Ce informații sunt necesare

Cerințele minime privind datele necesare pentru înregistrarea substanței dumneavoastră sunt specificate în anexele VI - X la REACH. Cerințele legale (cerințele standard privind informațiile) sunt cumulative și depind de cantitatea în care produceți sau importați substanța. Cerințele exacte privind informațiile diferă pentru fiecare substanță în parte, în funcție de cantitate, utilizare și expunere, precum și de proprietățile substanței.

Specificați aceste informații în dosarul dumneavoastră de înregistrare, care trebuie pregătit în comun de toate întreprinderile care înregistrează aceeași substanță. Dosarul dumneavoastră de înregistrare ar trebui să se bazeze pe rezultate fiabile ale testărilor sau pe informații obținute prin mijloace alternative, dacă sunt justificate din punct de vedere științific.  Unele cerințe privind informațiile pot fi adaptate având în vedere natura substanței dumneavoastră.

În subcapitolele corespunzătoare din Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea securității chimice, capitolele R.7, sunt prezentate îndrumări specifice detaliate privind îndeplinirea acestor cerințe privind informațiile.

În etapa de înregistrare nu pot fi efectuate studii noi în vederea îndeplinirii cerințelor privind informațiile definite în anexele IX și X. În schimb, va trebui să elaborați o propunere de testare, să o includeți în dosarul de înregistrare și să transmiteți dosarul la ECHA.

Aveți nevoie de trei tipuri principale de informații pentru partea comună a dosarului de înregistrare:

  1. Caracteristicile fizice și chimice ale substanței;
  2. Proprietăți ale substanței cu impact asupra mediului;
  3. Proprietăți ale substanței cu impact asupra sănătății umane.

Verificați cu ceilalți co-solicitanți ai înregistrării ce informații sunt deja disponibile și ce informații trebuie obținute sau generate. Trebuie să evaluați calitatea informațiilor privind pericolele. În pofida obligației de transmitere în comun, fiecare solicitant al înregistrării este responsabil în mod individual pentru datele pe care se bazează pentru înregistrarea sa.

Cantitatea de informații necesare depinde de cea mai mare cantitate care trebuie acoperită în transmiterea în comun. Schimbul de date și transmiterea în comun sunt menite să repartizeze costurile efective între toți co-solicitanții înregistrării care au nevoie de aceste date.

În funcție de proprietățile substanței și de informațiile disponibile, unele teste nu pot sau nu trebuie să fie efectuate. Aceste situații sunt denumite „adaptări” (anexa XI la REACH).  

În plus, în partea individuală din dosar trebuie să includeți informații specifice întreprinderii cu privire la:

  • identificarea substanței (constituenți, impurități, aditivi);
  • utilizarea și condițiile de utilizare a substanței pentru întregul ciclu de viață al acesteia (de la producere până la stadiul de deșeu).

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)