Nanomateriale sub incidența Regulamentului privind produsele biocide

Nanomaterialele sunt substanțe chimice sau materiale fabricate și utilizate la scară foarte redusă. Structurile lor variază între aproximativ 1 și 100 nm, în cel puțin o dimensiune.

Nanomaterialele au caracteristici unice și mai pronunțate în comparație cu același material fără caracteristici nanometrice. Prin urmare, proprietățile fizico-chimice ale nanomaterialelor pot fi diferite de cele ale substanței în vrac sau ale particulelor de dimensiuni mai mari.

Nanotehnologia se extinde rapid. Pe piața europeană există deja numeroase produse care conțin nanomateriale (de exemplu, baterii, acoperiri, îmbrăcăminte cu proprietăți antibacteriene, cosmetice, produse alimentare). Nanomaterialele oferă oportunități tehnice și comerciale, însă pot prezenta riscuri pentru mediu și pot ridica probleme de securitate și sănătate pentru oameni și animale.

 

 

Regulamentul privind produsele biocide cuprinde dispoziții specifice pentru nanomateriale, care se aplică produselor și substanțelor care îndeplinesc criteriile definite în Regulamentul privind produsele biocide. Aceste definiții se bazează pe recomandarea Comisiei cu privire la definirea nanomaterialelor.
 
Dispozițiile se aplică în cazul substanțelor active și inactive care prezintă următoarele caracteristici:
  • cel puțin 50 % dintre particule măsoară 1-100 nm în cel puțin o dimensiune;
  • particulele fie se află în stare liberă, fie formează agregate sau aglomerate.
Comisia poate adapta această definiție în funcție de progresele tehnice și științifice, iar la cererea unui stat membru poate adopta o decizie care să stabilească dacă o anumită substanță este sau nu nanomaterial.
 
În conformitate cu BPR, aprobarea substanței active nu include și nanoforma acesteia, cu excepția cazului în care acest lucru se menționează în mod explicit. În mod normal, pentru nanoformele substanțelor active trebuie întocmit un dosar separat, cu toate cerințele referitoare la date.
 
Atunci când nanoformele substanțelor active și inactive sunt utilizate într-un produs biocid, este nevoie de o evaluare dedicată a riscurilor. Eticheta produsului biocid trebuie să indice denumirea fiecărui nanomaterial, urmată de cuvântul „nano" între paranteze. Produsele care conțin nanomateriale sunt excluse de la procedura de autorizare simplificată.
 

Monitorizarea și raportarea 

Statele membre trebuie să transmită rapoarte cu privire la punerea în aplicare a BPR o dată la cinci ani. Rapoartele trebuie să includă informații privind utilizarea nanomaterialelor în produsele biocide și riscurile potențiale identificate. Ele trebuie să fie prezentate Comisiei până la data de 30 iunie a anului relevant și acoperă perioada care se încheie la 31 decembrie a anului anterior prezentării lor.

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)