Informații necesare pentru înregistrare

Cerințele REACH privind informațiile depind de cantitatea de substanță și de utilizările substanței. Dacă nu dispuneți de toate datele de care aveți nevoie, vă puteți negocia accesul la studii individuale sau la toate datele pe care solicitanții înregistrării existenți le-au transmis deja.

  • Trebuie să plătiți numai pentru datele de care aveți nevoie pentru înregistrare.
  • Ar trebui să evaluați critic caracterul adecvat și calitatea datelor pentru care negociați accesul.
  • Nu aveți întotdeauna nevoie să furnizați un test pe animale vertebrate pentru a îndeplini cerințele privind informațiile, chiar dacă REACH specifică un test pe animale. Puteți totuși să recurgeți la metode alternative sau să adaptați (renunțați la)  anumite cerințe privind informațiile, dacă se justifică științific. Puteți face acest lucru chiar și în cazul în care un test pe animale vertebrate a fost deja generat și transmis de solicitanții înregistrării existenți.
  • Cerințele standard privind informațiile sunt cerințele minime necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de înregistrare conform REACH și sunt enumerate în tabelul de mai jos. Dacă substanța dumneavoastră este un intermediar utilizat în condiții strict controlate, trebuie să furnizați numai informațiile pe care le aveți la dispoziție.

Cerințele privind informațiile s-au schimbat înainte de termenul din 2018. Dacă nu mai este nevoie să furnizați anumite informații, nu trebuie să negociați cu co-solicitanții dumneavoastră împărțirea costurilor pentru aceste informații (chiar dacă datele au fost deja generate și transmise de solicitanții înregistrării existenți).
 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)