Sari la continut
Sari la continut

Despre utilizatorii din aval

Despre utilizatorii din aval

cine sunt utilizatorii din aval?

Utilizatorii din aval sunt utilizatorii de produse chimice în sensul regulamentelor REACH și CLP. Aceștia sunt întreprinderi sau persoane fizice:

  • din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European,
  • care utilizează o substanță ca atare sau într-un amestec,
  • în cursul activităților lor industriale sau profesionale.

 

Se pot menționa ca exemple:

  • formulatorii: aceștia produc amestecuri, care de obicei sunt furnizate mai departe în aval. Exemple: vopsele, adezivi și agenți de curățare;
  • utilizatorii finali: aceștia utilizează substanțe sau amestecuri, însă nu le furnizează mai departe în aval. Exemple: utilizatori de adezivi, acoperiri și cerneluri, lubrifianți, agenți de curățare, solvenți și reactivi chimici, cum sunt produsele de înălbire. În această categorie intră și fabricanții de articole;
  • fabricanții de articole: aceștia încorporează substanțe sau amestecuri în sau pe materiale, pentru a obține un articol. Se pot menționa ca exemple produsele textile, echipamentele industriale, aparatura electrocasnică și vehiculele (atât componentele lor, cât și produsele finite);
  • reambalatorii: aceștia transferă substanțe sau amestecuri dintr-un recipient în altul, de regulă în contextul unor activități de reambalare sau de schimbare a denumirii produselor;
  • reimportatorii: aceștia importă o substanță (ca atare sau într-un amestec) care a fost produsă inițial în UE și a fost înregistrată de o persoană din cadrul aceluiași lanț de aprovizionare;
  • importatorii cu „reprezentant unic": importatorii au rolul de utilizatori din aval în cazul în care furnizorul lor din afara Comunității a desemnat un „reprezentant unic" care să îndeplinească rolul de solicitant al înregistrării stabilit în Comunitate.

Distribuitorii care doar depozitează și distribuie substanța chimică nu sunt utilizatori din aval, dar au obligații în sensul asigurării fluxului de informații în cadrul lanțului de aprovizionare. Dacă intră în contact cu substanța chimică, de exemplu prin transferarea sau diluarea ei, aceștia sunt utilizatori din aval. Consumatorii care folosesc substanțe chimice nu sunt utilizatori din aval. 

 

Terminologia legată de utilizatorii din aval

Utilizatorii din aval lucrează într-o mare diversitate de spații și condiții, iar pentru descrierea mediului de lucru se folosesc termeni specifici. Dacă utilizarea are loc într-o fabrică sau într-un alt loc industrial, ea este denumită „utilizare în spații industriale". Dacă utilizarea din aval are loc în afara spațiilor industriale (de exemplu, pe șantiere, în clădiri de birouri sau în ateliere meșteșugărești), se folosește termenul „utilizare de către lucrători profesioniști, larg răspândită".
 
Pentru descrierea practicilor de gestionare a aspectelor de sănătate, securitate și mediu (environmental health and safety – EHS) în rândul utilizatorilor finali se folosesc termenii „avansate" și „de bază". Practicile avansate sunt asociate cu instruirea lucrătorilor, cu instrucțiuni de lucru corespunzătoare, cu supravegherea și cu efectuarea regulată a activităților de curățenie și întreținere. Pentru a reflecta practicile de gestionare EHS avansate și, respectiv, de bază se folosesc și termenii „condiții industriale" și „condiții profesionale".
 
De exemplu, în cazul spațiului destinat vopsirii prin pulverizare a unui automobil într-un atelier auto specializat se vorbește despre „utilizare de către lucrători profesioniști, larg răspândită". Dacă gestionarea EHS se face la un nivel înalt, se folosesc termenii „avansată" sau „în condiții industriale".

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1