Sari la continut
Sari la continut

Litigiile în practică

Litigiile se pot referi la schimbul de date sau la accesul la transmiterea în comun sau, cel mai adesea, la ambele. ECHA a asigurat aplicarea acelorași principii și proceduri în toate aceste cazuri.

Înaintarea unui litigiu este doar o soluție de ultimă instanță, la care se recurge dacă negocierile au eșuat. ECHA analizează dacă părțile au depus toate eforturile pentru a ajunge la un acord echitabil, transparent și nediscriminatoriu. Decizia sa va depinde de eforturile depuse de părți. Prin urmare, înainte de a înainta un litigiu trebuie să vă asigurați că ați depus toate eforturile pentru a ajunge la un acord.

Procedura de soluționare a litigiilor urmează anumite etape și este condiționată de anumite termene. Ea poate fi gestionată fără asistență juridică și este gratuită.

Rezultatul soluționării litigiului nu poate mulțumi niciodată părțile așa cum ar face-o un acord voluntar. Sunteți încurajați să depuneți în continuare eforturi pentru a ajunge la un acord care să fie satisfăcător pentru ambele părți, chiar dacă s-a inițiat procedura de litigiu (sau chiar după primirea deciziei ECHA).

Etapa 1: Strângerea probelor

ECHA va evalua litigiul pe baza documentelor justificative care dovedesc eforturile depuse în cursul negocierilor. Aceasta înseamnă că trebuie să țineți evidența tuturor comunicărilor cu cealaltă parte și să le compilați, de exemplu, într-un fișier ZIP sau PDF.

Nu este necesar să transmiteți informații suplimentare (de exemplu mesaje, documente sau calcule interne care nu au făcut obiectul schimbului de informații în cursul negocierilor), note explicative sau considerente juridice.

 

Etapa 2: Înaintarea litigiului printr-un formular electronic

Există două formulare disponibile pentru înaintarea litigiului: unul se utilizează dacă ați preînregistrat substanța, iar celălalt – dacă ați transmis o solicitare de informații cu privire la substanță.

Formularele sunt disponibile mai jos.

Etapa 3: Evaluarea reclamației de către ECHA

În cazul în care consideră că cererea dumneavoastră este admisibilă, ECHA solicită celeilalte părți să transmită, în termen de 10 zile lucrătoare, propriile documente justificative referitoare la negocieri.

ECHA începe să evalueze litigiul după depunerea documentelor justificative de către cealaltă parte (sau după expirarea termenului de 10 zile lucrătoare).

Pe baza comunicărilor documentate dintre dumneavoastră și cealaltă parte, ECHA stabilește dacă s-au depus sau nu toate eforturile pentru a se ajunge la un acord.

Etapa 4: Emiterea deciziei ECHA

Există mai multe rezultate posibile:

  • Majoritatea litigiilor privesc atât accesul la date, cât și accesul la transmiterea în comun: dacă ajunge la concluzia că dumneavoastră ați depus toate eforturile, dar cealaltă parte nu a făcut la fel, ECHA va emite o decizie prin care vă va acorda permisiunea să faceți trimitere la date. Veți primi, de asemenea, o copie a rezumatelor detaliate ale studiilor din înregistrarea existentă. În plus, ECHA vă va acorda acces la transmiterea în comun printr-un cod de securitate. Acest cod este o parolă care vă permite să înregistrați substanța în cadrul transmiterii în comun existente, cu prezentarea separată a informațiilor.
  • Pentru litigiile care privesc accesul la o transmitere în comun: dacă ajunge la concluzia că dumneavoastră ați depus toate eforturile, dar cealaltă parte nu a făcut la fel, ECHA vă va acorda acces la transmiterea în comun printr-un cod de securitate. Acest cod este o parolă care vă permite să înregistrați substanța în cadrul transmiterii în comun existente, cu prezentarea separată a informațiilor.
  • Pentru litigiile referitoare la date: dacă ajunge la concluzia că dumneavoastră ați depus toate eforturile, dar cealaltă parte nu a făcut la fel, ECHA va emite o decizie prin care vă va acorda permisiunea să faceți trimitere la date. Veți primi, de asemenea, o copie a rezumatelor detaliate ale studiilor din înregistrarea existentă. Există și posibilitatea ca litigiul să aibă ca obiect date care nu au fost transmise încă. În acest caz, ECHA vă va acorda permisiunea să continuați înregistrarea fără datele aflate în litigiu și vi se va acorda o perioadă de timp proporțională pentru a obține și a transmite datele care nu se regăsesc printre cele la care aveți permisiunea să faceți trimitere (de exemplu, studii care nu implică animale vertebrate).
  • Dacă ajunge la concluzia că nu ați depus toate eforturile pentru a ajunge la un acord, ECHA nu vă va acorda nici permisiunea să faceți trimitere la datele solicitate, nici acces la transmiterea în comun. În acest caz, va trebui să continuați negocierile cu cealaltă parte.
Etapa 5: Depunerea dosarului de înregistrare

După ce ați ajuns la un acord cu cealaltă parte sau ați primit o decizie din partea ECHA prin care vi se acordă permisiunea de a face trimitere la date și/sau accesul la transmiterea în comun, puteți să transmiteți dosarul de înregistrare.

Înaintarea unui litigiu

Procedura de soluționare a litigiului este ușor diferită în cazul în care substanța dumneavoastră face obiectul preînregistrării față de cazul în care face obiectul unei solicitări de informații.

Completați formularul pentru a înainta un litigiu la ECHA:

Litigiile în practică

Dacă substanța dumneavoastră face obiectul preînregistrării:

Imagine

Aveți un număr de preînregistrare
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
și trebuie să înregistrați substanța până la 31 mai 2018.

Completați formularul

 

Dacă substanța dumneavoastră face obiectul unei solicitări de informații:

Imagine

Aveți un număr de solicitare de informații (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Completați formularul

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live2