiken en melden van (Q)SAR's 3.1 Wegwijzer voor het...
Similar Results Similar Results
26/08/16
U moet bepalen of u, of een andere actor in uw toeleveringsketen, een stof moet registreren. 1. Wat is uw identiteit als registrant? U kunt uitsluitend een stof registreren...
Similar Results Similar Results
16/08/16
Deze adviezen over wat wel en wat niet te doen, kunnen u helpen uw onderhandelingen over het delen van gegevens te laten slagen. Wel doen Niet doen ✓ Betrouwbaar, consequent...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Praktische overwegingen voorafgaand aan testen - hoofdpagina Praktische overwegingen voorafgaand aan testen - hoofdpagina Praktische overwegingen voorafgaand aan testen
Testen worden meestal als pakket uitbesteed. Het voordeel is dat de testen worden uitgevoerd door deskundigen op een snelle en efficiënte manier, volgens de vereiste...
Similar Results Similar Results
19/07/16
onnodige dierproeven voorkomen - hoofdpagina 1 onnodige dierproeven voorkomen - hoofdpagina 1 Onnodige dierproeven voorkomen
Onder REACH kunnen alleen in laatste instantie proeven met gewervelde dieren (zoals ratten, andere zoogdieren en vissen) worden gebruikt om aan de informatievereisten voor...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Informatie verzamelen over gebruiksvormen - hoofdpagina Informatie verzamelen over gebruiksvormen - hoofdpagina Informatie verzamelen over gebruiksvormen
  U moet in het registratiedossier vermelden hoe uw stof in uw toeleveringsketen wordt gebruikt. Voor het verkrijgen van deze informatie kunt u veel verschillende bronnen...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Strategie voor het verzamelen van uw gegevens - hoofdpagina Strategie voor het verzamelen van uw gegevens - hoofdpagina Strategie voor het verzamelen van uw gegevens
Voor het verzamelen van uw gegevens voor het registreren van uw stof, volgt u deze vier stappen. Maak met uw mederegistranten afspraken over de verdeling en/of (gedeeltelijke)...
Similar Results Similar Results
12/07/16
groepering van stoffen en read-across - tips groepering van stoffen en read-across - tips Groepering van stoffen en read-across
Tips Gebruik het Read–Across Assessment Framework van ECHA om de deugdelijkheid te controleren van uw aanpassing met behulp van read-across. Beredeneer vanuit een hypothese...
Similar Results Similar Results
12/07/16
in-vitromethoden - tips in-vitromethoden - tips In-vitromethoden
Tips Verstrek een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de resultaten, de testomstandigheden en de interpretatie van de resultaten. Dat is belangrijk als het onderzoek...
Similar Results Similar Results
12/07/16
qsar-modellen - tips qsar-modellen - tips QSAR-modellen
Tips Gebruik (Q)SAR's voor fysisch-chemische eigenschappen en sommige milieu-eigenschappen op het vlak van toxiciteit en lot. Momenteel zijn (Q)SAR's niet geschikt voor complexe...
Similar Results Similar Results
12/07/16
bewijskracht - tips bewijskracht - tips Bewijskracht
Tips Een goede benadering op basis van bewijskracht omvat minimaal twee afzonderlijke onderzoeksrecords voor de eigenschap - ook bij gebruik van voorbeeldwaarden. Een enkele...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Aanpassingen van standaardinformatie-eisen Aanpassingen van standaardinformatie-eisen Aanpassingen van de standaardinformatie-eisen
Een aanpassing wil zeggen dat u geen onderzoek uitvoert maar in plaats daarvan een onderbouwing geeft op basis van bepaalde algemene of specifieke regels. Meestal zijn...
Similar Results Similar Results
11/07/16
inforeq 10 tot en met 100 hoofd inforeq 10 tot en met 100 hoofd Informatie-eisen: 10 tot 100 ton per jaar
Om een stof te registreren die is vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid tussen de 10 en 100 ton per jaar moet u informatie aanleveren over de fysisch-chemische,...
Similar Results Similar Results
11/07/16
welke informatie heeft u nodig koptekst welke informatie heeft u nodig koptekst Welke informatie hebt u nodig?
