Pregătiri pentru formarea unui nou SIEF

Pentru fiecare substanță pe care ați preînregistrat-o, în REACH-IT s-a creat o pagină pre-SIEF. Pe această pagină pre-SIEF veți găsi datele de contact ale celorlalte întreprinderi care au preînregistrat substanța sub același identificator (de exemplu, același număr CE).

Va trebui să luați legătura cu ele pentru a stabili cine va realiza înregistrarea și dacă substanțele sunt identice.

Odată ce ați stabilit că este vorba de aceeași substanță, ați format un forum pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF). Acesta este o formă de cooperare specifică pentru înregistrarea conform REACH, organizată de co-solicitanții înregistrării și de obicei oficializată printr-un acord.

În cadrul forumului veți face schimb de date privind substanța cu co-solicitanții înregistrării, veți împărți costurile și veți pregăti înregistrarea comună.

Pașii de mai jos explică etapele care trebuie parcurse de la preînregistrare până la pregătirea formării unui nou SIEF.

 

1. Conectați-vă la REACH-IT

REACH-IT este instrumentul IT pe care trebuie să îl utilizați pentru a transmite informații către ECHA, inclusiv pentru preînregistrări și înregistrări.

Puteți accesa REACH-IT de pe pagina principală a site-ului ECHA. Vă conectați cu ID-ul de utilizator și cu parola. Dacă nu sunteți încă utilizator, vă puteți înregistra.

2. Identificați-vă substanțele preînregistrate și verificați-le

Puteți să vă găsiți preînregistrările în REACH-IT accesând „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs” (Meniu > Căutare > Preînregistrări și pre-SIEF-uri). 

Verificați dacă există o preînregistrare pentru fiecare substanță pe care trebuie să o înregistrați. Dacă ați omis o preînregistrare, consultați întrebările și răspunsurile de mai jos pentru a afla ce pași trebuie să urmați.

Nu uitați că preînregistrarea substanțelor dumneavoastră nu reprezintă doar un punct de pornire pentru a intra în contact cu co-solicitanții înregistrării, ci, de asemenea, vă dă dreptul să vă aflați pe piața europeană cu substanța neînregistrată până la termenul de înregistrare.

3. Verificați-vă informațiile de contact din preînregistrare

Deoarece va trebui să efectuați o înregistrare comună, este important ca informațiile de contact să fie actualizate, pentru a le permite co-solicitanților înregistrării să ia legătura cu dumneavoastră.

Fiecare preînregistrare conține informații de contact, în general ale unei persoane din întreprinderea dumneavoastră sau ale unui reprezentant terț (TPR). Informațiile de contact (nume și e-mail) sunt disponibile tuturor celor care au preînregistrat substanța, în pagina pre-SIEF din REACH-IT.

Hotărâți-vă dacă doriți să păstrați datele actuale de contact din preînregistrare sau să le modificați și asigurați-vă că informațiile de contact sunt actualizate pentru fiecare substanță pe care intenționați să o înregistrați.

4. Accesați informațiile de contact ale co-solicitanților înregistrării din pagina pre-SIEF

Prin REACH-IT puteți să accesați datele de contact ale altor întreprinderi care au preînregistrat substanța dumneavoastră. Alegeți opțiunea „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs” (Meniu > Căutare > Preînregistrări și pre-SIEF-uri) din meniul REACH-IT. Aveți posibilitatea de a descărca și lista completă.

Va trebui să luați legătura cu co-solicitanții înregistrării prin e-mail, nu prin REACH-IT. Nu toți solicitanții care figurează pe pagina pre-SIEF vor înregistra substanța (de exemplu, din cauza schimbării portofoliului sau a strategiei întreprinderii), iar rata de răspuns poate fi scăzută.

5. Fiți activ și stabiliți o relație de cooperare

Pentru a vă înregistra substanța, va trebui să fiți activ. Puteți realiza acest lucru în diferite moduri:

 • Activați-i pe co-solicitanții înregistrării
  În cazul în care substanța este esențială pentru afacerea dumneavoastră, luați inițiativa discuțiilor. În acest fel, puteți să vă asigurați că substanța va fi înregistrată până la termen. 

  Vă puteți face cunoscută dorința de a forma un SIEF făcând clic pe butonul „Become Facilitator” (Deveniți mediator) din REACH-IT.

