Notificări de utilizare din aval privind utilizările autorizate

Cererile de autorizare pot viza utilizarea unei substanțe date de către solicitant, utilizări la un nivel mai avansat în lanțul de aprovizionare sau ambele.

Utilizatorii din aval vizați de o autorizație acordată unui operator din amontele lanțului de aprovizionare trebuie să informeze ECHA cu privire la utilizare. Această cerință are la bază articolul 66 din REACH.

ECHA ține un registru al notificărilor utilizatorilor din aval și distribuie informațiile autorităților competente ale statelor membre.

În graficul de mai jos este redat un rezumat al tuturor notificărilor utilizatorilor din aval primite până în prezent. În scopul integralității, sunt prezentate și autorizațiile acordate pentru substanțele respective. ECHA va actualiza trimestrial informațiile.

Mai multe informații despre distribuția geografică a utilizărilor sunt disponibile în secțiunea „Maps and graphs” (Hărți și grafice).

Informațiile colectate din notificările individuale sunt prezentate în „Registrul de notificări”.

Informațiile furnizate au la bază notificările primite de la utilizatori. Prin urmare, pot conține erori. Pentru mai multe informații, consultați avizul juridic ECHA.

Context:

Autorizațiile de utilizare pentru SVHC pot fi acordate dacă un solicitant poate demonstra că riscul asociat cu utilizarea substanței este controlat în mod adecvat sau că beneficiile socio-economice ale utilizării sunt mai mari decât riscurile și nu există alternative corespunzătoare. Toate autorizațiile fac obiectul unui termen limită de verificare. Procedura de autorizare are scopul de a asigura că SVHC sunt substituite progresiv cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, în cazul în care sunt disponibile alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic. Pentru mai multe informații despre procedura de autorizare, urmați link-urile disponibile pe această pagină.

Pentru mai multe informații referitoare la versiunea publică a registrului de notificări și la scopul acestuia, consultați „Information from downstream user notifications made public by ECHA” (Informații din notificările utilizatorului din aval făcute publice de ECHA).

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Notă: În prezent, sunt enumerate doar notificările transmise până în noiembrie 2016. Începând cu sfârșitul anului 2017, întreprinderile au putut marca informații specifice din notificările transmise ca fiind confidențiale. ECHA va finaliza publicarea informațiilor neconfidențiale din toate notificările după ce întreprinderile clarifică statusul de confidențialitate pentru datele lor.

Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7

Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2

Hexabromocyclododecane (HBCDD) - -

Lead chromate molybdate sulphate red 235-759-9 12656-85-8

Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2

Trichloroethylene (TCE) 201-167-4 79-01-6
Afişare 6 rezultate.Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)