Inventar C&E

 

Ce este inventarul de clasificare și etichetare?

Această bază de date conține informații privind clasificarea și etichetarea substanțelor notificate și înregistrate, primite de la producători și importatori. De asemenea, include lista clasificărilor armonizate (tabelele 3.1 și 3.2 din anexa VI la Regulamentul CLP) și denumirile substanțelor armonizate, traduse în toate limbile Uniunii Europene. 

Întreprinderile au furnizat aceste informații în notificările C&E sau în dosarele lor de înregistrare. ECHA gestionează inventarul, dar nu examinează și nu verifică exactitatea informațiilor.

Numărul de notificări și de substanțe din baza de date va crește pe măsură ce companiile vor depune mai multe notificări C&E și dosare de înregistrare. Ca atare, și datele din inventarul public vor fi actualizate periodic.

Îmbunătățirea permanentă a informațiilor păstrate necesită un efort comun din partea tuturor părților implicate. Notificatorii sunt încurajați să verifice clasificarea substanțelor lor în inventar și să-și actualizeze notificările, dacă este necesar.

 

 

Informațiile din inventar

În conformitate cu Regulamentul CLP (articolul 42), sunt publicate următoarele informații:

  • denumirea din nomenclatorul IUPAC pentru substanțele încadrate în anumite clase sau categorii de pericol prevăzute la articolul 119 alineatul (1) litera (a), fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 119 alineatul (2) literele (f) și (g) din Regulamentul REACH; 
  • denumirea substanței astfel cum este menționată în EINECS, dacă este cazul, și alți identificatori numerici, după caz și disponibilitate;
  • clasificarea și etichetarea substanței.

Inventarul conține toate notificările existente pentru substanțele publicate,  inclusiv notificări privind substanțe neclasificate.

Căutarea în inventar

Pentru a efectua o căutare, introduceți criteriile de căutare, citiți și acceptați declarația de declinare a responsabilității. La afișarea tabelului cu rezultate, faceți clic pe pictograma din coloana „View" (vizualizare) pentru a vedea rezumatul clasificării și etichetării substanței respective.

În cazul în care pentru o substanță există o C&E armonizată, pe pagina cu rezumatul clasificării și etichetării se va afișa clasificarea și etichetarea armonizată în conformitate cu criteriile CLP.

Notificările primite în urma unei transmiteri în comun în decursul procedurii de înregistrare conform REACH sunt marcate corespunzător.

Toate notificările pentru aceeași substanță sunt grupate pe baza identificatorilor lor numerici și sunt afișate împreună.

Notificările identice pentru aceeași substanță sunt agregate, indicându-se numărul notificatorilor. Pentru aceeași substanță pot exista mai multe clasificări, de exemplu datorită diferențelor de compoziție, formă sau stare de agregare a substanței introduse pe piață.

Pentru a vedea o explicație a câmpului de date, faceți clic pe pictograma de informații alăturată.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)