Setul de instrumente QSAR

Toolbox este o aplicaţie software destinată autorităţilor, industriei chimice şi altor părţi interesate în vederea completării datelor lipsă de (eco)toxicitate necesare pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă substanţele chimice. Toolbox integrează informaţii şi instrumente din diferite surse într-un flux de lucru logic.  Un element esenţial al fluxului de lucru este gruparea substanţelor chimice pe categorii chimice.

Principalele caracteristici ale Toolbox-ului sunt:

  1. identificarea caracteristicilor structurale importante şi a mecanismului sau modului potenţial de acţiune a unei anumite substanţe chimice.
  2. identificarea altor substanţe care au aceleaşi caracteristici structurale şi/sau mecanisme sau moduri de acţiune.
  3. utilizarea datelor experimentale existente pentru a completa datele lipsă.

 

Exemple cu setul de instrumente al OCDE "QSAR Toolbox"

Image
Exemplele promovează folosirea setului de instrumente al OCDE "QSAR Toolbox" pentru termenul din 2018. Partea 1, nota introductivă, oferă informaţii de bază despre setul de instrumente al OCDE "QSAR toolbox" incluzând consideraţii generale. Partea 2 conţine studii de caz pentru anumite substanţe.