Sari la continut
Sari la continut

Registrul intenţiilor

Registrul intenţiilor

ECHA (la solicitarea Comisiei) sau statele membre pot pregăti dosare pentru identificarea substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) şi dosare cu propuneri de restricţii (anexa XV la REACH). Dosarele pentru propunerea unui sistem armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor pot fi pregătite de către ACSM şi producători, importatori şi utilizatori din aval.

Scopul Registrului public al intenţiilor este să aducă la cunoştinţa părţilor interesate substanţele pentru care se intenţionează depunerea unui dosar pentru propunerea unui sistem armonizat de clasificare şi etichetare, dosar pentru identificarea substanţelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită sau dosar de restricţionare. Astfel, acesta oferă timp părţilor interesate să se pregătească pentru comentarii ulterioare în cadrul procesului. De asemenea, evită dublarea activităţilor şi încurajează cooperarea dintre eventualii depunători de dosare.

Prin intermediul registrului, puteţi verifica dacă un alt depunător de dosar a lucrat în trecut cu un dosar din anexa XV sau un dosar pentru pentru clasificare şi etichetare (C&E) armonizată pentru o substanţă specifică sau dacă pregăteşte în prezent un dosar privind substanţa respectivă. Vă rugăm să reţineţi că, pentru procesul privind restricţiile, există o cerinţă juridică impunând statelor membre să notifice agenţia referitor la intenţia de a pregăti un dosar de restricţionare în conformitate cu anexa XV [articolul 69 alineatul (5) din Regulamentul REACH].

În urma depunerii cu succes a dosarelor, este demarat un proces de consultare publică, în care părţile interesate sunt invitate să prezinte comentarii referitoare la propunere. Pe baza comentariilor primite în timpul consultării publice, propunerile sunt discutate în comitetele respective (Comitetul pentru evaluarea riscurilor pentru clasificare şi etichetare armonizată şi restricţii, Comitetul pentru analiză socio-economică pentru restricţii şi Comitetul statelor membre pentru Substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită).

Prin urmare, părţilor interesate li se recomandă să consulte în mod regulat Registrul intenţiilor, paginile de consultare publică şi paginile CER, CASE şi CSM, pentru a urmări evoluţia procesării dosarului.

Registrul intenţiilor este împărţit în trei secţiuni separate:

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)


Route: .live1