Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Doporučení – identita látky Doporučení – identita látky Identifikace látky
Podle nařízení REACH musí všichni žadatelé o registraci poskytnout dostatečné informace pro identifikaci svých látek. Pro každou látku musí být pouze jedna registrační...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Doporučení – řízení rizik – panely Doporučení – řízení rizik – panely Klasifikace a označení
Klasifikace a označování jsou zásadní k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volného pohybu chemických látek, směsí a předmětů. Klasifikace a...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – hodnocení látek – panely Doporučení – hodnocení látek – panely Rozhodnutí na základě hodnocení látky
Hodnocení látek provádějí členské státy EU. Cílem tohoto hodnocení je vyjasnit obavy týkající se bezpečného používání látek. Hodnotící příslušný orgán může požádat o informace...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Doporučení – hodnocení dokumentace – panely Rozhodnutí na základě hodnocení dokumentace
Domnívá-li se agentura ECHA, že vaše registrační dokumentace není v souladu s informacemi požadovanými pro vaši látku v registrovaném množstevním rozmezí, vydá rozhodnutí. Na...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Doporučení – úpravy – panely Doporučení – úpravy – panely Úpravy
Úpravou standardního požadavku na informace se rozumí, že místo provedení zkoušky poskytnete odůvodnění, které se opírá buď o obecná, nebo konkrétní pravidla. Obecná pravidla...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Doporučení – registrace Doporučení – registrace Registrace
Odpovídáte za shromáždění informací o množství, vlastnostech a použití látek, které vyrábíte nebo dovážíte v množství větším než jedna tuna ročně. Tyto údaje předáváte agentuře...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Doporučení pro žadatele o registraci – obecná – úvodní text Obecná doporučení
Tato obecná doporučení zdůrazňují klíčová sdělení agentury ECHA s tím cílem, aby vaše registrační údaje byly uchovávány v pořádku a byly proaktivně vylepšovány. Provádějte...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID – praktické příklady Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID – praktické příklady Praktické příklady – registrace podle nařízení REACH
5 Vypracujte registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Tyto videonávody zdůrazňují různé aspekty přípravy...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Vaše povinnosti registrace Vaše povinnosti registrace 1. Vaše registrační povinnosti
To, zda jste povinni registrovat svou látku, či nikoli, určují tři faktory. Každý z nich byste měli zvážit u každé látky, s níž obchodujete: Vaše úloha v dodavatelském řetězci:...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Proces registrace Proces registrace Registrace
Výrobci a dovozci látek v množství jedné tuny nebo větším za rok musí shromáždit informace o vlastnostech těchto látek a předložit je agentuře ECHA prostřednictvím registrační...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Všichni žadatelé o registraci podle nařízení REACH se vyzývají k tomu, aby v zájmu zvýšení kvality svých registračních dokumentací proaktivně aktualizovali a revidovali své...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Registrační dokumentace musí odrážet nejaktuálnější poznatky o tom, jak lze danou látku bezpečně používat. Proto ji musíte pravidelně revidovat a aktualizovat, jakmile budete...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Svoji registrační dokumentaci průběžně aktualizujte
Similar Results Similar Results
06/11/18
Rámeček: Jak postupovat při aktualizaci dokumentací Rámeček: Jak postupovat při aktualizaci dokumentací 7. Jak postupovat při aktualizaci dokumentací
Mějte na paměti, že veškeré administrativní informace – jako jsou informace o vašem právním subjektu, adrese a kontaktní osobě – je třeba udržovat v nástroji REACH-IT...
Similar Results Similar Results
26/10/18
Jak zlepšit svou dokumentaci – pomocník pro kontrolu kvality dokumentací – úvod Jak zlepšit svou dokumentaci – pomocník pro kontrolu kvality dokumentací – úvod Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací
Pomocník pro kontrolu kvality dokumentací je nástroj, který žadatelům o registraci slouží při kontrole jejich souborů údajů o látce v databázi IUCLID a dokumentací k nalezení...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Mějte přehled o svém portfoliu 2. Najděte ostatní žadatele o společnou registraci 3. Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci 4. Vyhodnoťte rizika a...
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Najděte ostatní žadatele o společnou registraci
Povinnost spolupracovat s ostatními žadateli o společnou registraci Všichni žadatelé o společnou registraci téže látky jsou součástí skupiny pro spolupráci s názvem fórum pro...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Podle nařízení REACH není povinné registrovat látky v množstvích menších než jedna tuna za rok. S cílem dále podporovat inovace jsou z povolování a omezování vyňaty rovněž látky...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP (1,841.0k)
Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH A CLP Verze 2.1 – květen 2017 3 P O K Y N Y Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Tipy pro MSP 1. Definujte, proč potřebujete konzultanta Chcete rady ohledně registračního procesu, nebo někoho, kdo za vás udělá příslušnou práci? Nebo potřebujete pomoci...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) (515.0k)
P O K Y N Y Pokyny pro vědecký výzkum a vývoj a výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Verze 2.1 říjen 2017 2 Pokyny pro vědecký výzkum a...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) (446.3k)
P O K Y N Y V K O S T C E Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 - připravte svou registraci - vědecké komise REACH 2018 - připravte svou registraci - vědecké komise Připravte si svoji registrační dokumentaci pomocí aplikace IUCLID
Na úvod Jaké dokumenty musíte předložit Vytvoření registrační dokumentace Co je IUCLID? Jak vytvořit vaši registrační dokumentaci pomocí cloudové služby IUCLID Služby agentury...
Similar Results Similar Results
03/10/17
How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box How to create a registration dossier with IUCLID cloud link box Vypracování registrační dokumentace
Jak vytvořit registrační dokumentaci pomocí cloudové služby IUCLID pro MSP
Similar Results Similar Results
18/09/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Členské státy
Členské státy Evropské organizace
Similar Results Similar Results
14/09/17
Jak si ověřit, zda můžete využít snížených požadavků na informace Následující kroky vám pomohou zkontrolovat, zda můžete svou látku registrovat pouze s informacemi o jejích...
Similar Results Similar Results
28/08/17
PPORD - Link PPORD - Link PPORD
Related documents Manual: How to prepare registration and submit a PPORD dossier notification Template for reporting justification for the request for extension [DOC] [EN]
Similar Results Similar Results
10/08/17
News Get ready for the last registration deadline for chemicals, 23 June 2015 Special e-News, 23 June 2015 Practical examples & case studies Video interviews: Companies...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Related links - registration Related links - registration Registrace
související odkazy REACH-IT
Similar Results Similar Results
01/08/17
Requesting an alternative chemical name in mixtures Requesting an alternative chemical name in mixtures Žádost o alternativní chemický název ve směsích
Agentuře ECHA můžete předložit žádost o použití alternativního chemického názvu pro látku ve směsích, které jsou klasifikovány, označeny a baleny podle nařízení CLP. Svoji...
Similar Results Similar Results
16/06/17
Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations Fact sheet - Typical cost elements in data-sharing negotiations (106.8k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Typické prvky nákladů při sdílení údajů ECHA-17-B-05-CS Hlavní zásadou spolupráce při sdílení...
Similar Results Similar Results
07/06/17

Categories Display


Route: .live2