Progress in evaluation in 2022

Progrese privind evaluarea în 2020 duplicat 1 duplicat 2

ECHA raportează progresele obținute în 2021 în ceea ce privește evaluarea dosarelor și a substanțelor în conformitate cu articolul 54 din REACH. 

Progrese în evaluare 2020 – file duplicat 2 duplicat 1

Progrese în evaluarea substanțelor 2022 - 1

În 2022 s-au înregistrat progrese cu privire la 71 de substanțe.

Statele membre evaluatoare au evaluat 8 substanțe noi. Autoritățile au considerat că pentru 5 dintre ele era nevoie de informații suplimentare pentru a clarifica motivele de îngrijorare, adică s-a trimis solicitanților înregistrării un proiect de decizie prin care se solicită informații suplimentare, în timp ce pentru 3 dintre ele existau suficiente informații pentru a clarifica motivele de îngrijorare, adică autoritățile au transmis un proiect de concluzie.

ECHA a adoptat 9 decizii în urma evaluării substanțelor, cu 12 solicitări de informații suplimentare pentru a evalua siguranța substanțelor care ar putea prezenta motive de îngrijorare.

Statele membre evaluatoare au efectuat evaluările ulterioare pentru 23 de substanțe. Pentru 4 dintre ele, autoritatea competentă din statul membru evaluator a solicitat mai multe informații, deoarece informațiile transmise nu clarificau motivele de îngrijorare inițiale și nu generau motive de îngrijorare suplimentare. Pentru celelalte 19 substanțe, autoritățile au considerat că informațiile disponibile sunt suficiente pentru a clarifica motivele de îngrijorare și au putut să ajungă la o concluzie privind necesitatea unor măsuri de reglementare suplimentare.

Evaluarea substanței a fost efectuată pentru 31 de substanțe, adică au fost publicate pe site-ul nostru documentele cu concluziile statelor membre evaluatoare. Din 31 de cazuri finalizate, autoritățile au recomandat măsuri suplimentare de administrare a riscurilor pentru 18 substanțe, pentru 13 substanțe fiind deja instituite măsurile necesare (sau nefiind necesare măsuri).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4