Învăţăminte desprinse din evaluarea dosarelor

Conform articolului 54 din REACH, în fiecare an până la 28 februarie, ECHA publică un raport despre pregresele făcute în anul calendaristic anterior în legătură cu evaluările. În aceste rapoarte, ECHA are obligaţia să includă în special recomandări pentru potenţialii solicitanţi de înregistrări, în scopul îmbunătăţirii calităţii înregistrărilor viitoare. Sfaturi practice asemănătoare sunt disponibile în special în ghidurile practice şi exemplele publicate ale celor mai bune abordări.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)