Comparație generală între procedurile de soluționare a litigiilor aplicate în cazul solicitanților preînregistrării și al solicitanților de informații

 

Procedura este ușor diferită în cazul în care substanța dumneavoastră face obiectul preînregistrării față de cazul în care face obiectul unei solicitări de informații. Dacă substanța face obiectul unei preînregistrări, procedura se bazează pe articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul REACH. Dacă substanța face obiectul unei solicitări de informații, procedura se bazează pe articolele

 

  Preînregistrare/SIEF Solicitare de informații

Ce înseamnă?

Preînregistrarea a fost posibilă până la 1 decembrie 2008 pentru persoanele care produceau sau importau substanța înainte de data respectivă.

Puteți să efectuați o preînregistrare întârziată până la 31 mai 2017 dacă ați început să produceți sau să importați cantități cuprinse între 1 și 100 de tone pe an.

După preînregistrare, deveniți membru al unui forum pentru schimbul de informații despre substanță (SIEF), în cadrul căruia au loc toate discuțiile cu privire la caracterul identic al substanțelor, la schimbul de date și la transmiterea în comun.

Dacă intenționați să începeți să produceți sau să importați o substanță în cantități mai mari de o tonă pe an și nu mai puteți efectua o preînregistrare întârziată, va trebui să solicitați informații despre substanță.

Atunci când transmiteți o solicitare de informații la ECHA, veți fi pus în contact cu solicitanții existenți ai înregistrării aceleiași substanțe. În continuare, va trebui să discutați cu aceștia despre schimbul de date și transmiterea în comun.

Verificarea admisibilității

Maximum 15 zile lucrătoare (termenul se poate prelungi dacă ECHA trebuie să ceară informații suplimentare de la potențialul solicitant al înregistrării)

Termenul pentru furnizarea de documente justificative de către cealaltă parte

10 zile lucrătoare (dacă cealaltă parte nu furnizează documente justificative în termen de 10 zile lucrătoare, ECHA va soluționa litigiul exclusiv pe baza documentației prezentate de reclamant)

Termenul de emitere a deciziei după primirea dovezilor de la ambele părți

2 luni

1 lună

Rezultatul/conținutul deciziei

ECHA fie emite o decizie prin care îi acordă solicitantului potențial al înregistrării permisiunea de a face trimitere la studiile solicitate și/sau un cod de securitate care oferă acces la transmiterea în comun, fie solicită ambelor părți să continue negocierile.

Nota 1: Chiar și după ce ECHA emite o decizie prin care acordă permisiunea de a face trimitere la date, părțile sunt în continuare încurajate să ajungă la un acord voluntar.

Nota 2: Dacă ECHA emite o decizie prin care solicită ca părțile să continue negocierile, iar părțile nu pot ajunge la un acord în cadrul negocierilor, potențialul solicitant al înregistrării poate înainta un alt litigiu cu referire la eforturile ulterioare.

Sfera de aplicare a permisiunii de a face trimitere la date

Numai studiile pe vertebrate care au făcut obiectul negocierilor.

Toate studiile care au făcut obiectul negocierilor.

Accesul la transmiterea în comun

Cod de securitate care oferă acces la transmiterea în comun în REACH-IT (mai multe informații sunt disponibile pe pagina dedicată transmiterii în comun)

Plata?

În cazul în care acordă permisiunea de a face trimitere la date și/sau accesul la transmiterea în comun, ECHA nu solicită dovada plății. Cu toate acestea, cealaltă parte poate sesiza instanțele naționale competente pentru a solicita o compensație adecvată.

Dacă intenționează să acorde permisiunea de a face trimitere la date și/sau accesul la transmiterea în comun, ECHA solicită mai întâi o dovadă a plății atunci când trimite proiectul de decizie.

Odată primită dovada plății, ECHA emite decizia finală.

Notă: ECHA nu are competența juridică de a stabili dacă această compensație este sau nu adecvată. Această decizie ține de competența exclusivă a instanțelor naționale. Totuși, ECHA recomandă ca plata să reflecte cel puțin elementele convenite în cursul negocierilor.

Căi de atac legale

Toate deciziile referitoare la litigii pot fi contestate la Camera de recurs a ECHA în termen de trei luni.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)