Campanii de control informatic al dosarelor

ECHA depune eforturi pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor din dosarele de înregistrare, în scopul îndeplinirii obiectivului său strategic de „maximizare a disponibilității unor date de înaltă calitate cu scopul de a permite producerea și utilizarea substanțelor chimice în condiții de siguranță". În cadrul acestor acțiuni, ECHA a folosit experiența obținută în urma evaluării dosarelor de înregistrare și a transpus neregulile frecvent observate în algoritmi informatici care pot fi utilizați pentru a examina întreaga bază de date. Acest lucru oferă Agenției o mai bună privire de ansamblu asupra calității datelor de înregistrare și contribuie la o soluționare mai eficientă a neconcordanțelor identificate.

Rezultatele examinărilor inițiale sunt comunicate solicitanților înregistrărilor prin intermediul unor scrisori neoficiale, care cuprind și recomandări privind corectarea potențialelor neconcordanțe. Agenția se așteaptă ca întreprinderile să ia în serios aceste scrisori și să-și actualizeze înregistrările din proprie inițiativă prin abordarea aspectelor problematice evidențiate, precum și să utilizeze aceste cunoștințe pentru a evita repetarea problemelor în cadrul transmiterilor ulterioare. Scrisorile reprezintă o șansă pentru întreprinderi de a-și îmbunătăți dosarele înainte ca ECHA să adopte măsuri obligatorii din punct de vedere juridic, de exemplu verificări ale conformității.

Intermediarii

REACH permite ca la înregistrarea intermediarilor produși și utilizați în condiții strict controlate să se ofere mai puține informații privind proprietățile lor și nu impune efectuarea unui raport de securitate chimică. Este posibil ca lucrătorii, consumatorii sau mediul să sufere consecințele negative ale expunerii la substanțe înregistrate ca intermediari care nu satisfac definiția intermediarilor și/sau a condițiilor strict controlate și pentru care dosarul de înregistrare nu conține toate informațiile privind pericolele și riscurile. Din acest motiv, ECHA verifică în mod activ conformitatea acestor tipuri de dosare.

 

Supporting material

Identificarea substanțelor

Identificarea corectă și consecventă a substanțelor (SID) stă la baza tuturor procedurilor REACH. Fiecare solicitant al înregistrării are obligația să furnizeze o caracterizare detaliată a identității substanței pe care o produce sau o importă; această responsabilitate nu poate aparține exclusiv solicitantului principal al transmiterii în comun din forumul pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF).

Rapoartele anuale intermediare privind evaluarea conform REACH indică identificarea incorectă a substanței drept una din cele mai frecvente nereguli din înregistrările transmise agenției. Prin urmare, ECHA a realizat un control informatic al elementelor obligatorii legate de identitatea substanței din toate înregistrările REACH.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)