Rețele

Punerea în aplicare a strategiei ECHA de înlocuire cu substanțe chimice mai sigure presupune o colaborare între mai multe părți interesate. Rețelele de colaborare joacă un rol important în coordonarea și stimularea inovării, precum și a înlocuirii substanțelor chimice în cunoștință de cauză.

Rețeaua pentru înlocuirea substanțelor chimice

ECHA a creat o rețea prin intermediul căreia părțile interesate pot face schimb de informații privind înlocuirea substanțelor și care să stimuleze colaborarea transfrontalieră în cadrul UE. Reuniunea inaugurală a avut loc în octombrie 2017.

V-ar interesa să vă alăturați rețelei? Aceasta este deschisă tuturor părților interesate să susțină activ inițiativele de înlocuire a substanțelor chimice din UE și reunește autorități și agenții publice, reprezentanți ai industriei, ONG-uri, mediul academic și consultanți.

 

 Înlocuirea cu substanțe chimice mai sigure – Rețeaua europeană pentru schimb de informații

Grupul de pe LinkedIn este un spațiu de colaborare folosit pentru discuții și schimb de informații privind înlocuirea cu substanțe chimice mai sigure. Grupul își propune să reunească autoritățile, asociațiile din industrie, întreprinderile, cercetătorii, ONG-urile și alți operatori relevanți cu interes demonstrat și cu experiență în înlocuirea substanțelor chimice la nivelul UE.

 Rețeaua de practicieni în domeniul analizei socio-economice și al analizării alternativelor conform REACH

Rețeaua de practicieni în domeniul analizei socio-economice și al analizării alternativelor conform REACH (NeRSAP) a fost creată pentru a promova schimbul de opinii și de informații privind conceptele, metodele și experiențele legate de analiza socio-economică și de analizarea alternativelor, în conformitate cu REACH și cu legislația națională sau europeană privind substanțele chimice. Rețeaua se bazează pe colaborarea dintre ECHA, statele membre și părțile interesate din industrie și din ONG-uri.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display