Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Как се идентифицира вещество, което се състои от „смес от изомери“ 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, произведено в различни класове качество 1 (2) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel....
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как се идентифицира вещество, което е на границата между еднокомпонентно вещество и вещество, включващо повече съставки 1 (2) Май 2017 г. ...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Как да планирате вашата регистрация 1 (11) Май 2017 г. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
24/05/17
REACH 2018 Останете на пазара — регистрирайте своите химикали 1 2 Цел на настоящата презентация Настоящата презентация, заедно с бележките към нея, е изготвена от ЕСНА,...
Similar Results Similar Results
24/05/17
Общи правила (препратка) Общи правила (препратка) Практически съвет за обмен на данни
Съвети за преговаряне Положете всички възможни усилия, за да постигнете споразумение. Тези общи правила могат да ви помогнат за успешен изход на вашите преговори. Общи правила
Similar Results Similar Results
12/05/17
Ръководство за регистрация Ръководство за регистрация Ръководство за регистрация (1,254.0k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за регистрация...
Similar Results Similar Results
08/02/17
Добрата новина е, че ние сме тук, за да ви помогнем! Прегледайте нашите съвети за всяка отделна стъпка от процедурата на 23 езика на ЕС на адрес: ...
Similar Results Similar Results
19/01/17
ecard late prereg translations ecard late prereg translations ecard late prereg translations (126.0k)
Добрата новина е, че ние сме тук, за да ви помогнем! Прегледайте нашите съвети за всяка отделна стъпка от процедурата на 23 езика на ЕС на адрес:...
Similar Results Similar Results
18/01/17
Подготовка за създаване на нов SIEF Подготовка за създаване на нов SIEF Подготовка за създаване на нов SIEF
За всяко вещество, което сте регистрирали предварително, е създадена страница за предварителен SIEF в REACH-IT. Там ще намерите информация за контакт с други дружества, които са...
Similar Results Similar Results
25/11/16
Публикуване на информация от досиетата Публикуване на информация от досиетата Публикуване на информация от досиетата
ECHA публикува информацията, включена в регистрационните досиета, на своя уебсайт. След това тя става свободно достъпна за всички европейски граждани, така че те да могат да...
Similar Results Similar Results
17/11/16
От подаването до решението От подаването до решението От подаването до решението
След подаването досието преминава по следните стъпки: 1. Проверка на работните правила Проверката на работните правила се прави, за да бъде сигурно, че досието може да се...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Ако сте подготвили регистрационното досие в IUCLID, трябва да го подадете до ECHA през REACH-IT. REACH-IT е централната компютърна система, която дружествата използват за...
Similar Results Similar Results
15/11/16
REACH 2018 – подайте своето регистрационно досие – панели REACH 2018 – подайте своето регистрационно досие – панели Подайте регистрационно досие
Да започнем работа Подаване на регистрационното досие От подаването до решението Помощ в REACH-IT Запознайте се с REACH-IT : кое къде се намира Най-важните материали за...
Similar Results Similar Results
15/11/16
Достигам ли прага от един тон на година? — Въпроси и отговори Достигам ли прага от един тон на година? — Въпроси и отговори Достигам ли прага от един тон на година?
Въпроси и отговори Как да изчисля тонажа? Какво трябва да направя, ако установя, че моят обем е надхвърлил 100 тона на година? Колко е таксата за регистрация?
Similar Results Similar Results
04/11/16
За да регистрирате вещество, което се произвежда или внася в количество между 1 и 10 тона годишно, трябва да предоставите информация за неговите физикохимични, токсикологични и...
Similar Results Similar Results
14/10/16
Практическо ръководство Как да се използват алтернативи на изпитването върху животни за изпълнение на изискванията за информация за регистрация по REACH Версия...
Similar Results Similar Results
26/09/16
Практическо ръководство за управители на МСП и координатори по REACH Как да изпълните вашите изисквания за информация за тонажи 1—10 и 10-100 тона годишно Версия...
Similar Results Similar Results
22/09/16
Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT
Ако сте регистрант член и сте съгласен с цялата информация, предоставена от водещия регистрант от ваше име, можете да изготвите регистрационното си досие изцяло в REACH-IT. В...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID
Това са основните стъпки за следване, когато създавате регистрационно досие с ІUCLID.   1. Изтеглете и инсталирайте ІUCLID. Можете да изтеглите ІUCLID безплатно от уебсайта на...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Какво е ІUCLID Какво е ІUCLID Какво е ІUCLID?
