Operatori

Principalii operatori în procedura de cerere de autorizare sunt:

1. Solicitantul

Solicitantul poate fi un producător, un importator sau un utilizator din aval al unei substanțe care necesită autorizare (inclusă în lista substanțelor din anexa XIV). Solicitantul poate depune o cerere de autorizare pentru utilizarea proprie sau pentru utilizările pentru care intenționează să introducă substanța pe piață. O cerere poate fi prezentată de către una sau mai multe persoane, pentru una sau mai multe substanțe care se încadrează în definiția unei categorii de substanțe din anexa XI punctul 1.5 din Regulamentul REACH și pentru una sau mai multe utilizări.

În cazul în care Comisia autorizează utilizarea substanței, titularii autorizațiilor trebuie să respecte cerințele autorizației la comercializarea și/sau utilizarea substanței. Titularii autorizațiilor trebuie să actualizeze fișa cu date de securitate și să menționeze numărul autorizației pe etichetă înainte de a introduce pe piață substanța sau un amestec în compoziția căruia este prezentă substanța.

2. ECHA

Comitetele ECHA

Comitetul pentru evaluarea riscurilor și Comitetul pentru analiză socio-economică formulează avize cu privire la o cerere de autorizare.

2.1.1 Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER)

CER elaborează un aviz cu privire la cerere care cuprinde o evaluare a riscului pe care îl prezintă pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu utilizarea (utilizările) substanței, inclusiv a caracterului adecvat și a eficacității măsurilor de administrare a riscurilor, astfel cum au fost descrise în cerere, și, după caz, o evaluare a riscurilor pe care le prezintă eventualele alternative.

2.1.2 Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE)

CASE elaborează un aviz cu privire la cerere care cuprinde o evaluare a factorilor socio-economici și a disponibilității, a caracterului adecvat și a fezabilității tehnice a alternativelor asociate utilizării (utilizărilor) substanței, astfel cum sunt descrise în cerere, precum și a oricărei informații privind alternativele prezentate de părțile terțe interesate.

2.2 Secretariatul ECHA

Secretariatul ECHA oferă solicitanților îndrumări și instrumente în elaborarea cererilor. Secretariatul sprijină, de asemenea, comitetele ECHA furnizând servicii științifice, tehnice și de reglementare în mod eficient și transparent.

3. Părțile interesate

Părțile interesate sunt cetățeni, organizații, întreprinderi, precum și autorități. Ele pot fi din UE sau din altă parte și pot furniza informații privind substanțe sau tehnologii alternative în timpul procedurii de consultare pentru cereri, precum și pentru revizuirea autorizațiilor.

4. Comisia Europeană

Avizele CER și CASE sunt trimise Comisiei Europene. Comisia elaborează un proiect de decizie de autorizare în termen de trei luni de la primirea avizelor de la Agenție. Comisia adoptă decizia finală prin care acordă sau refuză autorizația. Rezumatele deciziilor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se pun la dispoziția publicului într-o bază de date întreținută de ECHA.

5. Utilizatorii din aval

Un utilizator din aval poate utiliza substanța dacă pentru utilizarea respectivă i-a fost acordată o autorizație unui operator din amontele lanțului său de aprovizionare. El trebuie să respecte condițiile autorizației și să transmită o notificare către ECHA în ceea ce privește utilizarea pe care o dă substanței.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)