Om uw registratie te kunnen opstellen zult u eerst moeten weten welke gegevens u moet verzamelen om veilig gebruik van uw stof aan te tonen. Vervolgens vermeldt u deze gegevens...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Geregistreerde stoffen – meest recente bijwerking Geregistreerde stoffen – meest recente bijwerking Geregistreerde stoffen
De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Vorming van SIEF's en gezamenlijk gebruik van gegevens Vorming van SIEF's en gezamenlijk gebruik van gegevens Vorming van SIEF's en gezamenlijk gebruik van gegevens (211.4k)
ANNANKATU 18, P .O . BO X 400, F I -00121 HELS INKI , F INLAND | ECHA.EUROPA. EU R E A C H Factsheet SIEF, gezamenlijk gebruik van gegevens en gezamenlijke...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 – Maak afspraken met uw mederegistranten REACH 2018 – Maak afspraken met uw mederegistranten Maak afspraken met uw mederegistranten
Organisatie van werk onder de mederegistranten Als er nog geen registratie voor uw stof bestaat, moet u met uw mederegistranten afspreken hoe binnen uw SIEF zal worden gewerkt...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Samenwerken met uw mederegistranten Samenwerken met uw mederegistranten Samenwerken
Als potentiële registrant kunt u te maken krijgen met twee situaties: Als er nog geen registratie is ingediend, moet u met de andere potentiële mederegistranten ervoor zorgen...
Similar Results Similar Results
19/02/16
How to change your substance identifier text How to change your substance identifier text Het wijzigen van uw stofidentificatie
ECHA kan als onderdeel van zijn dienstverlening de chemische identificatoren van uw geregistreerde stof wijzigen. Als er bij de identificatie van uw stof iets misgelopen is,...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Gelijkheid van stoffen vaststellen met uw mederegistranten Gelijkheid van stoffen vaststellen met uw mederegistranten Gelijkheid van stoffen vaststellen
Bedrijven die dezelfde stof vervaardigen en importeren moeten gezamenlijk registreren. Als de stoffen niet gelijk zijn, dienen ze niet gezamenlijk te registeren. Hoe kunt u...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Moet mijn stof worden geregistreerd? Moet mijn stof worden geregistreerd? Moet mijn stof worden geregistreerd?
Zodra u de identiteit van uw stof kent, moet u controleren of uw stof moet worden geregistreerd of is vrijgesteld van registratie. U kunt nakijken of uw stof reeds op de website...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Your registration obligations Your registration obligations Uw registratieverplichtingen
Er zijn drie factoren die bepalen of u uw stof moet registreren. U dient voor elke stof waarmee u werkt naar deze drie factoren te kijken: Uw rol in de toeleveringsketen: moet u...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Besluit van de raad van bestuur 14/2015 Openbaar (referentiedocument MB/43/2014) 4 juni 2015 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/D/29/2010, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESLUIT MB/21/2012, INZAKE DE INDELING VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT Besluit van de raad van bestuur 14/2015 Openbaar (referentiedocument MB/43/2014) 4 juni 2015 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/D/29/2010, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESLUIT MB/21/2012, INZAKE DE INDELING VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT Besluit van de raad van bestuur 14/2015 Openbaar (referentiedocument MB/43/2014) 4 juni 2015 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN BESLUIT MB/D/29/2010, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BESLUIT MB/21/2012, INZAKE DE INDELING VAN DIENSTEN WAARVOOR VERGOEDINGEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT (55.9k)
1 (4) Besluit van de raad van bestuur 14/2015 Openbaar (referentiedocument MB/43/2014) 4 juni 2015 BESLUIT TOT WIJZIGING VAN...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Uw dossier verbeteren – inleiding Uw dossier verbeteren – inleiding Hoe kunt u uw dossier verbeteren?
ECHA heeft in de loop der jaren een grote verscheidenheid aan informatie en tools gepubliceerd om registranten te helpen bij het opstellen van dossiers van hoge kwaliteit. Ook...
Similar Results Similar Results
17/09/14
Uw dossier verbeteren – screeningactiviteiten – stofidentificatie Uw dossier verbeteren – screeningactiviteiten – stofidentificatie Campagnes IT-screening van dossiers
Stofidentificatie Een correcte en consistente stofidentificatie (SID) vormt de basis voor het hele REACH-proces. Elke registrant is verplicht een gedetailleerde karakterisering...
Similar Results Similar Results
12/05/14
How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro Lering uit dossierevaluatie
Overeenkomstig artikel 54 van REACH publiceert ECHA elk jaar uiterlijk op 28 februari een verslag over de voortgang die het Agenstchap in het voorafgaande kalenderjaar op het...
Similar Results Similar Results
02/05/14

Categories Display