Să înțelegem Directiva-cadru privind apa (WFD)

Directiva-cadru privind deșeurile stabilește măsuri care abordează efectele negative ale generării și gestionării deșeurilor asupra mediului și asupra sănătății umane, precum și îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor, care sunt esențiale pentru tranziția către o economie circulară.

În cadrul punerii în aplicare a planului de acțiune al UE pentru economia circulară adoptat în 2015, Directiva-cadru revizuită privind deșeurile a intrat în vigoare în iulie 2018. Aceasta a însărcinat ECHA să creeze o bază de date cu informații despre articole care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) din lista substanțelor candidate. În conformitate cu REACH, sunt adăugate periodic substanțe noi pe lista substanțelor candidate.

Baza de date va conține informații transmise la ECHA de întreprinderile care produc, importă sau furnizează articole care conțin substanțe din lista substanțelor candidate. Articolele respective pot fi produse în UE sau pot fi importate din țări din afara UE.

Informațiile din baza de date vor ajuta operatorii care gestionează deșeuri să trieze și să recicleze articolele care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și să sprijine consumatorii să facă alegeri în cunoștință de cauză și să abordeze modul optim de utilizare și de eliminare a acestor articole. În general, baza de date trebuie să contribuie la înlocuirea treptată a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare din articole și la dezvoltarea de alternative mai sigure.

Baza de date are trei obiective principale:

  1. să reducă producerea de deșeuri care conțin substanțe periculoase prin susținerea înlocuirii substanțelor care prezintă motive de îngrijorare din articolele introduse pe piața UE;
  2. să pună la dispoziție informații pentru a continua perfecționarea operațiunilor de tratare a deșeurilor;
  3. să permită autorităților să monitorizeze utilizarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare prezente în articole și să întreprindă acțiuni adecvate pe tot parcursul ciclului de viață al articolelor, inclusiv în stadiul de deșeuri.

Baza de date a SCIP completează obligațiile existente în materie de comunicare și notificare pentru substanțele candidate prezente în articole, în conformitate cu REACH.

Cronologie

4 iulie 2018
- intră în vigoare Directiva-cadru revizuită privind deșeurile

începutul lui 2020
– este lansat un prototip al bazei de date

5 ianuarie 2021
-  declanșarea obligației furnizorilor de articole de a transmite informații în baza de date.