Înțelegerea Directivei privind apa potabilă

Versiunea revizuită a Directivei privind apa potabilă (DAP) urmărește să protejeze cetățenii și mediul de efectele nocive ale apei potabile contaminate și să îmbunătățească accesul la apa potabilă. Aceasta a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2021, în urma revizuirii versiunii inițiale a Directivei privind apa potabilă din 1998.

Directiva introduce cerințe minime pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman în întreaga UE. Această armonizare contribuie la atingerea unui nivel uniform de protecție a sănătății pentru toți cetățenii UE și îmbunătățește funcționarea pieței interne.

Articolul 11 din directiva revizuită stabilește cadrul pentru cerințele minime de igienă pentru materialele care intră în contact cu apa potabilă. ECHA va sprijini Comisia Europeană în această activitate și va pregăti:

  • liste pozitive europene de substanțe inițiale, compoziții și constituenți autorizați pentru utilizare la fabricarea materialelor care intră în contact cu apa potabilă;
  • metodologii de evaluare a riscurilor și cerințe de informare pentru revizuirea substanțelor inițiale, a compozițiilor și a constituenților care ar putea fi adăugați pe listele pozitive;
  • proceduri administrative pentru actualizarea listelor pozitive.

După publicarea listelor pozitive, ECHA va continua să actualizeze listele, adăugând noi intrări și modificând sau eliminând intrările existente.

Cronologie

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032