Pre-înregistrare

Preînregistrarea este relevantă doar pentru întreprinderile care intenționează să înregistreze substanțe (existente) care beneficiază de un regim tranzitoriu. După preînregistrare, solicitanții potențiali ai înregistrării aceleiași substanțe își pot găsi reciproc datele de contact în REACH-IT, ceea ce le permite să ia legătura unii cu alții pentru a stabili dacă substanțele lor sunt identice, să formeze un forum pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF), să facă schimb de date și să transmită dosarul de înregistrare în comun.

 

Preînregistrarea
Întreprinderile trebuie să efectueze preînregistrarea în cazul în care doresc să beneficieze de termenele de înregistrare extinse prevăzute pentru substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu.
 
Perioada de preînregistrare principală a fost între 1 iunie și 1 decembrie 2008.
 
Întreprinderile care au început să fabrice sau să importe o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu, în cantități anuale de cel puțin o tonă, după 1 decembrie 2008 pot să transmită o cerere de preînregistrare întârziată și să beneficieze la rândul lor de termenele extinse. Producătorii și importatorii de articole cu eliberare intenționată de substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu pot, de asemenea, să transmită o cerere de preînregistrare întârziată.
 
Cererile de preînregistrare întârziată trebuie să fie depuse:
 
  • în termen de șase luni de la depășirea pragului de o tonă pe an; și 
  • cel târziu cu 12 luni înainte de termenul de înregistrare relevant.
Prin urmare, pentru substanțele care trebuie să fie înregistrate până la 31 mai 2018, cererile de preînregistrare întârziată pot fi depuse până la 31 mai 2017. Termenul din 2018 vizează substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu fabricate sau importate în cantități anuale mai mici de 100 de tone, care nu sunt cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoria 1A sau 1B. Pentru celelalte substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu, preînregistrarea nu mai este posibilă.
 
În cazul substanțelor care nu mai pot fi preînregistrate sau pe care întreprinderea decide să nu le preînregistreze, solicitanții potențiali ai înregistrării trebuie să transmită la ECHA o solicitare de informații înainte de înregistrare.
 

 

Pre-SIEF
Întreprinderile care au preînregistrat o substanță sunt înscrise automat într-un forum REACH-IT denumit pre-SIEF. Ele trebuie să se pună de acord cu privire la identitatea substanței pe care urmează să o înregistreze.
 
Întreprinderile care convin asupra faptului că substanțele lor sunt identice formează un forum pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF). Întreprinderile cărora li se aplică un termen de înregistrare ulterior pot deveni membre ale SIEF-ului la o dată ulterioară.
 
În urma discuțiilor privind identitatea substanței, este posibil ca unele pre-SIEF-uri pentru substanțe complexe să fuzioneze sau să se scindeze înainte de a forma un SIEF. În ambele cazuri, decizia trebuie să fie clar documentată. 
 

 

Forumurile pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF)
Întreprinderile care intenționează să înregistreze aceeași substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu formează un forum pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF) sau se alătură unuia existent. Ele trebuie să facă schimb de date privind proprietățile intrinsece ale substanței și să colaboreze la identificarea și efectuarea studiilor suplimentare sau să transmită propuneri de testare la nevoie. În special, ele au obligația de a pune în comun toate datele din testele efectuate pe animale vertebrate. De asemenea, membrii SIEF-ului trebuie să ajungă la un acord cu privire la clasificarea și etichetarea substanței.
 
Activitatea unui SIEF are ca rezultat o transmitere în comun pentru fiecare substanță, ceea ce duce la reducerea costurilor suportate de solicitanții înregistrării și la evitarea testării inutile pe animale.
 
Participarea la un SIEF reprezintă o obligație legală pentru toți solicitanții înregistrării substanțelor preînregistrate care beneficiază de un regim tranzitoriu. 
 
În afară de solicitanții potențiali ai înregistrării, mai pot face parte din SIEF utilizatorii din aval și orice persoană sau organizație care deține date relevante despre o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu, dacă s-au identificat ca deținători de date și sunt dispuși să facă schimb de informații.
 
SIEF-urile nu au o formă juridică anume și sunt administrate în mod independent de industrie. ECHA nu se implică în activitățile lor.

 

Solicitanții principali ai înregistrării și ceilalți solicitanți din grup
Membrii SIEF-ului trebuie să desemneze un solicitant principal al înregistrării, care să acționeze cu acordul celorlalți co-solicitanți și să depună dosarul principal al transmiterii în comun. Solicitantul principal poate să coordoneze activitățile SIEF-ului, dar se pot realiza și alte aranjamente. REACH nu specifică reguli privind modul în care trebuie selectat solicitantul principal.
 
Dosarul principal include identificatorii substanței, informații privind clasificarea și etichetarea acesteia, precum și toate rezumatele (detaliate ale) studiilor necesare și propunerile de teste suplimentare. Solicitanții înregistrării trebuie să decidă dacă ghidul privind utilizarea substanței în condiții de siguranță și raportul de securitate chimică se transmit de către solicitantul principal în numele membrilor grupului sau se includ în dosarele acestora din urmă. Dosarul principal trebuie să fie transmis cu prioritate, înainte ca membrii să transmită propriile dosare.
 
În continuare, membrii grupului transmit dosare conținând doar informații specifice întreprinderii și substanței proprii, de exemplu informații despre profilul de impuritate al substanței, utilizările identificate și volumele lor de producție. Nu este necesar ca aceste dosare să includă și informațiile deja prezentate de solicitantul principal al înregistrării.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)