Substanţe care prezintă potenţiale motive de îngrijorare

Substanţe care prezintă potenţiale motive de îngrijorare

Pe baza experienței acumulate în primii ani de punere în aplicare a Regulamentelor REACH și CLP, ECHA a elaborat o strategie de reglementare integrată care reunește diferitele procese de reglementare. Strategia oferă o bază clară și coerentă pentru atingerea obiectivelor regulamentelor și pentru contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește substanțele chimice.

 

Obiectivele strategiei integrate de reglementare a ECHA
  • Selectarea eficientă a substanțelor sau grupelor de substanțe care pot prezenta motive de îngrijorare. Informațiile necesare pentru evaluarea siguranței acestora sunt generate astfel încât eventualele preocupări rămase să poată fi abordate prin cele mai adecvate măsuri de reglementare de gestionare a riscurilor.
  • Asigurarea unei intervenții adecvate și imediate din partea tuturor actorilor — ECHA, statele membre, Comisia Europeană și industria de profil
  • Asigurarea încrederii părților interesate în faptul că solicitanții înregistrării îndeplinesc cerințele REACH în materie de informare, promovând o mai bună comunicare în lanțul de aprovizionare privind utilizarea în condiții de siguranță.

Pusă în aplicare din 2016, strategia a continuat activitatea începută în cadrul foii de parcurs privind SVHC.

Cooperarea cu autoritățile și părțile interesate

Cooperarea dintre autorități — ECHA, Comisia Europeană și statele membre — este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și eficace a proceselor REACH și CLP în cadrul strategiei integrate de reglementare a ECHA. Prin colaborarea cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții industriei și cu ONG-urile, autoritățile pot contribui la asigurarea transparenței și previzibilității activităților de reglementare și se pot asigura că toate părțile sunt informate cu privire la progresele făcute în abordarea anumitor grupe de substanțe.

Cum sunt integrate procesele?

Infograficul de mai jos oferă o imagine de ansamblu a diferitelor procese și a modului în care se raportează între ele. O substanță poate intra în orice moment într-un proces de reglementare, fără a urma fluxul indicat în diagramă.

 

Substanţe care prezintă potenţiale motive de îngrijorare

EU Privacy Disclaimer

Acest site folosește module cookie pentru a garanta că aveți parte de cea mai bună experiență pe paginile noastre.