Procedura de depunere a cererii și de evaluare

Pentru a solicita verificarea similarității chimice, întreprinderile vor utiliza instrumente de transmitere electronică. Cererile se transmit la ECHA prin R4BP 3, sub formă de fișier IUCLID. În cazul cererilor comune, mai întâi este necesar ca unul dintre solicitanți să contacteze ECHA prin intermediul Biroului de asistență tehnică al agenției, pentru a primi numărul cererii comune.

Acest grafic oferă o privire de ansamblu asupra procedurii de solicitare a verificării similarității chimice

Etape

Procedura de depunere a cererii are mai multe etape. Fiecare etapă trebuie să fie finalizată înainte ca cererea să poată trece în etapa următoare. Este important ca solicitantul să se asigure că toate termenele aplicabile sunt respectate; în caz contrar, cererea va fi respinsă în cursul procedurii.

 

Imagine

Cerere comună: unul dintre solicitanți ia legătura cu ECHA pentru a primi numărul cererii comune.

 
Imagine

Cerere individuală: solicitantul transmite cererea prin R4BP 3.

Cerere comună: toți solicitanții își transmit cererile.

 
Imagine

ECHA verifică dacă cererea și datele au fost transmise în formatul corect și trimite factura pentru taxele aferente prin R4BP 3.

 
Imagine

Solicitantul achită taxele aferente la ECHA în termen de 30 de zile de la data facturii.

 
Imagine

ECHA acceptă cererea și începe evaluarea similarității chimice.

 
Imagine

Dacă sunt necesare informații suplimentare pentru efectuarea evaluării, ECHA va cere de la solicitant informațiile care lipsesc. În același timp, ECHA va specifica un termen pentru transmiterea acestor informații de către solicitant.

 
Imagine

Solicitantul are la dispoziție 15 zile pentru a formula observații pe marginea rezultatului evaluării.

 
Imagine

ECHA prezintă rezultatul final.

 

Actori

Principalii actori în procedura de transmitere a dosarului sunt:

Solicitanții

Solicitanții au responsabilitatea de a transmite dosare cu toate informațiile relevante referitoare la verificarea similarității chimice și de a oferi informații suplimentare la cererea ECHA. Solicitanții răspund de calitatea datelor din dosarele lor.

ECHA

ECHA trebuie să se asigure că informațiile din dosare respectă formatul corect. De asemenea, ECHA efectuează evaluarea verificării similarității chimice și se asigură că procedura de transmitere se desfășoară în cadrul termenelor vizate.
 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)