Crearea dosarului de înregistrare în REACH-IT

Dacă sunteți un membru al transmiterii în comun și sunteți de acord cu toate informațiile transmise de solicitantul principal al înregistrării în numele dumneavoastră, puteți să vă întocmiți dosarul de înregistrare în totalitate în REACH-IT. În acest caz, nu este nevoie să instalați IUCLID.

Pentru a utiliza această opțiune, trebuie să vă înregistrați în REACH-IT. Pe pagina principală REACH-IT, la rubrica „Submit a dossier” (Transmiterea unui dosar), selectați opțiunea Prepare online in REACH-IT (Întocmire online în REACH-IT).

Va trebui ca mai întâi să selectați transmiterea în comun la care vreți să vă alăturați pentru a înregistra substanța.

Apoi, asistentul pentru crearea dosarului REACH-IT vă va oferi îndrumări privind procesul și câmpurile pe care trebuie să le completați. Va trebui să furnizați următoarele informații:

  • identitatea și compoziția substanței
  • clasificarea și etichetarea (dacă diferă față de cele ale solicitantului principal);
  • cantitățile de substanță estimate, locurile de producere sau de utilizare, utilizările;
  • un ghid de utilizare a substanței în condiții de siguranță sau un raport de securitate chimică (RSC), în cazul în care nu vă bazați pe informațiile transmise de solicitantul principal și doriți să transmiteți propriile informații;
  • rezumatul evaluării PBT (persistență, bioacumulare și toxicitate), doar în cazul în care furnizați propriul RSC;
  • informații administrative de bază despre întreprinderea dumneavoastră.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)