  Ca mediator, puteți indica în pagina pre-SIEF în ce mod doriți să începeți discuțiile. Cel mai probabil, va trebui să organizați întâlniri sau conferințe online.
 • Răspundeți-le co-solicitanților  În cazul în care nu ați luat dumneavoastră inițiativa, răspundeți mesajelor primite din partea mediatorului formării SIEF-ului (MFS) sau a co-solicitanților înregistrării, chiar dacă nu v-ați decis încă dacă veți înregistra substanța sau nu.
 • Țineți evidența substanțelor dumneavoastră
  În cazul anumitor substanțe, este posibil ca nimeni să nu inițieze cooperarea. În acest caz, trebuie să vă adresați co-solicitanților pentru a afla dacă veți fi singurul solicitant al înregistrării substanței respective. În caz afirmativ, trebuie să vă rezervați suficient timp pentru a pregăti înregistrarea pe cont propriu.
6. Stabiliți împreună cu co-solicitanții înregistrării dacă substanțele au caracter identic

Pentru a stabili dacă substanțele au caracter identic, este necesar ca toți co-solicitanții înregistrării să fi ales denumirea substanței în conformitate cu Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP (a se vedea și etapa 1: Cunoașteți-vă bine portofoliul).

Dacă denumirea este identică, atunci se consideră că și substanțele sunt identice.

Dacă aveți rețineri cu privire la informațiile comerciale confidențiale (ICC) atunci când dezbateți caracterul identic al substanțelor, citiți întrebările și răspunsurile de mai jos.

Atunci când ați stabilit de comun acord că substanțele sunt identice, ați format un SIEF. Puteți începe să colaborați pentru a face schimb de date și pentru a efectua înregistrarea în comun (a se vedea etapa 3: Organizați-vă împreună cu ceilalți co-solicitanți).

Participanții la SIEF ar trebui să aplice împreună principiile din Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP pentru a defini limite ale substanței, care să corespundă datelor pe care le vor transmite în comun. Aceste limite poartă numele de „profil al identității substanței” (substance identity profile – SIP), care va trebui să fie inclus în dosarul solicitantului principal al înregistrării. Anexa III la Ghidul pentru identificarea și denumirea substanțelor conform REACH și CLP cuprinde orientări privind SIP.

7. Familiarizați-vă cu rolurile și activitățile dintr-un SIEF

Într-un SIEF există două roluri distincte din punct de vedere formal: solicitant principal al înregistrării și – dacă este cazul – membru al grupului de solicitanți. Însă toți co-solicitanții înregistrării răspund de planificarea și desfășurarea activităților, de conținutul părților comune ale înregistrării și de conținutul părții proprii din înregistrare.

Solicitantul principal al înregistrării este ales de SIEF.  Acesta va trebui să transmită înregistrarea comună prin REACH-IT înainte ca membrii să își poată transmite propriile înregistrări. De asemenea, solicitantul principal trebuie să le distribuie membrilor codurile de securitate care le permit să participe la înregistrarea comună (a se vedea etapa 6: Transmiteți dosarul de înregistrare).

Pentru toate celelalte sarcini, trebuie să hotărâți împreună cu co-solicitanții în ce mod veți conlucra. În practică, aceasta înseamnă să decideți ce face fiecare și dacă veți externaliza sau nu anumite sarcini. De regulă, înțelegerea se consemnează în scris, de exemplu printr-un acord SIEF sau un acord de consorțiu.

Acordul ar trebui să vizeze diversele activități pe care trebuie să le efectueze participanții la SIEF în vederea înregistrării (a se vedea etapele 3, 4, 5 și 6) și să asigure actualizarea în permanență a înregistrării (a se vedea etapa 7). Printre activități se regăsesc, de exemplu, următoarele demersuri administrative, tehnice și de conținut:

 • Administrarea SIEF-ului: stabilirea unor puncte de contact pentru comunicarea în cadrul și în afara forumului, organizarea modului de gestionare a facturilor și a plăților, realizarea unor sisteme de rambursare și de evidență.
 • Pregătirea conținutului dosarului: culegerea datelor existente, generarea de date noi, discutarea calității datelor, stabilirea unui acord cu privire la datele care vor fi prezentate în comun, negocierea costurilor legate de schimbul de date, efectuarea de evaluări ale securității chimice, determinarea clasificării și întocmirea raportului de securitate chimică.
 • Întocmirea dosarului IUCLID și transmiterea acestuia: crearea dosarului de înregistrare în comun în IUCLID, transmiterea dosarului către ECHA și urmărirea facturii și a mesajelor în REACH-IT.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)