IUCLID е софтуерно приложение за вписване, запазване, поддържане и обмен на данни за присъщите и опасните свойства на химичните вещества и за техните употреби. ЕСНА разработва...
Similar Results Similar Results
21/09/16
Списък по приложение III Списък по приложение III Списък по приложение III
ECHA състави списък на веществата, които е вероятно да отговарят на критериите по приложение III към регламента REACH. Целта е да се подпомогнат регистрантите при определяне...
Similar Results Similar Results
29/08/16
Практическо ръководство: Как да докладваме (Q)SARs Практическо ръководство: Как да докладваме (Q)SARs Практическо ръководство: Как да докладваме (Q)SARs (901.3k)
Практическо ръководство Как се използват и докладват (Q)SAR Редакция 3.1 — юли 2016 г. 2 Практическо ръководство „Как се използват и докладват (Q)SAR“, 3.1 ...
Similar Results Similar Results
26/08/16
Трябва ли да регистрирам? Трябва ли да регистрирам? Трябва ли да регистрирам?
Трябва да определите дали вие сте лицето, което трябва да регистрира дадено вещество, или това е задължение на друг участник във вашата верига на доставка. 1. Каква е вашата...
Similar Results Similar Results
16/08/16
Тези общи правила могат да ви помогнат да проведете успешни преговори за обмен на данни. Трябва Не трябва ✓ Да сте надеждни, последователни и отворени във всички преговори ✗...
Similar Results Similar Results
29/07/16
Практически съображения преди изпитване главна Практически съображения преди изпитване главна Практически съображения преди изпитването
  Изпитванията обикновено се договарят като пакет. Предимството е, че изпитванията се извършват от експерти бързо и в съответствие с изискваните стандарти за качество и...
Similar Results Similar Results
19/07/16
как да се избегне ненужното изпитване върху животни главна 1 как да се избегне ненужното изпитване върху животни главна 1 Как да се избегне ненужното изпитване върху животни
Съгласно REACH изпитване върху гръбначни животни (например плъхове, други бозайници или риба) може да се използва само в краен случай, за да се изпълнят изискванията за...
Similar Results Similar Results
14/07/16
Събиране на информация за употребите главна Събиране на информация за употребите главна Събиране на информация за употреби
  В регистрационното си досие трябва да докладвате как се използва веществото във вашата верига на доставки. За да получите тази информация, можете да използвате много...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Стратегия за събиране на данни главна Стратегия за събиране на данни главна Стратегия за събиране на данните
За да съберете данни за регистриране на вашето вещество, следвайте следните четири стъпки. Договорете се с вашите сърегистранти как да си поделите работата или да възложите част...
Similar Results Similar Results
12/07/16
групиране и read-across на веществата съвети групиране и read-across на веществата съвети Групиране на веществата и read-across
Съвети Възползвайте се от Рамката за оценяване на read-across (Read-Across Assessment Framework) на Европейската агенция по химикали (ECHA), за да проверите надеждността на...
Similar Results Similar Results
12/07/16
in vitro методи съвети in vitro методи съвети In vitro методи
Съвети Представете ясно и подробно описание на резултатите, условията на провеждане на изпитванията и тълкуването на резултатите. Това е важно, в случай че изследването се...
Similar Results Similar Results
12/07/16
qsar модели съвети qsar модели съвети QSAR модели
Съвети Използвайте (Q)SAR за физикохимичните свойства и за някои свойства, свързани с токсичността и поведението в околната среда. В момента (Q)SARs не са подходящи за...
Similar Results Similar Results
12/07/16
значимост на доказателствата съвети значимост на доказателствата съвети Значимост на доказателствения материал
Съвети Правилният подход относно значимостта на доказателствата включва, като минимум, два отделни материала от изследването на свойството, което важи същои при използване на...
Similar Results Similar Results
12/07/16
Адаптации на изискванията за стандартна информация Адаптации на изискванията за стандартна информация Адаптации на изискванията за стандартна информация
Адаптацията означава, че вместо да извършвате изпитвания, трябва да предоставите доказателство, базирано на определени общи или специфични правила. Най-често адаптацията се...
Similar Results Similar Results
11/07/16
За да регистрирате вещество, което се произвежда или внася в количество между 10 и 100 тона годишно, трябва да предоставите информация за неговите физикохимични, токсикологични...
Similar Results Similar Results
11/07/16
За да се подготвите за регистрация, е необходимо да разберете каква информация трябва да съберете, за да докажете, че веществото ви е безопасно за употреба. След това трябва да...
Similar Results Similar Results
11/07/16
Регистрирани вещества — последно актуализиране Регистрирани вещества — последно актуализиране Регистрирани вещества
Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Създаване на SIEF и обмен на данни Създаване на SIEF и обмен на данни Създаване на SIEF и обмен на данни (268.3k)
ANNANKATU 18, P .O . BO X 400, F I -00121 HELS INKI , ФИНЛАНДИЯ | ECHA.EUROPA.EU R E A C H Фактологична справка SIEF, обмен на данни и съвместно подаване ...
Similar Results Similar Results
29/02/16
REACH 2018 — Организирайте се съвместно с другите регистранти REACH 2018 — Организирайте се съвместно с другите регистранти Организирайте се съвместно със сърегистрантите
Организиране на работата между съвместните регистранти Ако вашето вещество още не е регистрирано, трябва да се споразумеете с другите регистранти как ще работите и комуникирате...
Similar Results Similar Results
19/02/16
Съвместна работа с другите регистранти Съвместна работа с другите регистранти Съвместна работа
Като потенциален регистрант, можете да се окажете в две ситуации: Ако още не е подадена регистрация, трябва да се обедините с други потенциални регистранти и да подготвите...
Similar Results Similar Results
19/02/16
ECHA предоставя услуга за промяна на химичните идентификатори на вашето регистрирано вещество. Можете да поискате от ECHA да промени основните идентификатори на вашата...
Similar Results Similar Results
16/02/16
Установяване на еднаквост на веществата съвместно с другите регистранти Установяване на еднаквост на веществата съвместно с другите регистранти Установяване на еднаквост на вещества
Дружествата, които произвеждат и внасят едно и също вещество, са длъжни да го регистрират съвместно. Ако веществата не са еднакви, не е необходимо да регистрират съвместно. Как...
Similar Results Similar Results
10/11/15
Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано? Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано? Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?
След като знаете идентичността на вашето вещество, трябва да видите дали то трябва да бъде регистрирано или е освободено от регистрация. Можете да проверите на уебсайта на ECHA...
Similar Results Similar Results
18/06/15
Вашите задължения за регистрация Вашите задължения за регистрация Вашите задължения за регистрация
Има три фактора, които определят дали трябва или не трябва да регистрирате вашето вещество. За всяко вещество, с което оперирате, трябва да вземете предвид всеки един от тези...
Similar Results Similar Results
18/06/15
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/D/29/2010, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ MB/21/2012, ОТНОСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРАТ ТАКСИ (100.5k)
1 (4) Решение на Управителния съвет № 14/2015 Публично (справочен документ MB/43/2014) 4 юни 2015 г. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА...
Similar Results Similar Results
12/06/15
Как да подобрите Вашето досие - въведение Как да подобрите Вашето досие - въведение Как да подобрите досието си
През годините ECHA публикува голям набор от информация и инструменти, предназначени да помогнат на регистрантите да подготвят досиета с високо качество. ECHA също така активно...
Similar Results Similar Results
17/09/14
СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ (95.3k)
1 ГРУПА ЗА КОНТАКТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПЪРВО ИЗДАНИЕ (4 юни 2014 г.) СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА ЗА НАЕМАНЕ НА ДОБЪР КОНСУЛТАНТ I. Вътрешна подготовка на работата II....
Similar Results Similar Results
04/07/14
Как да подобрите Вашeто досие - дейности за преглед - идентифициране на вещество Как да подобрите Вашeто досие - дейности за преглед - идентифициране на вещество Кампании за ИТ-базирана проверка на досиета
Идентификация на вещество Правилната и последователна идентификация на веществото (SID) е основата на всички процеси на REACH. Задължение на всеки регистрант е да предостави...
Similar Results Similar Results
12/05/14
How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro How to improve your dossier - lessons from dossier evaluation intro Поуки от оценката на досиетата
Съгласно член 54 от REACH, всяка година най-късно до 28 февруари Агенцията публикува на своята интернет страница доклад за напредъка, постигнат през предходната календарна...
Similar Results Similar Results
02/05/14
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 (130.0k)
Хелзинки, 22 юни 2011 г. Документ: MB/17/2011 окончателен РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ MB/17/2008 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА...
Similar Results Similar Results
18/07/13

Categories Display